Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Föräldrar till barn med diabetes 1 missar VAB

Tina Linder har startat en kampanj om föräldrars rätt till VAB för att utbilda skolpersonal om diabetes typ 1.

Försäkringskassan menar att det sjuka barnet inte är den direkta orsaken till att man är hemma.

Foto: Christine Olsson / TT

Föräldrar vars barn har diabetes typ 1 måste många gånger utbilda skolpersonal om hur barnets kroniska sjukdom ska hanteras så att läget inte blir livshotande.

Ändå har inte föräldrarna rätt till att få ersättning från Försäkringskassan när de missar jobbet.

– Det räcker med att barnet har fått en kronisk livshotande sjukdom utan att föräldrarna ska behöva bli drabbade så hårt ekonomiskt också, säger Tina Linder som har startat en kampanj för rätt till ersättning till föräldrar med diabetessjuka barn.

Detta är diabetes typ 1

• Allas diabetes ser olika ut och det som är bra för andra kan våra dåligt för vissa, därför är det av hög vikt att du och personer i din omgivning lär känna din diabetes och hur den fungerar så att du kan få hjälp.

• Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får för mycket socker i blodet.

• Akuta komplikationer vid diabetes beror på att blodsockernivån är alltför hög eller alltför låg.

• För högt blodsockervärde kan leda till ketiacidos som är ett livshotande tillstånd som kan leda till illamående, kräkningar, huvudvärk, ont i magen, eventuell medvetslöshet och svårigheter att andas.

• För lågt blodsocker kan leda till hypoglykemi och om du inte får i dig socker i någon form kan du bli omtöcknad och förlora medvetandet.

Källa: 1177.se

Föräldrar vars barn som har typ 1 diabetes där föräldrarna måste lära upp skolpersonalen kring barnets sjukdom har i dagens läge inte rätt till ersättning för vård av sjukt barn.

– De får inte VAB från Försäkringskassan för att de menar att barnet inte är sjukt, säger Tina Linder som är initiativtagare till en kampanj som syftar till att få myndigheten att tänka om kring det här.

"Låt föräldrar till diabetesbarn vabba vid inskolning/utbildning av ny personal i skola/förskola" heter kampanjen som hitintills har fått 1 900 underskrifter.

– Det är konstigt att Försäkringskassan inte förstår att det är barnets kroniska sjukdom som gör att föräldrarna måste lägga tid på det här, för att kunna sköta egenvården kring typ 1 diabetes.

Försäkringskassan: "Det sjuka barnet är inte direkta orsaken"

Föräldrarna har inte rätt att få ersättning för vård av sjukt barn när de utbildar personal kring diabetes typ 1, hur kommer det sig?

– Nej, det är rätt. Det är en dom i kammarrätten som vi följer där man säger att den direkta orsaken att få tillfällig föräldrapenning ska vara att man vårdar ett sjukt barn. Här är ju indirekt barnet sjukt och den direkta orsaken till att avstå arbete är att utbilda personal till exempel, säger Mats Mattson som är verksamhetsutvecklare inom föräldraförsäkring på Försäkringskassan.

Tina Linder, som har startat kampanjen tycker att den bedömningen är orättvis och att det kan leda till ekonomisk katastrof för barnfamiljerna. Föräldrarna kan behöva vara med barnet i flera veckor i skolan för att utbilda personalen om deras sjukdom.

– Jag tycker det är helt vansinnigt. Jag har själv diabetes och jag har ett barn som har diabetes och jag kan tycka att det räcker med att barnet har fått en kronisk livshotande sjukdom utan att föräldrarna ska behöva bli drabbade så hårt ekonomiskt också, säger hon och fortsätter:

– Jag har många i min omgivning som har små barn som har diabetes som går på knäna på grund av att de inte får ihop vardagen. Det går ju inte att lämna ett barn med diabetes i skolan och säga "lycka till, jag hoppas att det löser sig". Det blir stora akuta konsekvenser vid felbehandling, säger Tina Linder.

Diabetes är en livshotande sjukdom

Det lilla barnet kan krampa vid lågt blodsocker och tappa medvetandet, tillståndet kan bli mycket kritiskt och det kan vara livshotande.

– Finns det inte rätt kunskaper i skolans personalstyrka så kan det bli jättefarligt, säger Tina Linder.

Men Försäkringskassan menar att man följer de lagar och stadgar som finns och att utbilda personal om en kronisk är inte detsamma som att vårda ett sjukt barn.

På ett sätt är det ju att vårda det sjuka barnet, så att inte barnet blir livshotande sjukt?

– Så som vi tolkar lagen och som kammarrätten i Göteborg tolkar bestämmelsen så ska det vara vård av sjukt barn. Här vårdar man inte det sjuka barnet utan det är något annat som man gör. Sen tar vi inte ställning till om barnet är sjukt eller inte, säger Mats Mattson på Försäkringskassan.

Men han berättar att de har begärt prövningstillstånd att ta upp den här typen av frågor i Högsta Förvaltningsdomstolen så att myndigheten får ett avgörande.

VAB skulle hjälpa föräldrar till diabetessjuka barn

Många föräldrar förlorar stora inkomster när de utbildar personal och måste lägga tid i skolan varenda gång en ny lärare börjar, om barnet ska byta årskurs eller skola eller vid skolstart.

– Om föräldrarna i lugn och ro kan få en rimlig ersättning i form av VAB eller om det kanske kan hittas på ett nytt bidrag så hade det varit bra. Alla vill ju jobba och alla måste jobba, men det är viktigt att de får stöd. För det är av största vikt att föräldrarna lär skolpersonalen, för de känner barnet bäst. Typ 1 diabetes är en otroligt individuell sjukdom, säger Tina Linder och fortsätter:

– Att ha diabetes är som att ha ett litet spädbarn som aldrig växer upp och aldrig blir självständigt. Det är koll dygnet runt.