Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Generösare regler – men inga löften om mer pengar

Morgan Johansson hänvisade tidigare till en gammal analys över familjeåterföreningens effekter – trots att han hade fått en ny analys där siffrorna var högre.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Foto: MIGRATIONSVERKET
De nya reglerna för familjeåterförening kan göra redan otillåtet långa handläggningstider hos Migrationsverket ännu längre.

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innebär att reglerna för familjeåterförening kommer bli mer generösa.

Handläggningstiderna, som redan är otillåtet långa, riskerar då att bli ännu längre – om Migrationsverket inte får ytterligare 173 miljoner kronor.

Trots det vill inget av partierna svara på om myndigheten kommer att få pengarna – och migrationsminister Morgan Johansson (S) hänvisar fortsatt till siffror som bygger på att anslagen inte höjs.

I och med mittenöverenskommelsen får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening. Men hur många som kommer till Sverige till följd av de nya reglerna är ännu inte klarlagt.

Den nya konsekvensanalys som Migrationsverket gjort innehåller två scenarier:

• Om Migrationsverket inte får ytterligare anslag kommer 8 400 anhöriga att beviljas uppehållstillstånd under tre års tid.

• Om Migrationsverket får de anslag myndigheten behöver för sin verksamhet – och därmed hinner handlägga fler ärenden – kommer 11 900 personer beviljas uppehållstillstånd.

I förra veckan hänvisade migrationsminister Morgan Johansson först till en gammal konsekvensanalys, för att sedan ändra sig  och hänvisa till den nya analysen. Men då enbart till den lägre siffran – 8 400 personer.

Ytterligare 173 miljoner för 2019

Det får Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, att reagera:

– Vi har inte sett någon analys från regeringen av reformens konsekvenser. Vi är också frågande till varför Morgan Johansson, till exempel i en intervju i Expressen, använder sig av siffror som bygger på att Migrationsverket inte får några nya medel. Det är märkligt och tyder på att man inte lärt sig något av de misstag som gjorts i migrationspolitiken, säger han.

Migrationsverkets behov av högre anslag består av två delar. Dels behöver myndigheten pengar för de specifika kostnaderna som uppstår när fler får rätt till familjeåterförening. För detta behöver verket enligt analysen 15 miljoner kronor för 2019.

Men den nya reformen påverkas även av Migrationsverkets generella behov. För dessa saknas enligt myndigheten 173 miljoner kronor för 2019. Detta är anslag som saknas för verksamheten i sin helhet, men kommer alltså att påverka hur nya familjeåterföreningsärenden kan hanteras.

Totalt behövs alltså 188 miljoner för att satsningen ska kunna genomföras så effektivt som möjligt.

16,5 månader – olagligt långa handläggningstider

Om den nya reformen sjösätts utan att Migrationsverket får de höjda anslagen får det framför allt tre konsekvenser:

• Antalet personer som beviljas uppehållstillstånd och flyttar till Sverige förändras inte, men en stor del av besluten skjuts upp till efter 2021. Därför syns de inte i Migrationsverkets nya analys för 2019-2021.

• Kostnaden för reformen förändras inte. Detta gäller kostnader för såväl Migrationsverket som domstolsväsendet och kommunerna. Skillnaden blir att en stor del av notan skjuts upp till efter 2021.

• Migrationsverkets handläggningstider kommer sannolikt att bli längre.

Otillåtet långa handläggningstider – har kritiserats av JO

Migrationsverkets handläggningstider för beviljade familjeåterföreningsärenden är redan nu högre än vad som är tillåtet enligt gällande EU-direktiv.

Under 2018 var den genomsnittliga handläggningstiden för dessa ärenden 493 dagar – ungefär 16,5 månader.

Enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv från 2003 ska sådana ärenden avgöras senast inom nio månader från ansökningsdagen. Endast om prövningen är av ”komplicerad natur” får den i ”undantagsfall” ta längre tid än så.

Justitieombudsmannen har flera gånger kritiserat Migrationsverket för de långa handläggningstiderna, med hänvisning både till bestämmelser i utlänningsförordningen och till den nya förvaltningslagen, som började gälla förra året.

