Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Förslaget: Förbjud exponering av snus

Utredaren vill bland annat ha ett förbud mot exponering av snus.

Utredaren vill även förbjuda rökning på uteserveringar och tågperronger.

Foto: Colourbox.Com

Sveriges en miljon snusare ska inte få se produkten de vill köpa – och smaken får inte längre anges på förpackningen.

Staten ska dessutom bestämma hur många prillor det får vara i en dosa.

Det föreslås i en ny utredning som överlämnades till regeringen i dag.

Den 616 sidor långa utredningen "En översyn av tobakslagen" överlämnades i förmiddags till folkhälsominister Gabriel Wikström.

Utredaren föreslår bland annat att så kallade E-cigaretter inte ska få användas i rökfria miljöer och ett förbud ska införas mot exponering av samtliga tobaksvaror i butikerna.

Det bör dessutom, enligt utredaren, bli förbjudet att röka på uteserveringar och tågperronger.

Syftet är att minska tobaksbruket.

Inte jämställas med livsmedel

Regeringen Löfven beslutade i februari förra året i ett tilläggsdirektiv att utredaren skulle lämna förslag på reglering för att begränsa tobaksrökning och rökning av tobaksrelaterade produkter på vissa allmänna platser. Uppdraget innebar också att möjligheten att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter skulle utredas.

Utredaren går också hårt åt snuset.

Det föreslås bland annat att snus inte längre ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagen, och att en styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.

Märkningen på förpackningar till snus eller på själva varan ska inte få hänvisa till smak, doft eller tillsatser.

Egentligen ville utredaren även förbjuda olika smaker, men det konstateras att detta inte kan göras "med hänsyn till de praktiska svårigheter som en sådan reglering är förenad med". I stället konstateras det:

"Som redovisats ovan anser vi emellertid att det finns sakliga skäl för att reglera smaksättningen av snus. Det finns därför anledning att följa upp och utvärdera tobaksproduktdirektivets ordning med förbud mot karakteristiska smaker i cigaretter och rulltobak. En framtida reglering av smaker i snus bör i första hand syfta till att göra snus mindre attraktivt för barn och ungdomar."

"Kan uppfattas som inkonsekvent"

Apropå förslaget om att förbjuda hänvisningar till smak, doft och tillsatser på förpackningarna konstaterar utredaren själv:

"Det kan uppfattas som inkonsekvent att märkningen på snusförpackningar fortsättningsvis inte kommer att få hänvisa till smak eller smaktillsatser när snus, till skillnad från andra tobaksvaror, inte omfattas av förbudet mot att använda smaktillsatser vid tillverkningen av varan. Det finns givetvis ett konsumentintresse i att kunna få nödvändig information för att kunna göra ett informerat köpval."

Därför ska butikerna få ha variantnamn som hänvisar till smak på sina varu- och prislistor.