Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Frågor och svar om coronaviruset

Kan man smitta utan symptom? Vi reder ut!

Hur smittar det? Vilka är riskgrupperna? Vilka är symtomen?

Här hittar du frågor och svar om coronaviruset covid-19.

Det nya coronaviruset – så smittsamt är det 

Hur smittas man av det nya coronaviruset?

Forskning har hittills visat att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Enligt en färsk rapport från Tyskland har forskare kommit fram till att coronavirus även överlever en begränsad tid på ytor, men om smittan förs över från föremål till händerna har fortfarande inte visats. (se ”Kan smittan spridas via föremål?” för mer info om studien)

Vilka är riskgrupperna för att smittas?

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inte tillräckligt mycket fakta för att säkert kunna säga vilka som drabbas hårdast.

Men en studie från Kina visar att äldre personer, särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Hur många dör av viruset?

Det är inte säkerställt. WHO uppskattar i dagsläget, baserat på internationella studier, att dödligheten är en till två procent.

Vilka symtom får man av det nya coronaviruset?

De flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom, feber och hosta som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. 

Hur lång är inkubationstiden?

Två till 14 dagar.

Smittar Covid-19 under inkubationstiden? 

Folkhälsomyndigheten hänvisar till fakta som säger att att viruset inte smittar under inkubationstiden utan enbart när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Hur länge kan det nya coronaviruset överleva utanför människokroppen?

Det är inte helt klarlagt. Men studien från Tyskland som publicerades i februari i år kom fram till att coronavirus kan vara aktivt fem dagar på ytor. Covid-1, även kallat sars-cov-2, var inte med i rapporten då den är så ny, men det liknande coronaviruset, sars-cov, kan överleva fem dagar på metall i rumstemperatur, fyra dagar på trä och glas och fyra till fem dagar på papper. Men vanliga fettlösande desinfektionsmedel som sprit och tvål kan användas för att döda viruset, eftersom dess skydd är ett fetthölje.

Kan man bli smittad av en person som inte har några symtom?

Enligt WHO är risken mycket liten, eftersom droppsmittans huvudsakliga smittväg är via hosta. Folkhälsomyndigheten skriver: ”En del som är sjuka har dock bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk.”

Vad kan man göra för att undvika smittan?

Undvik att röra vid ansikte och ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Stanna hemma när du är sjuk.

Använd sprit eller desinfektionsmedel på ytor och paket som haft kortare fraktväg.

Kan smittan spridas via föremål?

Tidigare uppgav WHO att det är osannolikt. Men den studie som gjordes av tyska forskare i februari 2020 på andra typer av coronavirus visar att coronavirus kan leva i upp till fem dagar på hårda ytor utanför kroppen. Rapporten är en sammanställning av 22 olika studier som undersökt överlevnaden på olika slags coronavirus och omfattar inte det nya coronaviruset sars-cov-2, men enligt svenska forskare kan man förvänta sig att även det nya coronaviruset beter sig liknande.

Testerna gjordes i laboratoriemiljöer och i rapporten är olika material, virussorter och temperaturer listade. Bland annat överlever virustypen i fem dagar på metall i rumstemperatur. Efter fyra dagar på trä och glas och i fyra till fem dagar på papper är samma virus också fortfarande aktivt.

Det innebär att dörrhandtag, ledstänger, knappsatser till port- och pinkoder och andra ställen som många tar på kan lagra smittämnen från coronavirus under ganska lång tid, skriver TT.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att det inte är ”helt klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen men preliminär information indikerar att det kan överleva under begränsad tid och endast under särskilda betingelser”. Om kan spridas från föremål till händerna – och smitta människan – är alltså ännu oklart och Folkhälsomyndigheten har sagt att om de får underlag som visar att smittan kan spridas den vägen kommer de att gå ut med det.  

Niklas Arnberg, professor i virologi: ”Kan inte bli infekterade en gång till”.

Vaccin och behandling mot corona

Vad för behandling får den smittade?

Det finns ingen särskilt utformad behandling mot coronaviruset. Behandlingen som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Finns det vaccin?

Nej. Men forskare jobbar på att ta fram det. 

Hur lång tid tar det att få provsvar?

