Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Exrektorn slår tillbaka mot KI efter skandalen

Harriet Wallberg var rektor då skandalkirurgen anställdes och fram till och med 2012.
Foto: Roger Vikström
Sten Heckscher utredde Karolinska institutets agerande i Macchiarinifallet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Skandalkirurgen Paolo Macchiarini.
Foto: SVT

Karolinska Institutets tidigare rektor Harriet Wallberg JO-anmäler KI och den externa utredaren Sten Heckscher.

Enligt anmälan är Sten Heckschers utredning full av faktafel. Harriet Wallberg hävdar att hon inte alls hade så stort ansvar i Macchiarinifallet som påstås i utredningen.

Detta har hänt

2010 Paolo Macchiarini rekryteras till Karolinska. Han anställs både som forskare vid Karolinska Institutet och som överläkare vid Karolinska sjukhuset.

2011 genomförde han världens första transplantation av en konstgjord luftstrupe, trots att inga djurförsök gjorts och trots att nödvändiga tillstånd saknades. Operationen beskrevs som en stor medicinsk framgång. I själva verket blev patienten allt sjukare och avled senare under mycket plågsamma former.

2013 sätter Karolinska sjukhuset stopp för Macchiarinis operationer i väntan på djurstudier. Vid det tillfället har ytterligare två patienter fått plaststrupar inopererade i Sverige.

2014 anmäler fyra läkare Macchiarinit till KI:s rektor för forskningsfusk. De fyra visselblåsarna har granskat studierna mot journalerna och funnit att Macchiarini förvanskat resultaten i sex vetenskapliga artiklar. När inget händer skickas anmälan till Centrala Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket som i sin tur anmäler till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ivo vänder sig till polisen. Visselblåsarna hotas av Karolinska sjukhuset med både polisanmälan och avsked.

2015 den externa utredaren Bengt Gerdin kan visa att Macchiarini varit oredlig. Rektor Anders Hamsten tar emot granskningen men väljer att fria Macchiarini från anklagelser om forskningsfusk.

2016 SVT visar Bosse Lindquists dokumentär om Macchiarini. Anders Hamsten tvingas lämna sitt uppdrag som rektor. En rad utredningar tillsätts och i juni delges Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada i ett fall. Rättegång förväntas ske under första halvåret 2017.

Juristen Sten Heckscher, tidigare bland annat näringsminister och rikspolischef, utredde Karolinska institutets agerande i Macchiarinifallet. Utredningen, som kom i september förra året, lägger stort ansvar på de tidigare rektorerna, Harriet Wallberg och Anders Hamsten.

Harriet Wallberg var rektor då skandalkirurgen anställdes och fram till och med 2012. Anders Hamsten var rektor från och med 2013. Enligt Heckschers utredning hade båda rektorerna egna direktkontakter med gästprofessorn vilket gav "Macchiarini en unik tillgång till Karolinska institutets högsta ledning som skapade osäkerhet längre ned i organisationen." Utredningen anklagar också båda rektorerna för att aktivt agerat för att förlänga Paolo Macchiarinis anställning 2013 och 2015.

Harriet Wallberg går till motattack

Nu går tidigare rektor Harriet Wallberg till motattack. Med hjälp av Setterwalls advokatbyrå JO-anmäler hon nu Karolinska institutet och Sten Heckscher. I anmälan presenteras en diger lista över faktafel i Heckschers utredning ”Karolinska Institutet och Macchiariniärendet”.

Anklagelsen lyder: ”Bristande saklighet och opartiskhet i samband med granskning, bristande diarieföring av allmänna handlingar med mera.” Kritiken handlar både om hur Sten Heckscher tillsatts, hur han valt att arbeta och direkta felaktigheter i rapporten.

"Jag kan inte ta ansvar för händelser som aldrig inträffat"

Sten Heckscher utredde Karolinska institutets agerande i Macchiarinifallet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Harriet Wallberg anser att hon lastas alltför hårt i Sten Heckschers utredning. "Jag kan inte ta ansvar för händelser som aldrig har inträffat eller handlingar jag aldrig utfört. I allt väsentligt ger rapporten ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet” en felaktig och missvisande bild av min roll och mitt agerande i detta ärende och jag har därmed utkrävts ansvar för en rad handlingar som jag inte gjort mig skyldig till." skriver hon.

I JO-anmälan riktas kritik mot att ordförande i styrelsen tillsammans med två ledamöter själva tillsatt den person som ska granska dem. Vidare att Heckscher inte lämnar någon egen jävsdeklaration. Enligt anmälan är det särskilt allvarligt då Sten Heckscher och Anders Hamsten "enligt muntlig information” har ”umgåtts privat”.

"Vi blev inte intervjuade"

I anmälan ifrågasätts också varför utredaren avstått från att intervjua vissa nyckelpersoner. Dit hör de fyra visselblåsarna som inte fått redovisa sin syn på hanteringen av det misstänkta forskningsfusket trots att de uttryckligen bett om det.

