Folkets dom: Sabuni bäst lämpad att leda L

Tomas Nordenskiöld om Demoskopmätningen som visar att Nyamko Sabuni har starkast stöd.
Nyakmo Sabuni har störst stöd hos svenska folket enligt en ny mätning från Demoskop/Expressen.
Foto: NAINA HELéN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN
23 procent tror att Erik Ullenhag skulle vara bästa partiledaren för Liberalerna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Fem procent tror på Johan Pehrson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nyamko Sabuni är den kandidat till partiledarposten i Liberalerna som har klart starkast stöd hos svenska folket. Det visar en unik mätning från Demoskop, som Expressen låtit göra.

Undersökningen, som är gjord efter Sabunis uppmärksammade utspel i Expressen om mångkultur och migration, visar att hon framför allt går hem bland borgerliga väljare som står Liberalerna nära, medan de rödgröna föredrar Erik Ullenhag. 

Partiledarstriden i Liberalerna fick ny näring när Nyamko Sabuni i en intervju i Expressen på torsdagskvällen slog fast att mångkultur inte är något att eftersträva och gick till angrepp mot Erik Ullenhag. 

Intervjun har väckt en storm av kritik från såväl ledarsidor som opinionsbildare. Efter artikeln har hon bett om ursäkt men samtidigt sagt att hon står för sina citat.

Men hos svenska folket är hon alltjämt stor favorit som ny partiledare efter Jan Björklund. 

I Demoskops mätning, som är gjord mellan fredag och söndag, svarar 37 procent att Nyamko Sabuni ”skulle bli bäst som partiledare för Liberalerna”, medan 23 procent ger sitt stöd till Erik Ullenhag.

Den tredje och mer okända kandidaten Johan Pehrson har endast stöd av 5 procent. 

– Det är Nyamko Sabuni som kommer i topp som allmänhetens favorit. Hon är den mest populära kandidaten bland båda könen, men framför allt bland männen, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

Folkets dom: Nyamko Sabuni bäst som partiledare

Bland männen svarar 42 procent att Sabuni är det bästa valet, medan 22 procent ger sitt stöd till Ullenhag. Bland kvinnor är det lite jämnare, men ändå en övervikt för Nyamko Sabuni med 9 procentenheter. 

Det är också tydligt att hon har klart starkast stöd bland de väljare som röstar borgerligt. Och som störst är det bland moderater och kristdemokrater, där 56 procent ger sitt stöd till Sabuni, och endast 11 procent stöder Ullenhag. 

Bland SD-väljarna är siffrorna liknande. Men även bland C- och L-väljare leder Nyamko Sabuni, med ett stöd på 36 procent mot 27 procent för Erik Ullenhag. 

Den enda väljargruppen där Erik Ullenhag leder är bland rödgröna väljare, där 36 procent föredrar honom medan 19 procent stöder Sabuni. 

– Partipolitiskt sett är Sabuni det mest populära namnet i de väljargrupper som står närmast Liberalerna, säger Peter Santesson på Demoskop.

Erik Ullenhag, Nyamko Sabui och Johan Pehrson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vaga i regeringsfrågan

Och en möjlig förklaring är regeringsfrågan, tror Peter Santesson, där Nyamko Sabuni upplevs ha tagit tydligare ställning för att föra Liberalerna tillbaka till alliansen.

– Beskeden om regeringsfrågan har varit något vaga från alla tre kandidaterna. Men Ullenhag uppfattas förmodligen som den kandidat som står närmast en förlängning på januarisamarbetet, säger Peter Santesson.

Ytterligare en faktor som kan glädja Sabuni-lägret är att klart fler uppger att de skulle bli mer benägna att rösta på L om hon tar över. Det gäller inte minst bland M- och KD-väljare, där 49 procent uppger att sannolikheten att de lägger sin röst på Liberalerna ökar om hon tar över. 

