Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Expressen klandras av Pressens Opinionsnämnd

Genom att en felaktig namnangivelse inte korrigerades förrän efter flera veckor har Expressen förorsakat en publicitetsskada. Pressens Opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

I februari 2018 publicerade Expressen en artikel med rubriken Morddömde A:s [namn angivet] attack mot gängledaren i fängelset och underrubriken Isolerad efter bråk med köttermometer på Hall.

Artikeln handlade om att livstidsdömde A isolerats efter att han attackerat en medfånge i det gemensamma köket på Halls säkerhetsavdelning Fenix med en köttermometer. Den skadade hade tagits till sjukhus för vård.

I en andra artikel publicerad några dagar senare på tidningens webbplats återberättades stora delar av händelsen tillsammans med bild på den som attackerat och namngivning av den livstidsdömde ”gängledare” som skulle ha skadats. 

Kort efter publiceringen togs namnet på den attackerade bort ur artikeln men fanns kvar i bildtexten. I slutet av artikeln fanns en rättelse som förekommit i två versioner med två veckors mellanrum. Först i den senare versionen angav tidningen tydligt att det var en annan person som attackerats och inte gängledaren.

Anmälan

Den utpekade, Bernard Khouri, anmälde publiceringen för att den skapat oro bland hans anhöriga. Den första rättelsen var inte tillräckligt tydlig utan kunde tolkas som att det var han som attackerats. I rubriken stod att det var en ”gangsterledare” som attackerats, vilket fortfarande innebar att personer trodde att det var han som var offret. Han hade i media under åren kallats för gangsterledare, gangsterboss och maffialedare.

Hans anhöriga hade drabbats hårt av nyheten att han hade blivit nedhuggen och låg på intensivvården. De hade behövt ta kontakt med bland annat sjukhus, anstalt och medier. Eftersom han inte kunde ringa sina anhöriga, kunde de inte ta kontakt med honom för att ta reda på vad som hänt. Expressen hade även meddelat en anhörig att det med hundra procents säkerhet var han som var offret

Tidningens svar

Tidningen svarade att det var riktigt att tidningen publicerat en artikel på webbplatsen som innehöll en felaktig uppgift om vem som utsatts för misshandeln. Några reportage eller löpsedlar hade dock inte förekommit.

Så snart redaktionen fick kännedom om att det rådde tveksamheter om uppgiften om att gängledaren var offret togs namnet bort. Den rättade artikeln infördes redan efter några timmar. Dessvärre togs bildtexten bort först senare. Tidningen beklagade misstaget. Tidningenville ändå framhålla att huvudartikeln innehöll en rättelse, som hade förtydligats ytterligare, och placerats direkt efter ingressen. 

Artikeln var inte i sig nedsättande för den omskrivne. Den bildtext som fanns kvar efter rättelsen var möjligen sökbar. Men den som aktivt sökte på ett namn eller ett visst ord och öppnade den korrigerade artikeln fick del av rättelsen. Utrymmet för missförstånd var obefintligt.

Det var knappast relevant att bildtexten uttryckte ett felaktigt sakförhållande eftersom felet korrigerades av uppgifterna i den rättade artikeln. Om bildtexten framstod som märklig var enannan sak. 

PO:s bedömning

Det har inte framkommit att Bernard Khouri är namngiven eller att några andra identifierande uppgifter förekommer i någon publicering förutom i artikeln från den 22 februari 2018. I den artikeln har han emellertid felaktigt namngivits som den person som utsattes för våld. 

Att som anhörig få information om att en närstående blivit skadad genom media är självfallet en svår upplevelse. Det finns inte anledning att betvivla attBernard Khouris förhållanden på anstalten medfört att hans anhörigas möjligheter till information varit begränsad och att detta påverkat hur de upplevt situationen.

Det är framförallt hans anhöriga som får anses ha lidit en viss publicitetsskada till följd av denoro och det obehag som den felaktiga uppgiften orsakat dem.

Tidningens rättelse framstår inte som tillfredställande mot bakgrund av att Bernard Khouri alltjämt var namngiven i bildtexten. Mot bakgrund av att det kritiska skedet var över när uppgifterna publicerades, är det dock inte tillräckligt för att klandra tidningen. En annan faktor som talar för det är att inga kränkande uppgifter om anmälaren publicerats. Att en sakuppgift är felaktig innebär inte med automatik en oförsvarlig publicitetsskada för den berörde. 

Ärendet avskrivs. 

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har överklagat PO:s beslut. 

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Expressen har dröjt flera veckor med att rätta bildtexten. Dessutom har rättelsen inte getts en tydlig utformning. Pressens Opinionsnämnd finner därför att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.