Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Forskaren Martin Kragh JK-anmäler Aftonbladet

Martin Kragh.
Åsa Linderborg. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet på Utrikespolitiska institutet, anmäler Aftonbladet till justitiekanslern,, JK, för förtal, vilket ”Studio ett” i Sveriges Radio var först med att rapportera.

– De helt ogrundade anklagelser de har riktat mot mig har fått väldigt negativa för mig som person och i mitt yrke, säger Martin Kragh. 

Anmälan gäller tre publiceringar på Aftonbladet Kultur som bland annat pekar ut honom som ”ett demokratiskt problem” på grund av påstådda kopplingar till brittiska underrättelsetjänsten.

Martin Kragh säger till Sveriges Radio att det finns två skäl till att han gör anmälan.

– Dels för att de helt ogrundade anklagelser de har riktat mot mig har fått väldigt negativa för mig som person och i mitt yrke. Det andra skälet är mer principiellt. Jag tycker att det är intressant att se frågan prövad hos JK. Var går yttrandefrihetens gränser?

Rysslandsforskaren Martin Kragh. Foto: Expressen TV

Alla de tre anmälda artiklarna är skrivna av tidningens kulturchef Åsa Linderborg. I en artikel med rubriken ”Svenska medier måste hålla rent framför egen dörr” den 7 februari skrev hon att Martin Kragh skulle ha anknytning till en hemlig, statlig säkerhetsorganisation i Storbritannien, ”Institute for Statecraft”, med syftet att ”sätta dit folk som sprider 'rysk propaganda'”.

Anklagelsen: ”Misstänks arbeta för främmande makt”

Linderborg skrev:

”Delaktig i den skandinaviska förgreningen av verksamheten har enligt läckta dokuments varit Martin Kragh, på Utrikespolitiska institutet, som under förment vetenskaplig dräkt bland annat brännmärk den Nato-kritiska fredsrörelsen. Martin Kragh har själv i en tweet avfärdat påståendet, så hans ord står mot ord tills saken har utretts vidare av svenska medier och säkerhetspolis.”

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Foto: ALEX LJUNGDAHL

I en ny text den 12 februari (13 februari i den tryckta tidningen) framförde kulturchefen en liknande anklagelse:

”Enligt läckta dokument som brittisk press tar på allvar, misstänks Martin Kragh arbeta för främmande makt, närmare bestämt den brittiska underrättelsetjänsten.”

Och i ännu ett inlägg den 21 februari (24 februari i den tryckta tidningen) beskrev Åsa Linderborg Martin Kragh som ett ”demokratiskt problem”.

15 Rysslandsanalytiker: Oacceptabel förtalskampanj

Hennes texter väckte en intensiv debatt på främst Aftonbladets och Expressens kultursidor.

Den 6 mars gick 15 Rysslandsanalytiker som specialitet samman till Martin Kraghs försvar på Expressen Kultur. 

De kallade tidningens publiceringar för en ”förtals- och smutskastningskampanj” som är ”både oacceptabel och skadlig”.

”Vi känner Martin Kragh som en av de främsta och mest trovärdiga analytikerna i Sverige i dag av den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland. Därför kan vi inte acceptera att han misstänkliggörs gång på gång av Aftonbladet och till och med anklagas för att vara en utländsk spion som borde utredas av Säkerhetspolisen.”

Journalisten och författaren Stig Fredrikson var en av de Rysslandskännare som undertecknade artikeln där Aftonbladets publiceringar beskrevs som en skadlig förtalskampanj. Foto: SVEN LINDWALL

Martin Kragh: Främmande makt utnyttjar öppna medier

Martin Kragh menar att uppgifterna om honom har sitt ursprung i en statlig rysk desinformationskampanj. Mot den bakgrunden har Aftonbladets publiceringar också ”säkerhetspolitiska implikationer”, anser han.

”Som påpekats av Säpo och Must utgör ryska påverkansoperationer ett nationellt säkerhetshot, såtillvida att främmande makt utnyttjar öppna medier för att menligt påverka svenskopinion, politik och oberoende forskning”, skriver Kragh i JK-anmälan, som Expressen tagit del av.

Martin Kragh hävdar att publiceringarna kan kopplas i tiden till cyberattacker och mordhot mot honom.

