Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

16 punkter: Det här handlar bråket om

På tisdag inleds den muntliga förberedelsen i Uppsala tingsrätt om tvisten mellan KD-ledaren Ebba Busch, 33, och Esbjörn Bolin, 81
På tisdag inleds den muntliga förberedelsen mellan Ebba Busch och Esbjörn Bolin efter fastighetsbråket.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Fastighetsbråket närmar sig därmed en upplösning.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Den 20 augusti sålde pensionären Esbjörn Bolin, 81, sitt hus utanför Uppsala till KD-ledaren – något han senare ångrade.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
KD-ledaren Ebba Busch.
Foto: OLLE SPORRONG
Gården utanför Uppsala.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Den infekterade hustvisten mellan KD-ledaren Ebba Busch, 33, och Esbjörn Bolin, 81, startade i somras och kan fortsätta in i hösten.

Konflikten har haft många turer om kontaktskrivandet, hur säljaren ångrade sig och Ebba Busch inte ville gå med på att häva affären.

Det har också förekommit anklagelser och olika argument från båda parterna. 

Här är de viktigaste punkterna i fallet.

FÖRSÄLJNINGEN

Den 20 augusti säljer pensionären Esbjörn Bolin, 81, sitt hus utanför Uppsala till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, 33. Huset har stort renoveringsbehov, men ligger på en attraktiv sjötomt.

Hon är intresserad av huset för att hennes exmake, föräldrar och tidigare svärföräldrar bor i området – och för att hon efter sin skilsmässa vill att hennes barn ska ha nära till båda sina föräldrar.

Busch och Bolin har haft möten tidigare under sommaren innan de skriver under kontraktet på matbordet i huset. Också en väninna till Busch är på plats.

Försäljningssumman är 3,9 miljoner kronor och handpenningen på tio procent, 390 000 kronor, ska betalas senast den 26 augusti. Inför affären gör Busch en värdering med två olika mäklare som kommer fram till marknadsvärdet 4,2 miljoner kronor. Priset hamnar på 3,9 miljoner eftersom Busch ska ta ansvar för tomtröjningen.

Taxeringsvärdet är 3,5 miljoner kronor och tomtytan 3 800 kvadratmeter.

KONTRAKTET

Husaffären genomförs utan mäklare, men kontraktet upprättas av mäklaren Theo Dietz. Han arbetar på Sjönära Fastighetsmäklare och är bror till influencern Margaux Dietz – som är god vän till Ebba Busch.

Mäklaren friskriver sig på kontraktet från allt ansvar för affären och inget namn på mäklare finns på handlingen. Paragraf 17 lyder: ”Parterna är medvetna om att mäklaren ej har något mäklaransvar i denna affär då mäklaren endast varit behjälplig med framtagandet av köpehandlingar enligt parternas önskemål.”

Theo Dietz har bekräftat för Expressen att han upprättat det fyra sidor långa kontraktet. 

SÄLJAREN ÅNGRAR SIG

Esbjörn Bolin säger att han ångrar försäljningen redan dagen efter kontraktsskrivningen. Han skickar ett rekommenderat brev till Ebba Busch den 3 september med budskapet. Han skriver att ska betala tillbaka handpenningen på 390 000 kronor, men säger sig få problem att hitta Buschs konto. Handpenningen är ännu inte återbetald.

Bolin försöker utan framgång få telefonkontakt med Busch för att häva köpet före den 16 september, den formella tillträdesdagen enligt kontraktet. När Bolin inte dyker upp den 16 september för att slutföra affären på Swedbanks kontor i Uppsala uppmanar Busch honom i ett privat brev att höra av sig, ”annars blir det en rättslig process”

Två dagar senare får Bolin ett brev från Buschs advokat Katrin Björklund med uppmaning att fullgöra köpet med varningen att saken kan hamna i domstol.

AVSLÖJANDET

Den 9 oktober avslöjar Expressens reporter Leif Brännström fastighetsbråket mellan KD-ledaren och pensionären. Han intervjuar de båda huvudpersonerna. 

– Hon tjatade och tjatade om att få köpa och jag kände mig pressad … Det känns som att hjärtat håller på att brista ibland … Jag hoppas att hon tar sitt förnuft till fånga, säger Esbjörn Bolin.

– Jag hörde av mig till Esbjörn i somras och frågade om han var intresserad av att sälja huset till mig … I god tro har jag därför köpt det här huset, säger Ebba Busch som vill ha huset för att ”det skulle möjliggöra för mina barn att ha nära till båda föräldrarna”.

Hon säger att Bolin avstod från mäklare för att spara pengar. Samt att problemen har uppstått för att ”två andra personer har väldigt starka åsikter om Esbjörns beslut att sälja” och att ”de har egna ekonomiska intressen i fastigheten”. Hon syftar på en släkting till Bolin samt på en kvinna i grannskapet.