Enligt nya förvaltningslagen kan en person som väntat mer än sex månader på ett myndighetsbeslut begära att ärendet avgörs. Enligt lagen måste myndigheten fatta beslut inom fyra veckor från det att begäran inkommer. Om detta inte är möjligt måste begäran avslås i ett särskilt beslut, som sedan kan överklagas till domstol.

För långa handläggningstider kan alltså leda till stora kostnader för både Migrationsverket och domstolsväsendet.

Morgan Johansson: ”Naturligtvis inte positivt”

Migrationsminister Morgan Johansson hänvisar till siffror som bygger på att Migrationsverket inte får sina begärda anslag. ”Det är naturligtvis inte positivt med långa handläggningstider”, kommenterar han i ett sms.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Expressen har sökt Morgan Johansson för att ställa frågor om huruvida regeringen kommer att tillföra nya medel till Migrationsverket, så att reformen ska kunna genomföras med rimliga handläggningstider. Migrationsministern avböjer intervju, men svarar via sin pressekreterare i ett sms:

– Det är naturligtvis inte positivt med långa handläggningstider. I och med januariavtalet kan familjer återförenas, något de inte kunnat tidigare.

På frågan om regeringen trots allt tänker öka anslagen till den nivå som Migrationsverket har behov av, svarar Morgan Johansson kort:

– Processen mot vårbudgeten pågår nu.

Centerpartiet: ”Kommer att finnas i kommande budgetar”

Centerpartiets Johanna Jönsson var en av de drivande krafterna bakom de nya reglerna för familjeåterförening: ”Den finansiering som behövs för Migrationsverket kommer att finnas i kommande budgetar”
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Inte heller Centerpartiet vill svara på om Migrationsverkets anslag kommer att höjas. Partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson avböjer intervju, men skriver i ett sms att ”den finansiering som behövs för Migrationsverket kommer att finnas i kommande budgetar”. 

Hon avböjer att kommentera om detta innebär att Migrationsverket ska få höjda anslag enbart för den nya satsningen, eller även för verksamheten i stort.

Liberalernas Fredrik Malm vill inte svara på om Migrationsverket kommer få de begärda anslagen: ”De eventuella budgetkonsekvenserna som familjeåterföreningen kan tänkas få, får hanteras i vanlig ordning.”
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Även Liberalernas migrationspolitiske talesperson Fredrik Malm väljer att svara i ett sms.

– De eventuella budgetkonsekvenserna som familjeåterföreningen kan tänkas få, får hanteras i vanlig ordning.

På frågan om hur många som väntas komma till Sverige till följd av de nya reglerna svarar Fredrik Malm med samma siffra som Morgan Johansson – alltså den siffra som bygger på att Migrationsverket inte får de anslag myndigheten är i behov av.

– Vi vill att minderåriga barn ska få återförenas med sina familjer. Enligt Migrationsverket handlar det om ca 8 000 personer under 2018-2021 som omfattas av de nya reglerna, skriver Fredrik Malm.

Miljöpartiets ekonomisk politiska talesperson Janine Alm Ericsson
Foto: Riksdagen / Riksdagen

Expressen frågar även Miljöpartiet om de avser att Migrationsverket ska få anslagen. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson lämnar en skriftlig kommentar via sin pressekreterare.

– För MP har frågan om familjeåterförening hela tiden varit en prioriterad fråga och det är givetvis viktigt att hanteringen av ärendena hos Migrationsverket ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Moderaterna: ”Måste självklart ta vår del av ansvaret”

Johan Forssell (M) är kritisk, till både reformen och kommunikationen kring den: ”Vi har inte sett någon analys från regeringen av reformens konsekvenser”.
Foto: Alex Ljungdahl

Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell efterfrågar en mer detaljerad konsekvensanalys från regeringen. Men han är också kritisk mot de nya reglerna generellt.