– Desinformationskampanjen, som alltså har sitt ursprung i ryska statliga medier, att jag skulle ha kopplingar till brittisk militär eller vad det nu är, sammanfaller i tid med att jag också har utsatts för trakasserier, cyberattacker och också mordhot, säger Martin Kragh i ”Studio ett”.

Aftonbladet kommenterar inte anmälan

Han påstår dock inte att det finns något orsakssamband mellan cyberattackerna och Aftonbladets publiceringar.

Martin Kragh uppger i ”Studio ett” att han har haft en dialog med Aftonbladets ledning om möjligheten att hitta en förlikning, men utan framgång.

Justitiekanslern Mari Heidenborg. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

I den händelse JK Mari Heidenborg skulle väcka åtal är det den person som var ansvarig utgivare det datum då publiceringen gjordes som åtalas. Aftonbladets ansvariga utgivare Lena K Samuelsson var också registrerad som ansvarig utgivare alla de datum då de anmälda publiceringarna gjordes på webben och i den tryckta tidningen.

Juristen Mårten Schultz skriver på SvD att det är sällan JK anser att det föreligger samhälleliga skäl för att pröva ärendet. Exemplen från de två senaste decennierna är få. Men han tillägger:

Det finns principiella skäl som talar för att de här påståendena borde tas upp till prövning och att staten genom JK borde driva målet. Uppgifterna har fått enorm spridning, även utanför Sverige. Aftonbladet är landets största tidning och berättelsen innehåller inslag av världspolitiskt slag som drar till sig intresse även utanför den ankdamm som är konflikten mellan kvällstidningarnas kulturredaktioner.

Mårten Schultz fortsätter: 

Lägg därtill att anklagelser om bristande akademisk hederlighet har en särskild sprängkraft i forskningssammanhang. Publicitetsskadan är omfattande. Samhällsintresset talar för att JK borde åtala, även om statistiken talar däremot

Aftonbladets chefredaktör och ansvariga utgivare Lena K Samuelsson. Foto: ANN JONASSON

Expressen har sökt Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg och chefredaktör Lena K Samuelsson. Den som återkommer är Eric Rosén, biträdande redaktör på Aftonbladet, som skriver i ett sms:

”Vi har ännu så länge inte kontaktats, inte tagit del av någon anmälan och därför inte kunnat sätta oss in i detta. Därför ger vi ingen kommentar om den anmälan som nu diskuteras.”

Eric Rosén, biträdande redaktör på Aftonbladet. Foto: VIKTOR GÅRDSÄTER / NATUR & KULTUR

Linderborgs självkritik

I en krönika daterad den 16 mars uttrycker Åsa Linderborg viss självkritik kring vad hon skrivit om Martin Kragh.

”Man kan tycka att jag ger mig på en enskild person, vilket stämmer, men det här handlar om en forskare med en internationell plattform. Det ursäktar dock inte allt jag har skrivit om Martin Kragh”

Linderborg fortsätter:

”Jag förstår mycket väl att några av mina formuleringar mött motstånd, men jag har trots allt ändå aldrig spionanklagat Kragh eller kallat honom ”landsförrädare” eller ”MI6-agent”. Detta är påståenden som lagts i min mun av Kragh själv, och som sedan spridits vidare av andra.”

Expressen har talat med Martin Kragh, som säger att han inte har några ytterligare kommentarer utöver JK-anmälan och det han sagt i ”Studio ett”.

Sällsynt med åtal mot ansvariga utgivare

Det har bara hänt två gånger i modern tid att justitiekanslern väckt åtal mot ansvariga utgivare för etablerade nyhetsmedier.

År 1990 åtalade dåvarande JK Hans Stark Expressens chefredaktör Bo Strömstedt för grovt förtal. Åtalet gällde publiceringen av ett antal artiklar om läggmatcher i bandy och ishockey. Uppgifterna har sedermera visat sig vara korrekta, men JK ansåg inte att tidningen hade tillräckliga belägg. Strömstedt friades på alla åtalspunkter.

Expressens chefredaktör Bo Strömstedt och JK Hans Stark. Foto: SVEN-ERIK SJÖBERG / DN

Sämre gick det för en annan av Expressens chefredaktörer, Otto Sjöberg, som åtalades av JK Göran Lambertz och år 2006 fälldes för grovt förtal av skådespelaren Mikael Persbrandt. Detta efter att Expressen publicerat felaktiga uppgifter om att Persbrandt skulle ha tagits in på behandlingshem efter att ha blivit akut alkoholförgiftad.