Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sveriges förre ÖB Bengt Gustafsson har avlidit

Bengt Gustafsson blev 85 år gammal. Foto: JAN E CARLSSON / DAGENS NYHETER

Sveriges tidigare överbefälhavare Bengt Gustafsson har avlidit i sitt hem, 85 år gammal, uppger anhöriga för TT.

Bengt Gustafsson blev överste och chef för Svea ingenjörregemente 1981 och blev året därpå departementsråd i Försvarsdepartementet. Han var också generallöjtnant och militärbefälhavare i övre Norrlands militärområde 1984–86.

För allmänheten var han mest känd som Sveriges överbefälhavare under åren 1986–1994, och han ledde därmed Försvarsmakten under flera av 1980-talets intensiva ubåtsjakter.

”Bengt Gustafsson var Sveriges ÖB under de år jag var Sveriges statsminister, och vi hade ett nära och förtroendefullt samarbete”, skriver Carl Bildt på Twitter.

https://twitter.com/CBildt/status/1106899300544667649