Skandalkirurgen Paolo Macchiarini.
Foto: SVT

De fyra visselblåsarna kommenterar Harriet Wallberg Henrikssons JO-anmälan med att de anser att alltför mycket i Macchiarinihärvan är outrett.

– Vi blev inte intervjuade i Heckscherutredningen. Att vår anmälan tystas ner, hela mörkläggningsdelen på KI, är inte utredd, säger läkaren Oscar Simonson.

"Risk att tystnadskulturen blir värre"

Att Macchiarinifallet utreds öppet och grundligt är viktigt för att KI och svensk forskning ska kunna gå vidare, tycker visselblåsarna.

– Vi måste lära oss något av det, annars finns det risk att det händer igen och att patienterna har dött i onödan. Om man inte går till botten med det som hänt finns också risk att tystnadskulturen blir värre, säger Oscar Simonson.

På listan över icke-intervjuade finns, förutom visselblåsarna, även den tidigare ordförande i etikrådet, Niels Lynöe. Han gav vid flera tillfällen gav grönt ljus för Macchiarinis verksamhet.

Sten Heckscher anklagas för att klippt bort adekvata delar ur mejl som redovisas och för att ha undanhållit avgörande information. Vissa formuleringar i utredningen är vilseledande, andra är direkt fel, enligt skrivelsen till JO. En av dessa är att ”rektorerna” (det vill säga Hamsten och Wallberg) tillskrivs ansvar för beslut som fattats efter Wallberg lämnat KI. Svepande och slarvigt, enligt anmälan.

KI har inte lämnat ut underlaget

Enligt anmälan går det heller inte att kontrollera vissa uppgifter och slutsatser i utredningen eftersom KI valt att inte lämna ut underlaget. En sådan slutsats rör beskrivningen av ansvaret för rekryteringen av Paolo Macchiarini. Heckscher skriver i sin rapport: ”För den ansvarige prefekten på institutionen (reds anm: Li Felländer Tsai) framstod beslutet som redan fattat och beredningen av rekryteringsärendet som endast formalia”. När Wallberg i efterhand bett Li Felländer Tsai att bekräfta detta svarar hon: ”Det har jag aldrig sagt. Jag fick uppdraget av rektor att ta reda på om det fanns ett intresse på KI och på sjukhuset att rekrytera Macchiarini. Det uppdraget tog jag och det visade sig att det fanns ett stort intresse att knyta hans kompetens till KI och till sjukhuset”.

Sten Heckscher.
Foto: Maja Suslin/TT

Harriet Wallberg berättar för Expressen att hon under hösten försökt förmå KI att rätta till felaktigheterna i rapporten. När hon inte lyckades vände hon sig till advokatfirman Setterwalls som menade att det fanns skäl att göra en JO-anmälan.

– Ingen är betjänt av en osann rapport. Om KI ska återupprätta sitt förtroende efter dessa allvarliga händelser måste man utgå från en sann beskrivning, säger Harriet Wallberg.

Sten Heckscher vill inte kommentera anmälan eftersom han inte läst den.

– Hyggligt av dig att jag får kommentera den men jag har inte tid. Utredningen ligger bakom mig, det var ju i september. Vi får väl se vad som händer.

Personerna i Macchiarinihärvan

• Sten Heckscher. Jurist och tidigare socialdemokratisk näringsminister, statssekreterare, president i kammarrätten i Stockholm, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, rikspolischef och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.

Utsågs av KI:s styrelse att leda granskningen av KI:s agerande i Macchiariniärendet. Presenterade tillsammans med medförfattarna Ingrid Carlberg och Carl Ghamberg sin granskning i september 2016. Utredningen kritiseras av de fyra visselblåsarna för att man inte granskat hanteringen av deras anmälan.

• Harriet Wallberg. Rektor för KI 2004 – 2012. Utsågs till universitetskansler 2014. Sparkades av utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson i september 2016 som en följd av de uppgifter som framkom i Sten Heckschers granskning.

• Anders Hamsten. Efterträdde Harriet Wallberg som rektor. Lämnade sin post i februari 2016 efter Bosse Lindquists dokumentär om Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer och forskningsfusk.

• Li Felländer Tsai. Prefekt för CLINTEC och chef över Paolo Macchiarinis forskningsverksamhet. Argumenterade så sent som 2013 tillsammans med den ställföreträdande prefekten Lars-Olaf Cardell för en förlängning av Macchiarinis anställning.

• Niels Lynöe. Tidigare ordförande vid KI:s etikråd som vid tre tillfällen kommit till slutsatserna att anklagelserna mot Macchiarini om forskningsfusk varit ogrundade.

• Paolo Macchiarini. Tidigare känd som "stjärnkirurgen” som rekryterades som forskare och överläkare till Karolinska. Nu delgiven misstanke om grovt vållande till annans död i två fall, och grovt vållande till kroppsskada i ett fall, efter sin försöksverksamhet på människor med plaststrupar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.