Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Forskare tror gränsen kommer stängas helt

Stefan Löfven (S) och Åsa Romson (MP) presenterade de nya asylreglerna i går.
Migrationsforskaren Joakim Ruist tror att Sverige i framtiden kommer att stänga gränsen helt.
Foto: Fritz Schibli

Strängare asylregler lägger Sverige på nivå med övriga Europa, men effekten kan bli liten.

Migrationsforskaren Joakim Ruist tror att Sverige i framtiden kommer att stänga gränsen helt.

Tillfälliga uppehållstillstånd, hårdare försörjningskrav, begränsad rätt till familjeåterförening och anhöriginvandring samt tuffare regler för asyl av humanitära skäl.

Gårdagens regeringsförslag om nya asylregler innebär en snäv kursändring för svensk del.

– I stora drag hamnar vi på samma nivå som övriga EU. Inget land sticker egentligen ut så mycket vad gäller reglerna. Jag tror att skillnaden som gör att flyktingar söker sig till Tyskland och Sverige handlar om attityder från befolkningen och regeringen i de olika länderna, säger Joakim Ruist som forskar om internationell migration vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet.

Han tror dock inte att gårdagens regeringsförslag kommer att påverka de flyktingar som nu rör sig genom Europa.

– Jag tror inte att det får någon större effekt. De grupper som man talade om igår utgör bara runt fem procent av dem som får uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen kommer kanske att påverkas, men den är inte så stor. Även om man minskar uppehållstillstånden med 20 procent så handlar det fortfarande om historiskt höga siffror.

TT: Varför kommer förslagen om de får så liten effekt?

– Jag tror inte att regeringen själv tror att det kommer att få någon stor effekt på flyktingströmmen. Jag tror att de tar små steg nu för att vi som väljare ska vänja oss vid att man vrider åt och till slut kommer att stänga gränsen helt. Jag önskar att man sa det, att för tillfället är det inte möjligt att söka asyl här. Det hade varit det ärliga. Nu är det ett dubbelspråk.

TT: Hur skulle man stänga gränsen?

– Jag tror att man gör med Sveriges gräns som man har gjort med EU:s yttre gräns i snart 30 år. Man täpper till och låter dem som ändå kommer in söka asyl.

De har fått uppehållstillstånd hittills 2015

Under perioden januari till och med oktober har 30 220 asylsökande beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Trycket på migrationsverket är enormt, antalet asylsökande under samma period uppgår till 112 000. Ytterliga cirka 30 000 personer har sökt asyl under november.

De som får bifall på sina asylansökningar delas in sex grupper. Regeringens förslag innebär att det blir svårare att få asyl på grund av "särskilt ömmande omständigheter" och de som räknas i gruppen "övriga skyddsbehövande" bara i yttersta undantagsfall kommer att beviljas asyl.

Gruppernas storlek visas nedan:

Alternativt skyddsbehövande: 15 378 (51%)

Konventionsflyktingar: 11054 (36%)

Kvotflyktingar: 1674 (6%)

Särskilt ömmande omständigheter: 1299 (4%)

Verkställighetshinder: 661 (2%)

Övriga skyddsbehövande: 154 (0,5%)

(Summan av procentandelar når inte 100 på grund av avvikelser i avrundningen)

Källa: Migrationsverket

Torsdagens åtgärdspaket från regeringen

Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april.

Lagändringarna ska gälla i tre år.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar.

Barnfamiljer och barn som fram till idag registrerat en asylansökan undantas dock.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i tre år för flyktingar och ett år för alternativt skyddsbehövande.

De med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med kärnfamiljen.

För makar krävs att båda är minst 21 år för rätt till återförening.

Alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska inte ha rätt till familjeåterförening.

Försörjningskrav ska gälla alla som inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter att flyktingstatus beviljats.

Uppehållstillstånd ska inte längre beviljas för övriga skyddsbehövande.

Regler om uppehållstillstånd för synnerligen/särskilt ömmande omständigheter görs om.

I stället får uppehållstillstånd bara beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade fall.

Medicinsk ålderbestämning återinförs.

Id-kontroller införs även på bussar och tåg på väg till Sverige.

Källa: Regeringen

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.