– Sverige ska självklart ta vår del av ansvaret i en trasig värld. Det vi ser nu är dock en återgång från S och Morgan Johansson till precis den typ av ryckighet som vi innan valet var överens om inte skulle upprepas. Det riskerar att drabba enskilda människor genom en integration som inte fungerar och medför dessutom stora kostnader, säger Johan Forssell.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod att Migrationsverket ”begärt” höjda anslag. Detta är felaktigt. Rätt är att Migrationsverket i prognoser och konsekvensanalyser gjort uppskattningar av hur stora anslag myndigheten är i behov av i olika scenarier.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod att Migrationsverkets generella behov av ökade anslag för 2019 är 333 miljoner kronor. Denna siffra var inte justerad för det disponibla överföringsbeloppet från föregående budgetår – pengar som blivit över från verksamheten och som får överföras till nästa års budget. Migrationsverkets disponibla överföringsbelopp för 2018 är 160 miljoner kronor. När dessa tillförts innevarande års budget saknas 173 miljoner kronor i relation till Migrationsverkets uppskattade behov.

MORGAN JOHANSSON HÄNVISADE TILL GAMLA SIFFROR

• I förra veckan kunde Expressen berätta att migrationsminister Morgan Johansson (S) vid flera tillfällen hänvisat till en gammal analys över förslagets effekter. Detta trots att han hade fått en ny analys från Migrationsverket, där siffrorna var väsentligt högre än tidigare.


• Johansson hävdade på Twitter och i flera intervjuer att de nya reglerna kommer leda till att 8 000 fler personer flyttar till Sverige under de kommande tre åren.


• Detta var antalet i den gamla analysen, från september 2018, som utgår ifrån scenariot att Migrationsverket får de anslag man önskar. Motsvarande siffra i den nya analysen är 10 100.


• Morgan Johansson har därefter uppgivit att han hela tiden syftat på siffran 8 400 i den nya konsekvensanalysen. Denna siffra finns i analysen – men gäller ett scenario där Migrationsverket inte får sina begärda anslag för 2019-2021. Det kommer i så fall leda till lägre prövningskapacitet och långsammare handläggning. 


MIGRATIONSVERKETS BUDGET

• Migrationsverkets anslag för 2019 är drygt 4,3 miljarder. Denna nivå sattes i M/KD-budgeten och innebär en sänkning med mer än en miljard jämfört med anslaget i övergångsregeringens budgetförslag.


• Migrationsverket bedömer att myndighetens behov är större än så.


• Behoven för 2019 kan delas upp i två delar: dels generella behov (173 miljoner) för myndighetens verksamhet, dels specifika behov rörande de nya reglerna för familjeåterförening (ytterligare 15 miljoner). Siffran för de generella behoven kommer från Migrationsverkets novemberprognos, scenario B-B (behov av medel vid en förlängning av den tillfälliga lagen). Siffran för de specifika behoven kommer från den preliminära konsekvensanalysen av januariöverenskommelsen.

• De nya reglerna för familjeåterförening är alltså relativt billiga för Migrationsverket – men så länge anslag för de generella behoven saknas, så kommer det saknas resurser för att nya satsningar ska kunna genomföras med tillräcklig kapacitet.


• För att alla Migrationsverkets behov ska tillgodoses, och den nya reformen ska kunna sjösättas utan att stora delarna av prövningarna måste skjutas på framtiden, krävs alltså en höjning av anslagen med 188 miljoner i anslag för 2019 enligt myndighetens egna beräkningar. 15 miljoner är direkt kopplade till de nya reglerna för familjeåterförening – 173 miljoner till myndighetens generella behov för 2019.


• För åren 2020-2021 uppgår behoven av ökade anslag till totalt 84 miljoner för de generella behoven och 140 miljoner för familjeåterföreningen specifikt. Det är framför allt under budgetåret 2019 som Migrationsverkets verksamhet är underfinansierad.


FÖRSLAGET OM UTÖKAD RÄTT TILL FAMILJEÅTERFÖRENING

• I den tillfälliga asyllagen som trädde i kraft 2016 tog man bort alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening.

• I och med den nya överenskommelsen mellan S, MP, C och L får de rätten till familjeåterförening tillbaka.


• Det betyder att dessa personers kärnfamiljer – äkta make, maka, registrerad sambo samt minderåriga barn – nu får rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.


• Till alternativt skyddsbehövande räknas bland annat personer som löper allvarlig risk att skadas i väpnad konflikt i hemlandet, men även personer som riskerar dödsstraff eller tortyr vid återvändandet. 


• Många asylsökande från både Syrien och Afghanistan klassas som alternativt skyddsbehövande.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.