Fritt fram för kreditupplysning på nätet

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Ett kreditupplysningsföretag kan lägga ut uppgifter om en persons betalningsanmärkningar på internet utan att personen behöver informeras om det, slår Regeringsrätten fast i en dom. 

Datainspektionen, som drivit målet, är missnöjd och överväger att hos regeringen begära en lagändring.

Datainspektionen, DI, har anmält AB Svensk kreditupplysningstjänst i Malmö för brott mot kreditupplysningslagen. Företaget ger ut tidningarna Kreditrapporten och Kreditarkivet, och har dessutom lagt ut sin databas med kredituppgifter på internet.  Vid normal kreditupplysning får den berörde en så kallad omfrågningskopia i brevlådan med information om vilka uppgifter som lämnats ut - som inkomst och eventuella betalningsanmärkningar. 

"Företaget bryter mot lagen" I Malmöföretagets databas kan kunderna, mot betalning, få uppgift om fysiska och juridiska personers samtliga betalningsanmärkningar de senaste tre åren. De som får sin kreditvärdighet ifrågasatt informeras inte om det. Flera andra kreditupplysningsföretag har följt efter, utan att invänta regeringsrättens dom. DI har i såväl kammarrätt som länsrätt, utan framgång, hävdat att företaget bryter mot lagen när man dels lägger ut uppgifter om en persons kreditvärdighet på nätet, dels struntar i att informera om det.  Företaget i Malmö har försvarat sitt agerande med att det är ett massmedieföretag och att sakfrågan därför ska bedömas enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 

Omfattas av grundlagsskyddet Datainspektionen å sin sida hävdar att företaget inte alls är något massmedium som förmedlar nyheter eller skapar opinion. Enligt DI finns inte heller någon redaktion i YGL:s mening, och därför borde företaget inte ha rätt att lägga ut kreditupplysningar på nätet.  Men såväl kammarrätten som länsrätten, och nu även Regeringsrätten, är av motsatt åsikt. Samtliga tre instanser slår fast att företagets förmedling av kreditupplysningar på näten omfattas av grundlagsskyddet i YGL.  Företaget behöver heller inte följa kreditupplysningslagens krav på att informera berörda om vilken information som kunderna fått ta del av.

"Det är inte bra"  Datainspektionen är bekymrad efter Regeringsrättens utslag.  - Det är inte bra det som sker nu, säger datarådet Rolf Samuelsson till TT.  DI begärde redan för två år sedan att regeringen skulle ändra kreditupplysningslagen, för att hindra kreditupplysningsföretag från att kringgå lagens regler till skydd för konsumenterna.  - Domen är till men för konsumenterna och det kan nu finnas skäl att på nytt kontakta justitiedepartementet och begära en lagändring, säger Rolf Samuelsson.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.