Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expressen klandras för publicering om gängmord

Expressen 18 mars 2017

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd.

Pressens Opinionsnämnd klandrar GT/Expressen

GT/Expressen klandras av Pressens Opinionsnämnd, PON, för att ha brutit mot god publicistisk sed, då tidningen skadat en kvinna och hennes son genom en namn- och bildpublicering kring gängkriget i Göteborg.

Den 18 mars 2017 publicerade GT/Expressen en artikel med rubriken ”Kärleksdramat bakom morden”. Artikeln publicerades samma dag på tidningens webbplats med rubriken ”Svartsjukedramat bakom gängmorden”.

Tidningen skrev om gängvåldet i Göteborg och särskilt om den uppmärksammade skjutningen på Vårväderstorget i mars 2015, då två personer sköts till döds och ytterligare åtta personer skadades.

Expressen 18 mars 2017

Enligt tidningen var händelsen ett blodigt klimax på en konflikt som börjat med ett svartsjukedrama. En vän (A) till en namngiven gängledare (B) hade inlett en relation med en rivaliserande gängledares, C [namn angivet], flickvän.

Relationen hade inletts under tiden C avtjänade ett åttaårigt fängelsestraff för ett uppmärksammat rån mot Landvetter flygplats 2008. 

Gängkrig som kostat många liv

Ett av dödsoffren vid skjutningen på Vårväderstorget var B. Tidningen beskrev svartsjukedramat som ”en av flera orsaker” till det gängkrig som kostat många människoliv – däribland A:s, B:s och C:s.

I artikeln redogjordes vidare för det höga antalet skjutningar i Göteborg de senaste åren och även hur två barn fått sätta livet till i gängrelaterade våldsdåd.

Artikeln illustrerades bland annat med en bild på C med bildtexten ”Mördad”. Samma bild publicerades i nätversionen av artikeln där bildtexten löd ”C var en av ledarna i Backagänget. Han mördades i maj år 2014.”

Sårad och kränkt

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av C:s fästmö, tillika mor till hans fyraårige son. Hon hade känt sig djupt sårad och kränkt av artikeln och bilderna och hon hänvisade särskilt till den pressetiska regeln om att visa brottsoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.  

Anmälaren och sonen hade mått mycket dåligt på grund av publiceringen. Sonen hade sett sin pappa i tidningen och undrat varför han förekom där. Varken anmälaren eller någon annan anhörig hade gett tidningen tillåtelse att publicera C:s namn och bild. 

Svåra gängkonflikter

GT/Expressen svarade att publiceringen avsåg brottslighet av stort allmänintresse. Skjutningen vid Vårväderstorget, som närmast var en massaker, var kopplad till svåra gängkonflikter i Biskopsgården. C var under många år en ledargestalt i den kriminella miljön och dömd för sin inblandning i det uppmärksammade Landvetterrånet.

Tidningen uppgav att dess syfte varit att ge läsarna en sammanfattande bild av händelseförloppen och visa att en av orsakerna till den upptrappade gängkriminaliteten – och i förlängningen krogmassakern – var ett svartsjukedrama där C var en central person. Uppgiften om svartsjukedramat som ett startskott för gängkriget kom även samstämmigt från flera av varandra oberoende personer. Tidningen ansåg också att C:s status i den kriminella världen motiverade publiceringen av hans namn och bild.

Detta har hänt:

1. Expressen/GT publicerade en artikel om gängvåldet i Göteborg och särskilt om skjutningen på Vårväderstorget två år tidigare då två personer skjutits till döds. Tidningen beskrev ett svartsjukedrama som en av flera orsaker till det gängkrig som kostat många liv.

 

2. I anslutning till artikeln “Kärleksdramat bakom morden” publicerade tidningen bilder och namn på två gängmedlemmar som mördats.

 

3. Publiceringen anmäldes av närstående till en av de mördade och namngivna. Familjen hade mått mycket dåligt av publiceringen.

 

4. PO, Allmänhetens pressombudsman, menar att skjutningen vid Vårväderstorget har betydande allmänintresse. Dock menar PO att allmänintresset av att publicera namn och bild på den mördade inte uppväger publicitetsskadan för anmälaren.Pressens Opinionsnämnd, delar PO:s bedömning och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

 

Visa brottsoffer hänsyn

Allmänhetens Pressombudsman, PO, påpekar att enligt pressetikens regler och praxis bör tidningarna visa brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. I detta ingår bland annat att noga pröva publicering av namn och bild på en avliden person.

I det här fallet har anmälaren förlorat sin fästman och hennes son har förlorat sin far. För att en publicering av den avlidnes namn och bild i ett sådant fall ska anses försvarlig krävs tungt vägande skäl.

Betydande allmänintresse

Skjutningen vid Vårväderstorget har ett betydande allmänintresse. Den handlar inte om en isolerad händelse, utan om den organiserade brottsligheten som ett samhällsproblem.

Mot den bakgrunden finns det, enligt PO, inget att invända mot att tidningen skriver om saken. Det får även anses motiverat att händelsen sätts ett större sammanhang och läsarna ges en bakgrund till vad som hänt.

Tidningen får anses ha visst fog för uppgiften om att C varit inblandad i en svartsjukekonflikt. Det bekräftas såväl av en citerad polis som av en av de inblandade vid morden, en person som nu avtjänar livstids fängelse.

Svaga belägg och spekulationer

Däremot är beläggen betydligt svagare för att denna konflikt från 2010 ledde till mordet på A och sedan till morden, bland annat på B, vid Vårväderstorget 2015. Att lägga pussel och försöka förklara en allvarlig händelse kan vara motiverat. Det bör emellertid framgå för läsaren att det rör sig om spekulationer.

I artiklar som innehåller spekulationer och gissningar är det, ur en pressetisk synvinkel, viktigt att tidningen är försiktig med att peka ut enskilda personer som delaktiga eller till och med delvis ansvariga för det som inträffat.

I det här fallet har tidningen valt att publicera namn och bild på C, trots att länken mellan svartsjukedramat 2010 och händelserna vid Vårväderstorget 2015 är svag. Man har dessutom valt att publicera namn och bild trots att C varit död sedan 2014, nästan ett år före morden vid Vårväderstorget.

PO menar att allmänintresset av att publicera namn och bild på C inte uppväger den publicitetsskada som anmälaren och hennes son lidit av publiceringen och att GT/Expressen därför bör klandras.

Brutit mot god publicistisk sed

Pressens Opinionsnämnd, PON, instämmer i PO:s bedömning och klandrar GT/Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgänglig på PO:s/PON:s hemsida www.po.se 

PO-PON:

“Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars hemsidor.  Pressens Opinionsnämnd (PON) är PO:s överinstans. Det är PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering.”

Så gör du en anmälan: www.po.se 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!