Ett par timmar, enligt Folkhälsomyndigheten. Inom region Skåne har personer Expressen varit i kontakt med och som testat sig efter att ha varit i riskområden och uppvisat symptom har fått information om att de får svar inom 24 till 36 timmar.

Kan jag få ett negativt provsvar även om jag är smittad?

Ja, det kan man, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Så här gör du om du tror att du blivit smittad

När behöver man kontakta vården? 

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.

Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Det är viktigt att ringa 1177 först och inte åka direkt till en mottagning.

I flera städer finns nu tält utanför smittskyddskliniker där testerna tas.

Källa: 1177

Är coronaviruset som säsongsinfluensa?

Vad är skillnaden mellan en ”vanlig” säsongsinfluensa och det nya coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten menar att det är svårt att jämföra covid-19 med vanlig säsongsinfluensa. Men sammanfattningsvis skriver de att säsongsinfluensan och covid-19 liknar varandra, eftersom de båda kan bli allvarliga tillstånd för vissa drabbade.

Covid-19 kommer dock drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig, eftersom ingen ännu hunnit utveckla immunitet.

Hur många dör av influensa?

Varje år dör cirka 200 personer i Sverige av vanlig influensa. I världen minst 300 000.

Sverige och coronaviruset

Kommer fler fall av det nya coronaviruset att upptäckas i Sverige?

Ja, det räknar Folkhälsomyndigheten med.

Hur stor är risken för ett utbrott i Sverige?

Folkhälsomyndigheten bedömer smittspridningen i Sverige som låg, men anser att risken för importfall är hög.

När kom coronaviruset till Sverige?

Det första fallet bekräftades 31 januari i år. Det rörde en kvinna som hade besökt Hubei-provinsen i Kina. 

Hur förbereder du dig för coronautbrott i Sverige?

Se till att ha mat hemma så att du och din familj klarar av att leva isolerade en tid.

– Det kan även vara klokt att kontakta någon som kan lämna matkassar vid dörren om det skulle behövas. Vi är inte där än men vi kan snabbt komma dit, säger Björn Olsén, överläkare och professor i infektionssjukdomar.

Personer som är sjuka och i dagligt behov av mediciner, som insulin eller hjärtmedicin, bör även de se till att ha tillräckligt med medicin hemma.

Björn Olsén understryker även vikten av att följa med i myndigheters information.

Att ta cykeln eller promenera i stället för att åka kollektivt är även det ett klokt val.

Hur många är smittade i Sverige?

Över hundra personer är smittade, info från (7/3).

Hur förhindrar man smittspridning i Sverige?

Smittspårning, information till allmänheten och isolering av sjuka kan förhindra smittspridning.

Munskydd skyddar inte från smittan. Men den som är sjuk kan till viss del skydda sin omgivning från vätskepartiklar vid hosta och nysningar.
Foto: TASS / VALERY SHARIFULIN/TASS/SIPA USA SIPA USA

Munskydd 

Kan man skyddas genom munskydd?

Nej. Munskyddet skyddar inte dig som är frisk. Den som är sjuk kan dock till viss del skydda omgivningen från vätskepartiklar vid till exempel hosta och nysningar.

Vad är skillnad mellan munskydd och andningsskydd?

Andningsskyddet används exempelvis inom sjukvården i miljöer där det finns risk för att personalen kan smittas av allvarliga sjukdomar. Den typ av andningsskydd som oftast används har inbyggda filter som filtrerar bort smittämnen och andra partiklar från luften som man andas in.

Källa: Folkhälsomyndigheten 

Hur är Sveriges beredskap för att hantera ett större utbrott?

Folkhälsomyndigheten bedömer att beredskapen är god. 

”Sverige har sedan länge väl fungerande system för snabb upptäckt av infektionssjukdomar. Regionerna har sett över sin beredskap”, skriver de på sin hemsida. 

Vad innebär det att covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom av Folkhälsomyndigheten?

Det innebär att myndigheterna kan vidta åtgärder för att hindra smittspridning i samhället.

Barn och coronaviruset

Kan barn bli smittade med det nya coronaviruset?

Barn verkar inte bli lika sjuka, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Hittills har det dykt upp extremt få barn som varit allvarligt sjuka, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. 

Måste barn stanna hemma från skolan?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar friska barn att gå i skolan. 