– Hon är den av kandidaterna som ser ut att ha mest gynnsamt utgångsläge för att kunna locka nya L-väljare, säger Peter Santesson.

– Bland allmänheten som helhet finns en liten negativ slagsida i attityden till Ullenhag. Det handlar dock huvudsakligen om väljare som redan står långt ifrån Liberalerna. Bland väljare som är inom räckhåll för Liberalerna framstår Ullenhag mer som ett mellannamn – han väcker ingen bred entusiasm, men inte heller någon större motvilja, fortsätter han.

Uppmärksammad intervju i Expressen

Undersökning är alltså är gjord efter att den uppmärksammade Expressen-intervjun publicerades på torsdagen, och Sabunis starka siffror är därför extra välkomna för henne. 

Men även om stödet för Sabuni är starkt hos allmänheten är det partiets länsförbund och de egna medlemmarna som avgör valet av partiledare. 

Och från Sabuni-lägret medger man att hennes kontroversiella uttalanden i Expressen medfört vissa skador för hennes kandidatur, framför allt genom hennes krishantering där hon skapat stor osäkerhet om vad hon står för.

Nyamko Sabunis utspel i Expressen har också gjort en redan tuff partiledarstrid än mer infekterad. 

Hör intervjun med L-kandidaten om migration och integration – går till hårt angrepp mot Erik Ullenhag.

Nyamko Sabuni populär bland M/KD-väljare

Liberalerna ska utse ny partiledare. Vem av dessa kandidater tror du skulle bli bäst som partiledare för Liberalerna?

Nyamko Sabuni: 37 procent

Erik Ullenhag: 23 procent

Johan Pehrson: 5 procent

Vet inte: 35 procent


Baserat på partisympatier:

SD: Nyamko Sabuni 46 procent, Erik Ullenhag 9 procent, Johan Pehrson 10 procent.

M/KD: Nyamko Sabuni 56 procent, Erik Ullenhag 11 procent, Johan Pehrson 5 procent.

C/L: Nyamko Sabuni 36 procent, Erik Ullenhag 27 procent, Johan Pehrson 2 procent.

S/V/MP: Nyamko Sabuni 19 procent, Erik Ullenhag 36 procent, Johan Pehrson 2 procent.


Hur skulle sannolikheten för att du skulle rösta på Liberalerna påverkas av om Liberalernas nya partiledare blir…?

Nyamko Sabuni: Öka 28 procent. Minska 15 procent. Balansmått (andel öka minus andel minska) 13.

Erik Ullenhag: Öka 11 procent. Minska 23 procent. Balansmått (andel öka minus andel minska) -12.

Johan Pehrson: Öka 6 procent. Minska 16 procent. Balansmått (andel öka minus andel minska) -10.


Ökad sannolikhet att rösta L, baserat på partisympatier:

SD: Nyamko Sabuni 29 procent, Erik Ullenhag 3 procent, Johan Pehrson 5 procent.

M/KD: Nyamko Sabuni 49 procent, Erik Ullenhag 5 procent, Johan Pehrson 9 procent.

C/L: Nyamko Sabuni 38 procent, Erik Ullenhag 22 procent, Johan Pehrson 6 procent.

S/V/MP: Nyamko Sabuni 8 procent, Erik Ullenhag 15 procent, Johan Pehrson 3 procent.

Så genomfördes undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Frågor: ”Liberalerna ska utse ny partiledare. Vem av dessa kandidater tror du skulle bli bäst som partiledare för Liberalerna?”, ”Hur skulle sannolikheten för att du skulle rösta på Liberalerna påverkas av om Liberalernas nya partiledare blir…?”

Undersökningsperiod: 7–9 juni 2019

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 1 353 intervjuer.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste val.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

Under gårdagen publicerade Expressen en Demoskopmätning på partiledarnas förtroende. Ebba Busch Thor har fortfarande störst förtroende men tappade 5 procentenheter.
Så ser prognosen ut för kommande dagarna

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.