Förälder JO-anmäler skolinspektionen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
En upprörd förälder väljer nu att JO-anmäla skolinspektionen, som beslutat att Lundsberg ska stängas.
Foto: Mats Endermark

Efter att Skolinspektionen stängt Lundsbergs skola tills vidare har flera upprörda föräldrar JO-anmält myndigheten.

Hittills har Expressen tagit del av sex anmälningar mot Skolinspektionen.

– Alla barn på skolan får sin trygghet raserad på det mest obarmhärtiga sätt, säger Honorine Ekman, en av de anmälande föräldrarna.

I dag har krismöte hållits på Lundsberg skola med anledning av att Skolinspektionen i går beslutade att den skulle stängas med omedelbar verkan.

Detta utan att vare sig föräldrar eller elever hade informerats på förhand.

Anledningen var en uppmärksammad nollning där nya elever bränts med strykjärn.

Honorine Ekman kallar beslutet att stänga skolan med omedelbar verkan för en "oproportionerlig kollektiv bestraffning."

– Det finns inte någon som försvarar det som hänt under den här nollningen. Och vem vet egentligen vad som har hänt? Polisutredningen var inte avslutat, ändå går myndigheten in med ett rättsövergrepp som jag ser det här som, mot föräldrar, lärare och barn, säger Honorine Ekman.

Efter att ha nåtts av beskedet valde hon att anmäla Skolinspektionen till Justitieombudsmannen.

Det har även fem andra föräldrar gjort.

– Vi kommer naturligtvis att delta i utredningen. Skulle JO anse att vi har begått fel tar vi ju till oss av den kritiken, säger Marie Axelsson, rättschef på Skolinspektionen.

"Maktmissbruk"

Honorine Ekdal menar att beslutet att stänga skolan omedelbart är "godtyckligt" och att det river upp barnens trygghet i en väldigt påverkbar ålder.

"Detta är ett rättsosäkert beslut som inte hör hemma i en rättsstat som Sverige, ett beslut som per definition kan klassas som ett rättsövergrepp," står det i hennes anmälan.

– Anledningen att vi fattade det beslutet att förbjuda verksamhet från i dag var att det inte var säkert på Lundsbergs skola. Med den kunskapen vågade vi inte vänta, motiverar Marie Axelsson beslutet.

Att Lundsbergseleverna även bor på skolan, innebär inte det att många nu saknar hem? 

– I dagsläget vet jag inte, vi måste se vad som händer. Vi har tagit beslutet att förbjuda stiftelsen att bedriva skolverksamhet. Eleverna kan få bo kvar, men är det skolpliktiga barn ska de ju gå i skolan.

Och om man av någon anledning inte klarat av skolgången i sin hemkommun eller har föräldrar i utlandet?

– De ska ju fullgöra sin skolplikt. Det är då vårdnadshavare och hemkommunen som har ansvaret för barnen när det gäller skolplikten. 

Årsavgiften på 220 000 som föräldrar betalat, men nu inte får någon produkt för efter ert beslut – hur blir det med den?

– Det vet jag inte, det är civilrättsliga avtal som vårdnadshavaren har med huvudmannen för skolan

De flesta elever har nu lämnat skolan med de bussar som var planerade för helgens hembesök.

Andra lär åka hem med sina föräldrar.

Enligt flera föräldrar som Expressen.se talat med ska beskedet från skolledningen ha varit att eleverna nu är på höstlov i en vecka.

"98 procent är trygga"

I sin anmälan refererar Honorine Ekdal till en enkätundersökning där 98 procent av eleverna säger sig vara trygga på skolan.

Marie Axelsson känner till de uppgifterna, då de kommer från en undersökning som Skolinspektionen själv utfört.

– Men när vi nu ser att en sådan händelse kan inträffa trots de åtgärder som stiftelsen som driver skolan vidtagit så väljer vi att stänga skolan, säger Marie Axelsson och fortsätter:

– Det här beslutet var naturligtvis inte lätt för oss att ta, men vi har riktat oss mot huvudmannen för skolan en längre tid.

Drabbar nära 400

Totalt berörs ca 200 elever och lika många i personalen och bland underleverantörer av att internatet nu stängs, tills vidare under sex månader.

– Vi har tillfälligt stängt skolan, vi vet ännu inte om vi kommer att häva beslutet, säger Marie Axelsson.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.