Folkhälsomyndighetens nya scenario redan fel

Alla resenärer från Storbritannien som kommit till Sverige från och med 12 december ska isolera sig och testas.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett scenario för smittspridningen i Sverige fram till den 28 februari.

Rapporten innehåller grafer för alla regioner med ett simulerat antal fall för hela perioden och verkliga fall fram till den 11 december.

I samtliga regioner var antalet fall den 11 december högre i verkligheten än i Folkhälsomyndighetens simulering.

Scenariot visar också att smittan ska ha börjat minska – men i verkligheten är smittotalen högre än någonsin.

Här kan du se alla graferna.

I rapporten presenterar Folkhälsomyndigheten ett scenario – kallat ”Scenario 0” – för smittspridningen fram till den 28 februari 2021. 

Rapportens scenarier utgör planeringsunderlag för Sveriges kommuner och regioner, länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen i deras respektive uppdrag inom samma regeringsuppdrag.

I rapporten skrivs:

”Ett grundläggande antagande i scenariot är att kontakter hålls på en begränsad nivå perioden ut. Scenariot visar att den kraftiga ökningen av fall dämpas i december och mot mitten av månaden långsamt minskar igen.”

Samtidigt visar myndighetens egen statistik att antalet fall inte har börjat minska, trots att vi har passerat mitten av december (se graf nedan). 

Statistiken över antal fall på Folkhälsomyndighetens sajt är uppdaterad till och med i torsdags, den 17 december. Under en sjudagarsperiod med slutdatum den 17 december rapporterades 46 352 fall. 

Det är det högsta antalet fall någonsin på sju dagar och 6 014 fler fall än den föregående sjudagarsperioden, 4–10 december, då 40 338 fall rapporterades. 

Under sjudagarsperioden 27 november till 3 december rapporterades 35 864 fall.


Folkhälsomyndighetens graf över antalet rapporterade fall i Sverige från pandemins början fram till den 17 december. De högsta talen noterades de senaste datumen.

Folkhälsomyndigheten skriver i rapporten:

”Stor osäkerhet kring fortsatt utveckling råder då aktuell trend i de flesta regioner i mitten av december 2020 är svår att fastställa, det vill säga om fallen ökar, minskar eller om regionen befinner sig på en platå.”

Vidare skriver myndigheten att ”scenariot är framtaget för att utgöra underlag för planering”, och att det inte ska uppfattas som ”ett värsta fall-scenario”. Folkhälsomyndigheten poängterar också att smittspridningen just nu är ”mycket osäker”.

Här nedan följer Folkhälsomyndighetens grafer över scenariot, i alla svenska regioner.

Bläddra – så ser scenariot ut region för region

Bilderna visar Folkhälsomyndighetens scenario för alla regioner. De röda staplarna visar verkliga fall fram till den 11 december medan den blå kurvan visar Folkhälsomyndighetens simulering av smittspridningen fram till den 1 mars.

Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
1 / 21
Den nya mutationen av coronaviruset har spridit sig i södra England. Infektionsläkare Björn Olsen berättar vad vi vet om det.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.