Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Glöm billiga rörliga bolån

Riksbankens chef Stefan Ingves. Foto: Bertil Ericson / Scanpix

Billiga rörliga bolån är snart ett minne blott. Den koppling mellan Riksbankens styrränta och bolåneräntan som rått mellan 2002 och 2009 tycks utgöra en unik situation snarare än ett normaltillstånd, skriver Statens bostadskreditnämnd i en ny rapport.

Vad föredrar du?

Nya regler tvingar bankerna att finansiera sin utlåning mer långsiktigt än tidigare vilket gör att bankerna inte kommer att kunna erbjuda låntagarna lika billiga korta lån längre, skriver nämnden.

Exceptionellt billiga

Bostadslån med rörlig ränta har varit exceptionellt billiga i Sverige. Samtidigt är det hushållen med rörliga bolån som bär hela risken när räntorna stiger, konstaterar BKN. Bolånen är dessutom personliga vilken gör att du som bolånekund inte bara kan lämna tillbaka huset till banken och bli av med lånet och de höga räntebetalningarna. I det traditionella danska systemet är det i stället kapitalmarknaden som tar ränterisken och dessutom risken med fallande huspriser.

Utvecklingen mot att räntorna nu börjar stiga på grund av faktorer på kreditmarknaden som Riksbanken inte längre kan kontrollera fullt ut gör att det kan vara läge att bredda utbudet av låneprodukter som kan minska hushållens ränterisk till en rimlig kostnad, anser BKN.

I Sverige saknas till exempel lån med längre bindningstid än 10 år. Det är dessutom dyrt att förtidsinlösa lån.