– Skolstängningar är nog inte en speciellt effektiv metod om man långsiktigt vill hindra något från att hända. Om man stänger skolor väldigt rätt i epidemins utveckling kan man möjligen skjuta upp toppen på epidemin något, säger Anders Tegnell.

Skiljer sig symtomen och insjuknandet mellan barn och vuxna? 

– Det är med väldigt hög sannolikhet så att barn blir vuxensmittade, allt annat vore underligt. Men sjukdomen bryter uppenbarligen inte ut på samma sätt, de blir inte lika sjuka normalt sett, säger Anders Tegnell.

Det finns inga rapporter om att barn som insjuknat fått vårdas i respirator? 

– Nej, av de listor och sådant som vi har hittills finns det inga eller väldigt få barn trots att det är väldigt många som blivit allvarligt smittade, säger Anders Tegnell.

Tillhör gravida riskgruppen?

Nej, det finns inget som tyder på att gravida drabbas hårdare än annat. En liten studie på gravida visar att smittade gravida inte överför smittan till fostret. Men det är oklart exakt hur corona fungerar på gravida personer och foster.  

UD avråder från resor till Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår.
Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Resor och det nya coronaviruset 

Vad gör man om man rest i en drabbad region och känner sig sjuk?

Kontakta 117 17. Se svaret under ”När behöver man kontakta vården?”

I vilka länder pågår smittspridning?

Förutom Kina är det i dagsläget vissa områden i Sydkorea, Italien och Iran.

Personer som har vistats i följande områden bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa 1177 för bedömning:

Hubei eller annan provins på Kinas fastland där smittspridning pågår

De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto

Iran

Sydkorea

Coronaviruset sprider oro hos resenärer – Konsumenternas Försäkringsbyrå reder ut dina rättigheter.
https://datawrapper.dwcdn.net/N0vci/42/

Vilka länder avråds man från att åka till?

UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao.

Håll koll här: UD 

Varför stoppas inte resor mellan Kina och Sverige?

WHO avråder från att stoppa flyglinjer med anledning av covid-19. Det finns mer effektiva sätt att minska risken för smittspridning. Dels informera resenärer om symtom, dels om hur man ska kontakta sjukvården.

Varför har inte Sverige infört screening på flygplatserna?

Folkhälsomyndigheten tycker inte att det är nödvändigt. De bygger detta på fakta från WHO, som säger att screenings har en mycket liten påverkan på smittspridningen.

Djur och coronaviruset 

Kan ett husdjur bli smittad från en människa?

Nej. Några sådana fall har inte rapporterats. 

Kan viruset smitta mellan djur och människa?

Det är troligt att smittan från början spreds från djur till människa.

Ska man undvika kontakt med djur utomlands?

Enligt WHO bör du tvätta händerna noga med tvål och vatten både före och efter besök på en djurmarknad. Du ska även undvika kontakt med sjuka djur.

Livsmedel kan inte vara smittbärare för coronaviruset.
Foto: ALEX PLAVEVSKI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Mat och livsmedel 

Smittar corona via mat och livsmedel?

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger att livsmedel aldrig kan vara smittbärare för coronaviruset.

Finns det någon risk för gästerna på en restaurang om en coronasmittad person skulle handskas med maten?

– Nej, det är direktkontakt människa till människa som krävs, säger Anders Tegnell. 

Vad vi vet om coronaviruset covid-19

Viruset heter officiellt sars-cov-2 och sjukdomen det kan ge upphov till har fått namnet covid-19. Viruset tillhör gruppen coronavirus.

Vad är ett coronavirus?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronafamiljen. Sju av dem kan angripa människor. Fyra av dessa virus är vanliga. Varianterna sars, mers och nya sars-cov-2 orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdomar.

Var uppstod smittan?

Antagligen i Kina. WHO fick information från Kina i slutet av december att ett 20-tal människor hade blivit sjuka i lunginflammation orsakat av ett okänt virus. I början av januari bekräftades det att viruset tillhörde coronafamiljen. 

Hur uppstod covid-19?

Det är oklart. Men mycket pekar på att det smittades från djur till människa. 

Blir man immun mot viruset om man haft covid-19?

Inget tyder på att man inte kan få covid-19 flera gånger. 

Virusets dödlighet i olika åldersgrupper klarnar.

Löfven: Det här gör regeringen efter de nya coronafallen

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.