Följ debatten här

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Ledarna från alla riksdagspartier möttes i en direktsänd debatt i SVT. Expressen.se:s Anna Skarin rapporterade direkt.

Medverkande partiledare och språkrör är Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Jan Björklund (fp), Göran Hägglund (kd), Mona Sahlin (s), Maria Wetterstrand (mp) och Lars Ohly (v). 


 Kvällens debatt är i gång. Den inleds med den dystra jobbveckan med varslen hos Volvo.

 Oppositionen inleder och konstaterar att läget är väldigt allvarligt. Regeringen håller med.

 MO: Det är allvarligt. Framförallt för dem som drabbas. 

 FR: Det är nu man ska visa att den svenska modellen fungerar. Och använda företagen och lägga ansvar där, och använda vår verktygslåda. 

 JB: Den internationella krisens svallvågor sköljer in i Sverige också. Hur allvarligt det blir vet vi inte. 


Debattledare Anna Hedenmo: Hur ska vi undvika fler varsel?

 MS: En stark a-kassa, starka fackliga organisationer är de viktigaste grunderna i svenska modellen. Lär dig vad den svenska modellen är, Reinfeldt!

 FR: Vad den svenska modellen är? Här beskriver jag just den att företagen har ansvar.

 MO: Vi ska stimulera företag, små företag som vill växa. 

 JB: Om vi ska vara ärliga mot tv-tittarna så måste vi säga att vi inte kan veta hur vi ska undvika fler varsel.

 MW: På Volvo har man bilar som drar för mycket bränsle. Det har man pga den politik som drivits i Sverige. Vi har hela tiden jobbat för att dra ner förbrukningen på bilar. De bilar som drar lite bränsle kan säljas i framtiden.


Anna Hedenmo: Vilket stöd vill du se till situationen i Volvo

 MS: En ordentlig utbildning till dem som måste gå därifrån. De som blir varslade behöver en bra a-kassa. 

 JB: Det är precis det som görs, vidareutbildning har vi lagt mycket pengar på. Kommer bli mest ambitiösa satsningen någonsin. 

 LO: Kom med mer pengar alliansen, det kan behövas. Varför rusta ner socialförsäkrning och a-kassa. Varför drar ni isär samhället i stället för att dra samman det?

 FR: Kom i håg att varsel inte är det samma som uppsägning. Det kan finnas andra jobb att få, finns stöd för omställning. Hoppas att vi på det sättet kan samla ihop samhället resurser.

 MS: Samordning är bra, men samarbete skulle vara bättre. Jättebra att flytta runt resurser, men det är fler som drabbas i västsverige. Räcker inte att stuva om i budgeten. Det duger inte.

 FR: Politik måste utgå från människor. Konstigt att prata om budgeten, det är ju ett superpaket.

 MW: Ni har kraftigt  försämrat tryggheten i a-kassan. De som tappar jobbet på Volvo får en kraftig försämrad ekonomi. Ni är  inte ansvariga för finanskrisen, men ni är ansvariga för  att en halv miljon har lämnat a-kassan.


Anna Hedenmo: FInns det skäl att höja ersättningen i a-kassan nu?

 MS: Nu ökar varslen, och nu växer arbetslösheten. Den budgeten som ni säger är ett superpaket byggde på en lägre arbetslöshet än vad som kan bli redan nästa år. Jobbtillväxten är borta, otryggheten är kvar. Har ni inga andra lösningar än att sänka skatten?

 MO: Det ni har tillfört den här debatten är a-kassan. Det är inte bara den som är en trygghet. En trygghet är även att ha ett nytt jobb att gå till. Läs budgeten din, Mona Sahlin.

 MS: Jag har läst den.

 Jan Björklund läser upp delar ur socialdemokraternas politik. 

 MS: Jan Björklund läser vår politik som fan läser bibeln.

 MW: Förstår att ni inte vill tala om a-kassan. För där har ni misslyckats.

 JB: Att så många står utan arbetslöshetsförsäkring är ett bekymmer, därför vill vi ha en allmän där alla är med.


Sänkt inkomstskatt har skett två gånger sedan maktskiftet. Alliansen vill fortsätta med det, varför?

 GH: Därför att det varit effektivt för att få en tillväxt på jobbmarknaden. 

 LO: Skatterna ska bli mer rättvisa. Mest män och redan högavlönade och rika gynnas. Pensionärer, sjuka och arbetslösa dubbelbestraffas.

