Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gabriella sålde sex som 15-åring: ”De blev viktiga”

Gabriella Kärnekull Wolfe började sälja sex som 15-åring. Foto: Privat
Hon menar att sociala medier kan göra det svårt för den som vill sluta sälja sex. Foto: Børge Sandnes/Colourbox / Colourbox

En undersökning som Novus gjort på uppdrag av SVT Nyheter visar att 13 procent av unga mellan 18 och 29 år har erbjudits ersättning för sexuella tjänster.

Gabriella Kärnekull Wolfe, initiativtagare till #Intedinhora, menar att sociala medier gör det svårt för den som vill sluta sälja sex.

– Eftersom sociala medier även används i ens vanliga liv blir det väldigt svårt att koppla bort det, säger hon till Expressen. 

I den undersökning som SVT Nyheter låtit göra har 1020 personer medverkat. I åldersgruppen 18 till 29 år svarar 13 procent att de erbjudits ersättning för sexuella tjänster. 

Gabriella Kärnekull Wolfe, initiativtagare till metoo-uppropet #Intedinhora, var 15 år när hon började sälja sex på nätet. 

Hon menar att just sociala medier i många fall är avgörande för prostitution bland barn och unga. Köparna kan till exempel utlova droger, alkohol eller tak över huvudet i utbyte mot en sexuell handling. 

– I många fall sker det i sociala medier, där de här förövarna kan nå ut till barn och erbjuda ersättning för sexuella handlingar. 

Svårt för den som vill sluta

När kommunikationen sköts via sociala medier blir det också svårare för den som säljer att sluta, menar Gabriella Kärnekull Wolfe. Kontakten med köpare begränsas inte till en särskild tidpunkt eller miljö. 

När Gabriella Kärnekull Wolfe sålde sex kommunicerade hon med köpare i samma app som hon höll kontakten med sina vänner. 

– Det var flera köpare som lätt kunde ta reda på mitt namn, när jag till exempel hade samma användarnamn på Instagram och Twitter. 

Den vardagliga kontakten kan också leda till något som liknar en kompisrelation snarare än ett säljare/köpare-förhållande, säger Gabriella. 

– Det fanns flera anledningar till att jag fortsatte ha kontakt med mina köpare. Något som gjorde det extra svårt att värja sig var att jag hade kompisrelationer med flera av mina köpare, de blev viktiga i mitt liv.

”Förebygg genom att prata mer”

Att köpa sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan 1999. 

I undersökningen som Novus gjort på uppdrag av SVT Nyheter ställer de också frågan ”Har du någonsin funderat på att köpa sexuella tjänster?”.

Av samtliga män i undersökningen svarar 16 procent att de någon gång funderat på att köpa sex.

Gabriella Kärnekull Wolfe menar att man bör jobba förebyggande bland barn och unga genom att till exempel prata om prostitution i skolan, vad som ligger bakom att människor hamnar i prostitution och vad det är för industri som sexköp bidrar till. 

– Jag tycker också att föräldrar ska prata med ungdomar om kroppen och gränser, och om att ömsesidigt och frivilligt sex aldrig kan innehålla betalning eller övertalning. 

När Gabriella Kärnekull Wolfe var 19 år slutade hon sälja sex. Hon beskriver både början och slutet som stegvisa processer, där skyddsfaktorer som bra relationer, skolgång och framtidstro hjälpte henne att få ett avslut. 

I dag driver hon ”Inte din hora”, ett nätverk för personer med erfarenhet av att utföra sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. 

Här kan du få hjälp:

Föreningen Storasyster: Erbjuder stöd till den som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Även anhöriga kan få hjälp. Stöd ges bland annat via mejl- och chattjour och samtalsgrupper.

 

Kvinnofridslinjen: Nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även anhöriga kan ringa, linjen är öppen dygnet runt.

 

Mikamottagningarna: Finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den som har fått ersättning för att sälja sex kan vända sig till en mottagning för samtal, stöd och praktisk hjälp. 

 

Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST): Finns i Malmö och erbjuder stöd över mejl, telefon och personliga möten. Anhöriga kan också höra av sig.