Expressens Leif Brännström avslöjade fastighetsbråket i oktober förra året.
Expressens förstasida 10 oktober 2020.

FACEBOOK-TRÅDEN

Ebba Busch hävdar att någon i Esbjörn Bolins närhet har hotat att gå till medier om hon inte backar från husaffären. Hon avser hans brorson Matz Bolin, som bekräftar att han ringt KD-ledaren sedan hon sökt honom, men förnekar att han hotat henne.

Men redan tio dagar innan Expressen avslöjar husaffären startas en Facebook-tråd där personer i Esbjörn Bolins närhet diskuterar just ett sådant upplägg, skriver reportern Olof Svensson Aftonbladet. Tråden startas av en kvinna som senare ansökt om att bli Bolins gode man. 

”Om köparen är en så känd person borde väl underlätta! Om saken blir känd i media kanske gör henne mör. Sannolikt värre för henne att bli framställd i dålig dager än att genomgå juridisk process”, skriver en person i tråden den 3 oktober.

Den 10 oktober, dagen efter Expressens första artikel, skriver kvinnan: 

”Ja nu har fallet även fått riksspridning och det blir nog så att hon backar från att dra mannen inför rätta som hon hotat med.”

Också Johann Binninge, Bolins ombud, deltar i diskussionen.

STÄMNINGEN

Den 25 november får Uppsala tingsrätt en stämningsansökan från Ebba Busch. Hon vill att domstolen ska slå fast att hon har rätt till fastigheten samt att Esbjörn Bolin ska överlämna ett bevittnat köpebrev, som behövs för att hon ska få lagfart.

Stämningen gäller vad som kallas ”bättre rätt till fast egendom”.

Buschs advokat Katrin Björklund på advokatfirman Nordström i Uppsala säger att Bolin en dag tidigare avbrutit ett planerat möte på advokatfirmans kontor innan det börjat – och att möjligheterna till en uppgörelse därmed är uttömda.

– Min klient anser att vi har försökt på flera sätt att få till stånd samtal och diskussioner, men att det inte har lyckats, säger hon.

Johann Binninge, ombud för Bolin, säger att det är ”märkligt” att saken går till domstol ”eftersom Ebba tidigare sagt att hon var beredd att backa ur affären om Esbjörn inte ville sälja”.

– Det har hotats med stämning från dag ett, säger han.

TVIST OM TRÄD

Den 29 november polisanmäler Esbjörn Bolin Ebba Busch för att hon ”olovligen” låtit fälla träd på tomten. Enligt Busch är det sly som har röjts och att det har funnits en överenskommelse om detta. Anmälaren anser att KD-ledaren har gått fram mycket hårdare med sågen än vad de kommit överens om.

Busch säger att ”efter att köpekontraktet undertecknats var vi där tillsammans, säljaren och jag, och röjde upp en del”. Enligt brorsonen Matz Bolin började hans farbror gråta och sade ”Vad har de gjort!” när han såg att träd och buskar sågats ned. 

Den 8 februari frias Busch sedan polisutredningen visat att hon inte har begått något brott. Chefsåklagare Joakim Zander säger att ”det går inte att styrka något brott”.

Ebba Busch polisanmäldes för att hon ”olovligen” låtit fälla träd – men utredningen visade att inget brott gick att styrka.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

PSYKOLOGUTLÅTANDEN

Ombudet Johann Binninge skickar den 14 januari in ett 39 sidor långt utlåtande av en psykolog enligt vilket Esbjörn Bolin har ”kognitiva funktionsnedsättningar”, något som bland annat kan ta sig uttryck i svårigheter att fokusera och att minnas vad som är planerat.

”Det påstådda avtalet är ogiltigt eftersom Esbjörn på grund av sin kognitiva status inte förstod vad han skrev under”, skriver ombudet Johann Binninge i svaromålet på Ebba Buschs stämning. 

Han har anlitat psykologen Barry Karlsson, specialist på neuropsykologi, för att göra undersökningen – och kallar in denne för att höras i tingsrätten.

Ebba Busch låter två experter granska psykologens undersökning – och de dömer ut den. Experterna är Jan Marcusson, professor i geriatrik, och neuropsykologen Christian Oldenburg. De anser att Bolin var fullt medveten om vad han undertecknade när hans sålde fastigheten, att han har ”hög kognitiv funktionsnivå” och är ”självgående”, enligt en inlaga som Buschs advokat Katrin Björklund skickat till tingsrätten. 