 FR: Vi svarar som ett samlat regeringsparti. Hos oppositionspartierna märker vi stora skillnader. Ni har inget samlat alternativ. 

 MS: Tydligt regeringsalternativ och tydlig, orättvis skattepolitik. Här sitter tre partier som än så länge sitter i opposition. Och det är det viktigaste för oss här, att kritisera regeringen. 

 FR: Inte jag som är orolig över tydligt regeringsalternativ...

 MS: Det fixar sig, jag lovar.

 GH: Tror att den allra största orättvisan i samhället är hur får man fler människor i arbete. Det är det som avgör väldigt mycket. Den politik som ni presenterar, i helt olika tappningar, men det blir väl nån blandning, så skulle det bli en olycka för vår framtid.

 LO: Sjuka, pensionärer får ingen del i er skattesänkning. Ni är ganska träffsäkra i att skapa orättvisor i samhället när ni riktar skattesänkningar på dem som tjänar över 30 000 kr i månaden.

 JB: Tänkte hjälpa Wetterstrand i kommande förhandlingar med Mona Sahlin. Du kan ringa mig om du behöver tips.

 MW: Måste göra Jan Björklund lite besviken där... 

 GH: Man tror på vänstersidan att kakan inte går att växa utan bara dela på. Vi vill att den ska jäsa. 

 MS: Jobb ger välfärd, men välfärd är också jobb. Förmögenhetsskatten ska införas, åtminstone halva. Den har fel och brister, men den kan behövas. Menar på allvar att om vi ska återställa de orättvisor som ni åstadkommit  hos pensionärer och studenter bland annat, då måste vi vara ärliga och ta ut de skatter som behövs.

 GH: Vi bekämpar hellre fattigdom än rikedom. 


Varför ändrade du dig Mona Sahlin med att ha med vänsterpartiet i en koalitionsregering?

 MS: Handlar inte om att ändra sig. Jag ska bilda en stark samarbetsregering, vi och mp har redan börjat. Och vi fortsätter med v, kommer att finnas ett tydligt alternativ vid valet. 

 LO: Nu kan borgerligheten luta sig tillbaka... Det var ett klassiskt misstag. Jag menar att vi ska ha ansvarsfull regering, har aldrig uteslutit miljöpartiet till exempel.

 MS: Det jag kräver är det vi diskuterar. Det ena är att politiken ska vara rättvis och ansvarsfull ekonomisk politik.

 MS: Var så säker kommer finnas tydligt och klart för väljarna. 


Wetterstrand, kan vänsterpartiet vara med?

 MW: Jag vill ha en regering som har ett alternativ som är långsiktigt som tar an stora utmaningar. Vi har aldrig sagt att vi har stängt dörren för vänsterpartiet. 

 FR: Den som förstod det där kan ringa en kompis. Det är så här det har sett ut. 

 MW: Vi ska sätta i gång arbetsgrupper och ge svar på alla frågor som väljarna har. 

 GH: Mitt i krisen ställer man till den här cirkusen, lite allvarligt är det. Det har varit dementier, det är sanslöst. Om man längtat efter ledarskap så fick väljarna verkligen inte det nu.

 MS: Två år före valet har vi bestämt oss för att ge er en stark motståndare. Det är två år kvar av mandatperioden. 

 GH: Ni står längre ifrån varandra än vad våra partier gjort på flera decennier. Finns små förutsättningar för att ni ska lyckas.


 PAUS i 15 minuter.


 Andra ronden är i gång. Partiledare får svara på om bensinskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. 

 MW: Den ska höjas för att vi går inför en klimatkris. Syftet är att alternativen ska vara konkurrenskraftiga och bli mer efterfrågade. 

 JB: Inom några år finns mycket vad gäller eldrift på marknaden. 

 MW: Ödesfråga för den svenska glesbygden, att vara beroende av bensin när världsmarknadspriserna går upp och ner gör att vi måste få fram alternativ. 

 FR: Globala problem kräver globala lösningar. Vi ska få dem stora att göra mer, vi kanske inte kan lösa det själva. 

 FR: Vill se vad ni har för samlat svar på co2-skatten? Verkar som ni har olika lösningar... 

 Anna Hedenmo: Göran Hägglund, kd lovade att sänka bensinskatten före valet – vad säger du i dag?

 GH: I dag tror vi att vi kan behöva höja. Vi har tagit intryck av den stora diskussion som varit. 

Mona Sahlin, kan du tänka dig att höja som mp vill?

 MS: Mp:s miljöpolitik är ett av skälen att jag vill samarbeta med mp.


