Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fler svenskar – men färre invandrare

Svenskarna blir allt fler, och allt mer giftaslystna.
- Årets folkökning är den största sedan 1994, säger statistiker Håkan Sellerfors vid Statistiska centralbyrån (SCB).

FAKTA

Befolkningen i Sverige
° Den 31 december 2004 beräknas Sveriges folkmängd uppgå till 9 010 900 personer, en ökning med 35 300 personer jämfört med i fjol.
° Under året föds det cirka 100 900 barn, 1 700 fler än 2003.
° Förstföderskorna blir allt äldre.
I år är de i genomsnitt 29,0 år, jämfört med 28,8 år förra året.
Även förstagångspapporna blir äldre.
I år är de i genomsnitt 31,5.
Förra året var de ett par månader yngre.
° Under 2004 beräknas 90 700 personer avlida i Sverige, vilket är 2 300 färre än 2003.
° Under året invandrar 61 600 personer till Sverige, 2 200 fler än förra året.
° 36 300 personer utvandrar, vilket är 1 280 fler än 2003.
Mer än hälften av utvandrarna är svenska medborgare.
° Av Sveriges befolkning är 12,2 procent födda i utlandet.
Motsvarande siffra för tio år sedan var 10,5 procent.
De största grupperna av utrikes födda är födda i Finland, Jugoslavien, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran och Norge.
° Andelen personer med utländsk bakgrund (född utomlands alternativt född i Sverige med två utrikes födda föräldrar) ökar.
Vid årsskiftet har 15,8 procent av de som bor i Sverige den bakgrunden.
Källa: Preliminär statistik från SCB

Fler föds och färre dör. Vid årsskiftet väntas Sveriges folkmängd uppgå till 9 010 900 personer, enligt de preliminära siffror från SCB som presenterades på måndagen. Inte bara kurvan över antalet boende i Sverige pekar uppåt. Samma sak gäller för barnafödandet. Över 100 000 barn beräknas födas i år. Förra gången som fler än 100 000 barn föddes i Sverige under ett och samma år var 1995, berättar statistikern Håkan Sellerfors. Vad är orsaken till ökade barnafödandet? - Mycket handlar om cykler. Nu blir efterkrigsårens stora barnkullar, som fick egna barn runt 1970, mor- eller farföräldrar.

Äldre pappor

Trenden med allt äldre förstagångsföderskor fortsätter, enligt SCB:s siffror. I år är förstagångsmamman i genomsnitt 29 år. För tio år sedan var hon nästan två år yngre. - Jag tror att det går att se ekonomiska förklaringar till många förändringar i befolkningsstatistiken. Många kvinnor vill i dag vara klara med sin utbildning och ha fast jobb innan de föder barn, säger Håkan Sellerfors. - Samtidigt som fler kvinnor inte får några barn alls, är det många som skaffar flera ganska tätt.

Färre invandrare

Invandringen beräknas minska under 2004 och omfatta omkring 2 200 färre personer än förra året. Flest invandrare kom 1994, då många flydde från kriget på Balkan. Efter en nedgång under några år i mitten av 1990-talet ökade invandringen sedan år fram till 2002. Av de närmare 62 000 som flyttar till Sverige under året är omkring hälften redan medborgare i Sverige eller något annat EU-land. Under 2004 beräknas också 36 300 personer utvandra från Sverige, fler än året innan. - Det minskade invandringen beror i huvudsak på förändringar i omvärlden. Samtidigt sker den största in- och utvandringen, som alltid, mellan de nordiska länderna och därefter övriga EU. Först på tredje plats hittar vi den övriga världen, säger Håkan Sellerfors. Av Sveriges befolkning är 12,2 procent födda i utlandet, enligt SCB, nära 2 procent fler än för tio år sedan.

Fler gifter sig

Enligt SCB:s statistik minskar skilsmässorna i nästan samma takt som giftermålen ökar. Under 2004 beräknas 43 000 par gifta sig, tio procent fler än i fjol. I år beräknas 19 800 äktenskap upplösas på grund av skilsmässa, en minskning med sex procent jämfört med 2003. - Vi vet inte varför det är så stor ökning av giftermålen. Kanske spelar det ökade barnafödandet in. Ekonomin kan delvis förklara att färre skiljer sig. Det kostar att flytta isär, säger Håkan Sellerfors.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!