INLAGORNA

Parterna skickar in flera inlagor till tingsrätten under månaderna före den muntliga förhandlingen. Johan Binninge söker och får anstånd för sin klient, medan advokat Katrin Björklund skriver att hennes klient ”upplever att svarandesidan nu försöker förhala ärendet”.

Binninge har också skickat in en ny värdering av fastigheten enligt vilken värdet är 4,6 miljoner kronor, 700 000 mer än i köpeavtalet. Enligt en tidigare värdering är värdet 4,2 miljoner kronor.

Enligt fastighetsvärderaren Densia, som granskat huset på uppdrag av Binninge, finns ett ”omfattande renoveringsbehov” och kostnaden för renoveringen blir upp till tre miljoner kronor. Marknadsvärdet efter totalrenoveringen beräknas till cirka åtta miljoner kronor.

I en annan inlaga till tingsrätten betonar Binninge att Ebba Busch är partiledare. Han skriver: ”Hon är van att försöka övertyga människor samt att driva igenom sin vilja.”

Han nämner också mäklaren Theo Dietz: ”Kontraktshandlingen är upprättad av brodern till den vän som Ebba lät sina Säpo-livvakter köra hem efter en festkväll.”

FACEBOOK-INLÄGGET

Den 19 februari skriver Ebba Busch ett långt inlägg på Facebook där hon lägger fram sin syn på husaffären. Hon upprepar än en gång sin ståndpunkt att hon uppfattat Esbjörn Bolin som kapabel att fatta sina egna beslut och skriver nu att sakkunniga stöder den uppfattningen.

Hon skriver att säljaren ”uttryckte både glädje och lättnad” efter försäljningen – samt att hon sedan september varit villig att mötas och reda ut saken, men att domstol blev enda möjligheten att lösa tvisten.

”Med ett uppsagt hyreskontrakt, en handpenning utestående och ansvar för två små barn försöker jag gång på gång att få till ett möte och en möjlig förlikning. Man totalvägrade”, skriver Ebba Busch.

Hon riktar också ett skarpt angrepp mot Bolins ombud, nämner att denne är dömd för brott och ifrågasätter att han ”verkligen företräder Esbjörns vilja”.

POLISANMÄLAN

Esbjörn Bolins ombud Johan Binninge polisanmäler den 24 februari Ebba Busch för grovt förtal för att hon i ett Facebook-inlägg skrivit att han är tidigare dömd för brott. Det handlar om ett 15 år gammalt brottmål.

Överåklagare Anders Jakobsson, chef för Särskilda åklagarekammaren där misstänkta brott som begåtts av bland annat poliser och riksdagspolitiker handläggs, bekräftar att de tagit emot en anmälan.

Han säger att det kan vara ett fall för Justitiekanslern (JK) och lämnar över ärendet till JK. Men tror att han får det tillbaka för att driva förundersökningen.

– Jag tror att JK kanske skickar ärendet tillbaka till mig. Men jag vill att de tittar på det, säger han till DN. 

JK skickade mycket riktigt tillbaka anmälan, den 1 mars.

Anmälningar, som gäller Facebookinlägg och bloggar, ligger inte under JK utan hanteras av vanliga åklagare, konstaterade JK i beslutet.

Polisanmälan gjordes efter att Svenska Dagbladets juridiske kommentator Mårten Schultz, som är professor i civilrätt, förklarat att inlägget kan vara förtal.

På onsdagsmorgonen 3 mars meddelar Åklagarmyndigheten att en förundersökning om grovt förtal har inletts efter Buschs ord i inlägget.

På fredagen den 23 april meddelas att Ebba Busch kallats till polisförhör i förtalsutredningen. 

Fredrik Sjöshult om förundersökningen om förtal: ”Ett väldigt hårt bakslag för Busch”.

OPINIONSSIFFRORNA

Förtroendet för KD-ledaren rasar i DN/Ipsos nya mätning som publiceras den 26 februari. Andelen av väljarna som har förtroende för Ebba Busch rasar från 34 i april förra året till 22 procent i dag.

Enligt Ipsos är det största tappet någonsin för en partiledare mellan två mätningar.

– Troligen är det fastighetsaffären som i grunden har påverkat förtroendet, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos. 

Även paritets siffror är på väg ned.

I SvD/Sifo nådde KD 12,2 procent i april 2019 då opinionssiffrorna toppade, mycket på grund av att Centern och Liberalerna anslutit sig till januariavtalet.

Trenden har sedan dess varit nedåtgående och KD:s siffra stannade på 4,3 i Sifos februarimätning.

SVT/Novus visar också att siffrorna faller. I februarimätningen låg paritet på 4,7 procent i opinionen, en liten ökning med 0,1 procentenheter från januarimätningen. Men jämfört med valresultatet 2018 är det en sänkning med 1,6 procentenheter.

