Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Glesbygden drabbas i snöröjningsstriden

Många som bor i små samhällen med många enskilda vägar står nu utan entreprenörer som kan ta hand om deras vägar när snön kommer. Foto: JOHAN NILSSON / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN
Gunnevi Näslund från Grönfjäll i Vilhelmina har startat en namninsamling i protest mot Trafikverkets hårda kontroller. Foto: Privat
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ansvarar för ett fungerande vägnätverk i Sverige. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Gunnevi Näslunds väg plogas bara en gång i veckan. Foto: Gunnevi Näslund

Insnöade glesbygdsbor som bor vid enskilda vägar drabbas av Trafikverkets ökade kontroller av snöröjning.

Många får bara vägen plogad en gång i veckan – trots kraftiga snöfall. 

– Vi har äldre i byn som har varit tvungna att flytta bara för att de är rädda att inte få vård när de är sjuka, säger Gunnevi Näslund, boende i Grönfjäll, en by i Vilhelmina kommun.

Under vintern ligger snön tjock i Vilhelmina och dess många småbyar. Hit söker sig många turister för att komma ut i naturen, åka skidor och ta ett andetag av den friska luften i fjällen. 

Samtidigt bor där flera personer året runt. De som bor i någon av de 29 byarna eller småorterna runt Vilhelmina i Västerbottens län är beroende av regelbunden snöplogning för att kunna ta sig fram på vägarna. 

– Här plogar de bara på torsdagarna. Det är bara då vi kan lita på att vägarna är öppna. Men vad händer om någon blir sjuk någon annan dag i veckan? säger Gunnevi Näslund, 52, boende i Grönfjäll, Vilhelmina, och före detta plogförare.  

Strängare kontroller slår hårt mot glesbygden

När snön faller kör Trafikverkets plogbilar alltid ut för att röja de vägar som utpekats av riksdagen som riksvägar. 

Tidigare har entreprenörer som tagit hand om Trafikverkets snöplogning även tagit uppdrag från väghållare som ansvarar för enskilda vägar. Man plogade enskilda vägar som ligger i närheten av riksvägarna i samma sväng som man röjde riksvägarna. 

Gunnevi Näslunds väg plogas bara en gång i veckan. Foto: Privat

Privatpersoner, vägföreningar och samfällighetsföreningar som har enskilda vägar kunde då få sina vägar plogade varje gång ett snöfall lagt sig på vägen. 

Nu har dock Trafikverket ökat kontrollen av att entreprenörernas arbete på riksvägarna sker enligt deras kontrakt – utan dröjsmål.

– Vi är mer bevakade i dag och på glesbygden blir det inte bra. Många blir hårt drabbade när vi inte kan ploga deras vägar, säger Pelle Kriström, produktionschef vid NCC Road Service som tar hand om snöplogningen i stora delar av drabbade områden i norra Sverige. 

Gunnevi Näslund från Grönfjäll i Vilhelmina har startat en namninsamling i protest mot Trafikverkets hårda kontroller. Foto: Privat

De som bor i små samhällen med många enskilda vägar står nu utan entreprenörer som kan ta hand om deras vägar när snön kommer. En dag i veckan kan Gunnevi och andra boende i Vilhelminas byar räkna med att komma fram på vägarna. 

– Resten av tiden får vi hoppas på att vi inte blir sjuka eller att det inte har snöat så att vi kan ta oss till jobbet, säger Gunnevi Näslund. 

Tidspress och böter – en del av problemet

Trafikverket har sedan länge rustat entreprenörers plogbilar med GPS för att kunna kontrollera var och när bilarna har varit. 

– Trafikverket säger att det inte finns något hinder för entreprenörer att också ta uppdrag för enskilda väghållare. Men vi ser ju att på vissa håll görs inte detta. Vi vet att en del entreprenörer säger att det beror på att de inte törs, säger Uno Jakobsson ordförande vid Riksförbundet för enskilda vägar. 

– Vi upplever att den ekonomiska risken för oss då vi gör en avstickare har blivit allt för stor, säger Pelle Kriström. 

I Trafikverkets nya kontrollsystem finns ett vite på 20 000 kronor per väg man misslyckats med att röja i tid. Något Trafikverket menar att man inte delar ut utan att först fört en dialog kring varför problemen uppkommer. 

– Det är inget vi utdömer på en gång, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. 

Pelle Kriström på NCC har tolkat Trafikverkets bud annorlunda. 

– Det är kontraktet med dem som styr hur vi agerar och det lämnar inte något utrymme för fria tolkningar, säger han. 

”Vi betalar ju skatt som alla andra”

Den ekonomiska aspekten av problemet drabbar inte enbart entreprenörerna utan även de boende på glesbygden. 

För att byborna i Vilhelmina ska få sina vägar plogade på torsdagar är de nu tvungna att betala en framkörningsavgift. Något de inte behövt då man samkörde plogningen med det statliga vägnätet. 

–  Vad det har handlat om är att väghållare tvingas köpa in tjänster på annat sätt till kanske 5–600 procent högre pris. Man får gräva djupt i plånboken för att hitta resurserna, säger Uno Jakobsson. 

Bristen på fungerande framkomlighet sätter stopp för post, hemtjänst och andra verksamheter som är beroende av vägarna. 

– Som företagare är man ju tvungen att fundera på om man ska klappa igen. Allt fler flyttar från landsbygden på grund av de här problemen, säger Gunnevi Näslund och fortsätter: 

– Jag menar vi betalar ju skatt som alla andra. Ändå känner vi inte riktigt att vi får samma saker för pengarna som de som bor i storstäder. 

På uppdrag av riksdagen

Det är riksdagen som gett Trafikverket i uppdrag att riksvägarna är framkomliga även vid snöfall. 

– Det är inget vi kan styra över. Vi skulle behöva få ett helt nytt uppdrag för att även kunna sköta de enskilda vägarna, säger Bengt Olsson vid Trafikverket. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ansvarar för ett fungerande vägnätverk i Sverige. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tomas Eneroth (S) är infrastrukturminister i den sittande övergångsregeringen. I hans uppdrag ligger bland annat att se till så att grundläggande funktioner i samhället, som de vägar som krävs för sjukvård och utbildning, är fungerande och framkomliga.  

Trafikverket menar att det inte ligger i deras uppdrag att hålla enskilda vägar öppna för genomfart. Vem bär ansvaret för att ambulans, skolbuss och post ska kunna komma fram? 

”Regeringen har en fungerande dialog med Trafikverket för att skapa goda förutsättningar för att snöröjningen på enskilda vägar ska fungera mer effektivt. Jag utgår från att Trafikverket gör sitt yttersta och förutsätter att alla aktörer känner ett ansvar i frågan”, skriver Tomas Eneroth (S) i ett mejl. 

Enskilda vägar

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

 

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

 

Källa: Trafikverket

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!