Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

FN-länder har godkänt avtalet om migration

Ramverket om migration godkändes av FN i dag. Foto: OMAR MARQUES/SOPA IMAGES/REX / OMAR MARQUES/SOPA IMAGES/REX/IBL REX FEATURES
FN:s högkvarter i New York. Foto: PETER FOLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Politiker från 159 länder godkänner i dag FN:s nya globala ramverk om migration.

Det stora mötet äger rum i Marrakech, Marocko.

Flera länder har hoppat av pakten – bland annat USA, Australien och Österrike.

I dag röstades FN:s nya globala ramverk om migration fram av majoriteten av medlemsländerna. Representanter från sammanlagt 159 länder har samlats den marockanska staden Marrakech, där konferensen äger rum under två dagar. Bland annat förbundskansler Angela Merkel är på plats som representant för Tyskland.

Godkännandet av migrationspakten innebär att den kommer att antas i generalförsamlingen den 19 december. Däremot är ramverket inte juridiskt bindande, vilket innebär att de enskilda ländernas självbestämmande i migrationsfrågan inte kommer att begränsas - något som det på många håll rått missförstånd över.

Ska motverka människosmuggling och människohandel

– All den här desinformationen om vad pakten innebär, och vad texten faktiskt slår fast, är förvånande, säger Louise Arbour, FN:s särskilda sändebud för internationell migration, till nyhetsbyrån AFP.

 

LÄS MER: Katerina Janouch och högerextrema i demonstration mot migrationsramverk 

 

Syftet med ramverket är bland annat att: 

Bekämpa orsakerna till så kallad irreguljär migration, alltså att människor migrerar utan giltiga dokument,

Förbättra säkra, ordnade och reguljära migrationsvägar,

Bekämpa människosmuggling och människohandel, och

Förbättra samarbetet kring gränsbevakning.

Avtalet lägger mycket fokus på arbetskraftsmigration och gäller bara migranter som inte är flyktingar eller i behov av skydd enligt internationell lag. 

Högerextrema demonstrerade i Stockholm

Ramverket har kritiserats för att vara otydligt. USA, Australien, Ungern, Österrike, Polen, Kroatien, Bulgarien och Tjeckien har alla valt att hoppa av pakten. Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz förklarade avhoppet med att "avtalet hotar landets självbestämmande och suddar ut gränserna mellan legal och illegal migration".

Även i Sverige, som skrivit under avtalet, har kritiska röster höjts. Den 5 december demonstrerade flera invandringskritiska rörelser – bland annat högerextrema Nordisk ungdom – på Mynttorget i Stockholm.

 

LÄS MER: Så fungerar FN:s ramverk för migration 

 

På Sveriges regerings hemsida förklarar man att migrationsramverket inte kommer kunna tvinga fram förändringar i den svenska lagstiftningen:

"Att upprätthålla nationell suveränitet på migrationsområdet är en av grundprinciperna i migrationsramverket. 'Migrationsramverket bekräftar staternas suveräna rätt att bestämma över sin nationella migrationspolitik och deras rätt att reglera migration inom deras jurisdiktion, i enlighet med internationell rätt.' (Punkt 15 c i migrationsramverket). Migrationsramverket är inte ett internationellt avtal och har därför ingen rättslig inverkan på nationella rättssystem."