Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fler Johan än det finns kvinnor i börsbolagen

STOCKHOLM. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper har ökat. Men kvinnorna har inte blivit fler, i stället har männen blivit färre. Ändå finns det fortfarande fler vd:ar som heter Johan än det finns kvinnor på posten.

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna har legat på mellan tio och 15 procent de senaste tio åren. I år har andelen ökat till 18 procent. Det beror på att antalet män har minskat. Ledningarna har alltså i snitt blivit mindre än förra året.

– Kvinnorna har i högre utsträckning fått sitta kvar vid nedskärningar, säger Rebecca Lucander, vd på stiftelsen Allbright.

Fler kvinnliga vd:ar

Antalet kvinnliga vd:ar har också ökat, från nio förra året till 14 i år. Det är dubbelt så många som för två år sedan. Samtidigt har fler börsbolag en vd som heter Johan än en kvinnlig vd.

– Ledningsgrupperna är extremt likriktade, säger Rebecca Lucander.

Vart tredje börsbolag har inte en enda kvinna i ledningen. Bland de 86 företagen på den så kallade svarta listan finns flera välkända storbolag, som Swedish Match, Stora Enso och Industrivärden.

Avskräckande lista

Finansmannen Sven Hagströmer, initiativtagare till Allbright, tror att den svarta listan fungerar avskräckande och sporrar börsbolagen att jobba för jämställdhet.

– Näringslivet är extremt konkurrensmässigt. Man vill inte hamna långt ned på en sådan här lista.

Han uppmuntrar kvinnor att bojkotta de svartlistade bolagen.

– Chansen att få jobb där är inte så stor, och om du får det är sannolikheten att du blir befordrad väldigt liten.

De bolag som har jämn könsfördelning har ökat med nära 50 procent i år. Men de utgör fortfarande en liten del, 18 av totalt 251 börsbolag. Bland dem finns bara ett storbolag: Atrium Ljungberg.

Om andelen kvinnor i ledningarna ska öka ordentligt krävs att bolagen sätter upp mätbara mål, enligt Rebecca Lucander.

– Man måste jobba för det.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!