Politiska bedömare säger att tvisten om huset skadar KD politiskt och inom partiet är man orolig för skadeverkningarna.

– Det är inget bra med partiledare i rättstvist. Det kan inte hålla på hur länge som helst, säger en centralt placerad källa inom KD till Expressen. 

RÄTTSLÄGET

Jurister och mäklare förklarar att det är mycket ovanligt att säljare ångrar sig och försöker bryta kontrakt i husaffärer. Det är också mycket svårt för den som ångrar sig att vinna sådana mål, säger de.

Saken kan hamna i annat läge om säljaren hävdar, som i det här fallet, att han inte har förstått vad han skrivit på. Men även i sådana fall är det inte lätt att få köpet att gå tillbaka.

– Det kräver mycket för att komma ur ett avtalsförhållande. Det räcker oftast inte med ett läkarintyg, har Maria Hölcke, rådman vid Stockholms tingsrätt, sagt till Expressen.

Många bedömare anser att Ebba Busch av allt att döma har handlat juridiskt korrekt, men att hon kan skadas politiskt även om hon har rätt.

DEBATTEN

Hustvisten mellan Ebba Busch och Esbjörn Bolin väcker stort intresse i medierna och en häftig debatt rasar i sociala medier. En rad debattörer anser – liksom Ebba Busch själv – att många medier tar parti för Bolin och vinklar historien till hans fördel.

Fredrik Haage, politisk chefredaktör på M-märkta Smålandsposten, är kritisk till Expressens rapportering om husaffären och anklagar tidningen för att ha skapat ”den där skräcksagan” kring Busch.

”Det är inte meningen att läsaren skall få en mer komplicerad bild än att ishäxan Ebba Busch trampar en förvirrad gamling under klacken”, skriver han.

Ebba Busch säger till Expressen:  

– Är det rimligt att man bara för att man är offentlig person ska anses vara rättslös?

Också hennes politiska motståndare som Annika Strandhäll (S) ger sig in i debatten och kallar KD-ledarens agerande ”horribelt”. Medan medieexperter beskriver husaffären som ett PR-fiasko för Busch oavsett utgången.

– Hon kan aldrig vinna moraliskt mot en 81-åring som ångrar sig, oavsett hur det går i rätten. Hon framstår som kallhamrad och omänsklig, säger medierådgivaren Paul Ronge.  

FÖRHANDLINGEN

Tisdagen den 2 mars hölls en förberedande förhandling i Uppsala tingsrätt. Det rörde sig om en förberedande förhandling där rättens ordförande, Per Samuelsson, skulle sondera möjligheten för parterna att nå förlikning. 

Huvudförhandlingen är preliminärt bokad till 25–27 oktober i höst. 

Det fanns vissa tecken på att tvisten skulle ha kunnat få sin lösning redan då. Esbjörn Bolins juridiska ombud, Johann Binninge, uteslöt för första gången inte att en förlikning skulle kunna nås. Och om parterna hade varit långt ifrån varandra hade det sannolikt räckt med en, eller två samtalsrundor, där rätten kallar in respektive part som får ta ställning till bud från motparten och komma med motbud. 

I stället hölls tre stycken där det framfördes bud och motbud – men sedan meddelade rättens ordförande Per Samuelsson att förlikning inte skulle kunna nås under förhandlingen. 

Positionerna var dock inte helt låsta. 

– Det finns vissa öppningar, sa Per Samuelsson. 

BUDEN MELLAN EBBA BUSCH OCH ESBJÖRN BOLIN

Esbjörn Bolin fick under den förberedande förhandlingen ett bud och Ebba Busch har lämnat ett motbud, berättade Esbjörns juridiska ombud efter förhandlingen. 

Pensionären skulle fundera ytterligare på budet som lämnades av KD-ledaren. 

– Han vill inte lämna ett besked på stående fot, han vill hem och fundera, sa Johann Binninge om klientens inställning. 

Efteråt höll Ebba Busch en pressträff där det framkom att hon – trots bakslaget i rätten – hoppas att tvisten ska kunna lösas. 

– Det känns som vi både två lämnar förhandlingen i dag med en ambition att lösa det här och slippa en huvudförhandling i domstol i höst, sa Ebba Busch. 

Varken Ebba Busch eller Esbjörn Bolins ombud, Johann Binninge, ville berätta vad buden bestod i. 

Se mer: Ebba Buschs hårda ord till Anders Holmberg i SVT

Medverkade i SVT:s ”30 minuter”.

”Risk att Busch får ta med sig tvisten in i valrörelsen”

Ebba Busch och Esbjörn Bolin möts i rätten efter husbråket.


◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.