Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Flera faktafel i Granskning Sveriges Youtube-filmer

Enligt Granskning Sverige utgör anmälningarna till Google ett "utomrättsligt angrepp". Men att anmäla till Google att man anser att ett upphovsrättsintrång har skett på en av Googles plattformar är inget utomrättsligt angrepp, säger Per Jonas Nordell, professor i civilrätt. – Det begreppet existerar inte.

Anmälningarna om upphovsrättsintrång är ett "utomrättsligt angrepp" och "Sverige är hotat av olaglig censurering".

Det hävdar Granskning Sverige själva i en serie klipp på Youtube.

Inget av påståendena är sant, visar Expressens genomgång.

Det främlingsfientliga nätverket Granskning Sverige har publicerat en rad Youtubeklipp med skärmdumpar av artiklar i svenska tidningar, vars innehåll man vänder sig mot.

Expressen och Dagens Nyheter har nyligen anmält flera av klippen till Google, som äger Youtube, eftersom tidningarna anser att publiceringen av skärmdumparna utgör upphovsrättsintrång.

Efter det har Granskning Sverige i nya klipp på Youtube kallat anmälningarna "utomrättsliga" och hävdat att Sverige hotas av "olaglig censurering".

Expressen har faktagranskat några av de påståenden som görs.

”Fair use”

Granskning Sverige påstår att man har rätt att publicera skärmdumpar från tidningsartiklar genom så kallad ”fair use”.

I Youtubes egna regler används mycket riktigt "fair use", eller "tillåten användning" på svenska. Youtubes beskrivning av tillåten användning utgår dock från amerikansk lag. I Sverige finns inget sådant begrep. Det säger Per Jonas Nordell, som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

 

LÄS MER: Google och Youtube tillåter Granskning Sveriges trakasserier 

 

– I stället måste man söka sig till de inskränkningar som finns i upphovsrättslagen. Den enda inskränkningen som finns i den lagen är att man får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och den omfattning som motiveras av ändamålet.

Citatbestämmelsen tolkas snävt och omfattar inte rätten att återpublicera tidningsartiklar i deras helhet, enligt Per Jonas Nordell.

– Det finns inget skäl till att de här texterna läggs ut ordagrant.

”Utomrättsligt angrepp”

Enligt Granskning Sverige utgör anmälningarna till Google ett "utomrättsligt angrepp".

Men att anmäla till Google att man anser att ett upphovsrättsintrång har skett på en av Googles plattformar är inget utomrättsligt angrepp, säger Per Jonas Nordell.

– Det begreppet existerar inte.

Granskning Sverige uppger också att advokatbyrån har gjort anmälningarna utan att "skicka varningsbrev, utan att hänvisa till någon laggrund enbart för att släcka ner deras kanal".

 

LÄS MER: Kravet från medierna: Google måste ta ansvar 

 

Av Youtubes egna regler framgår dock inte att man skulle behöva varna den som lagt upp klippet.

Professor Per Jonas Nordell:

– Man har möjlighet att påtala för Google och Youtube att något ligger där i strid med deras egna regler. Då behöver man inte vända sig till den påstådda intrångsgöraren.

”Olaglig censurering”

I ett annat klipp hävdar Granskning Sverige att "Sverige är hotat av olaglig censurering" på grund av anmälningarna. Men om klippen tas bort från Youtube så skulle inte det vara ett lagbrott, enligt Per Jonas Nordell. 

 

LÄS MER: Det här är nätverket Granskning Sverige 

 

– Google och Youtube sätter själva sina ramar för vad man får göra och inte i deras medier. Det är ingen censur. Man har ingen grundlagsskyddad rätt att få uttala sig på Google eller Youtube utanför de ramar som de har satt upp.

 

LÄS MER: Hatet får företag att bojkotta Youtube