Anna Hedenmo: Har vi råd att satsa på vården när vi går mot sämre tider?

 JB: Vårdköerna är oacceptabelt långa. Men det varierar väldigt mycket. Det spelar roll vem som styr i landstingen. 

 MS: Dåliga argument. Ett landsting med kort vårdkö är Kalmar, och där finns inte ert förslag Vårdval Stockholm. 

 JB: Patienten ska vara i centrum, inte i väntrum.

 FR: I korridorerna talar man att man inte följer att det ska vara lika vård för alla i landet. Kring det måste vi ge framtidens agenda. 

 JO: Måste anställas fler människor som skapar bättre vård till alla. Just nu minskar jobben 

 Ni har sänkt skatten hos de rika för bekostnad av sjukvården, det är högerpolitik.

 MS: Ingen som sitter kan säga att vi har enda lösningen på det här stora problemet, vilket är lika vård för alla i Sverige. Vi har inte hela lösningen, men det som skulle försvarar fri etableringsrätt. 


Anna Hedenmo: Har familjerna råd att pappan stannar hemma med barnen?

 Fler pappamånader?

 LO: Dela.

 MS: Dela 1/3 till mamman och 1/3 till pappan och 1/3 som de får välja själv.

 MW: Den ska förlängas och tredelas.

 GH: Föräldrarna ska bestämma själva. Men vi infört att det lönar sig med jämställdhet.

 MO: Jämställdhetsbonus och kombinera det med ökad valfrihet. 


 Ska homsexuella få ingå äktenskap?

 JB: Ja

 FR: Ja

 MO: Ja

 GH: Ser att det nuvarande systemet kvarstår. Nej.

 MW: Självklart.

 MS: Ja.

 LO: Ja. Fullständigt överens med Mona och Maria i den frågan.

 Skratt i studion, framförallt hos alliansen. 


 MS: Varför ska staten säga att någras kärlek är mindre värd än någon annans? Är det någon gång staten ska gå före så är det att visa att kärleken och rättvisan går före.

 GH: Handlar inte om att gradera en kärlek. Vi vill behålla äktenskapets innebörd. 

 LO: Argumentet att så har det alltid varit är inte särskilt framtidsriktat.

 MO: Viktigt med respektfull ton. Samhällets syn och kyrkornas syn måste vi skilja på. 

Hur ska ni bli överens, alliansen?

 MO: Vi har löst så många frågor, det kommer vi göra här också.


 Anna Hedenmo: Maud Olofsson, vad blir viktigaste lärdomen av globala bankkrisen?

 MO: Att vi ska samarbete bättre. Och ha en utlåning som fungerar. Just nu gläds jag över det som kommit fram på europeisk nivå med en gemensam plan.

 LO: Finanskrisen bygger på marknadsfundamentalism. Kriser kräver stabila förhållanden. Välfärd. 

 FR: Vi sitter mitt i denna kris, den är ännu inte löst. En kamp om klockan att få Europas politiker att samla sig. Vi är ett av dom länder som kan mycket av detta, hur man hanterar bankakut och så vidare. 

 MS: Vi som var med i början av 90-talet ska understryka några lärdomar. Politiken måste finnas för att lösa båda finans och klimatkrisen.

 JB: Vill instämma på Mona Sahlin. Problemet är att två partier som sitter jämte Mona raserade många av de framgångsrika ekonomiska system vi byggt upp. Bra att Mona pressar Lars där. 

 MS: För att nå framgång krävs rättvisa i vart och ett av länderna. Här finns mycket samsyn där ingen av oss vet hur långt det kommer gå. Vädjar om samarbeten.


Anna Hedenmo: Två år från riksdagsval, men bara några veckor från USA-val.

 Vem håller du på?

 JB: Obama bäst för USA och USA:s rykte.

 FR: Ska kunna samarbete med vem. Men Obama.

 MO: Orolig för Obama när han pratar om frihandel. Men miljöfrågor viktiga som Obama pratar om.

 GH: Skulle vilja ha en blandning. Obamas engagemang, och McCains tal om frihandel.

 MW: Inte mycket hos McCain jag skulle vilja ha.

 MS: Med Mccain följer Sarah Palin, därför Barack Obama om man är för jämställdhet.

 LO: Två kandidater som liknar varandra ganska mycket. Men ingen tvekan om Barack Obama. 

 FR: Det här är ett mycket viktigt val som kommer att påverka Sverige. 


Debatten är slut. Läs allt om efterspelet här på Expressen.se.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.