Expressen hittade offret – nu görs rättegången om

Åtalad: Mohannad Droubi, till vänster, åtalad för folkrättsbrott och grov misshandel och dömd till fem års fängelse. Offer: Enes Abu Ahmed, till höger, målsäganden som var okänd när förra rättegången genomfördes.

Mohannad Droubi, 29, ställs på nytt inför rätta för krigsbrott i Syrien.

Den nya rättegången genomförs – med start i dag – sedan Expressens Terese Cristiansson hittat offret – som nu även talat med polisen.

Vittnesmålet har fått åklagare att skärpa beskrivningen av brottet.

– Det här är en misshandel som pågår flera dagar och nätter, säger kammaråklagare Hanna Lemoine.

I februari förra året dömde Södertörns tingsrätt den då 28-årige Mohannad Droubi till fem års fängelse för folkrättsbrott och grov misshandel. Det var en unik dom – inte bara för att domar för krigsbrott i Sverige är få. Det var också det första fallet där ett brott som begåtts i konfliktens Syrien skulle prövas utanför landet.

Droubi dömdes utan att målsägaren hade identifierats eller kunnat ge sin syn på det inträffade. I stället baserades åtalet på en video som den tilltalade själv lagt ut på Facebook. Filmen var brutal. En man, fastbunden vid en stol, överöstes av hot och slag. Det pågick under några minuter. Vad som hände med offret sedan var okänt.

– Vi visste inte var målsäganden befann sig eller om han ens var i livet när den första förhandlingen genomfördes, säger kammaråklagare Hanna Lemoine.

Mohannad Droubi från Syrien hade gått med i FSA, Fria syriska armén, efter att revolutionen inletts. Han flydde till Turkiet efter att ha skadat sig och tog sig vidare mot Sverige som flykting. Där sökte han och beviljades asyl.

I oktober 2014 skulle han tillbaka till Turkiet för att gifta sig.

– Han hade samlat pengar till hemgifte och var på väg hit. Vi pratade med varandra när han var vid tåget, men sen greps han och vi har inte hörts, har fästmön sagt tidigare till Expressen.

Droubi greps och häktades efter att en bekant tipsat polisen i Sverige om misshandelsfilmen. Sedan dess har han varit frihetsberövad.

– Han har varit på olika ställen hela tiden, han har varit på Hall, Kronoberg och Flemingsberg. Det är påfrestande och det har pågått länge nu. Men han tycker det är bra att rättegången tas om, säger hans advokat Magnus Strömberg.

Jag lade ut den för att visa min lojalitet till gruppen, för att den inte skulle ställa till problem för min familj

När Expressen träffade Mohannad Droubi på Hall-anstalten förklarade han att han kände sig tvingad att misshandla offret. Han var rädd för att bli spionmisstänkt och fruktade för sin familjs säkerhet, vilket fick honom att lägga ut videon på Facebook.

– Jag lade ut den för att visa min lojalitet till gruppen, för att den inte skulle ställa till problem för min familj. Jag är ju syrier och det är inget konstigt i Syrien att lägga upp den här typen av filmer och bilder, sa han.

Droubi i rätten i fjol.

I slutet av februari förra året meddelade tingsrätten sin dom: fem års fängelse för folkrättsbrott och misshandel. Rätten skrev i beslutet att det inte rådde någon tvekan om att Droubi deltagit i våldsanvändningen av egen vilja. Det fastslogs även att det rörde sig om brott mot folkrätten eftersom det ansågs under perioden ha pågått en intern väpnad konflikt i Syrien.

Domen överklagades till Svea hovrätt, vars förhandling skulle inledas morgonen den 4 maj förra året. Det blev dock en mycket kort session. Nya uppgifter hade kommit fram som skulle förändra förutsättningarna för hela målet.

Samma dag publicerade Expressen en artikel av utrikesreportern Terese Cristiansson. Hon hade gjort det som ingen inom det svenska rättsväsendet hade lyckats med – att hitta offret.

När vi fick den informationen så var både vår och försvarets bedömning att vi ville få till ett förhör

Kammaråklagare Hanna Lemoine säger om sin reaktion när intervjun med mannen blev känd, samma dag som målet skulle upp i hovrätten:

– När vi fick den informationen så var både vår och försvarets bedömning att vi ville få till ett förhör med personen som uppgav sig för att vara målsägare.

Expressens intervju med honom fick både försvaret och åklagarsidan att begära att förhandlingarna skulle skjutas upp. Hovrätten behövde bara en kort överläggning för att komma fram till att det var en god idé.

Terese Cristiansson säger att hon fick mycket reaktioner efter intervjun.

– Det var ganska många som hörde av sig. Det var en av de första rättegångarna som handlade om folkrättsbrott i Syrien och man anade att det skulle bli fler efter detta. Det gjorde att det följdes av advokater i hela Europa och många hörde av sig och sa att de tyckte att vi måste jobba för att ha ett rättssäkert system.


Terese Cristiansson intervjuar Droubis fästmö.

Bakom publiceringen låg flera dagars arbete för att hitta den misshandlade mannen. Uppgifter i förundersökningen ledde till slut fram till offrets identitet. Förhoppningen var att i bästa fall hitta hans anhöriga.

– Från början trodde jag ju att han skulle vara död. Det är ganska ofta så i den här typen av fall. Jag var inte alls inställd på att få träffa honom själv, kanske snarare att få träffa hans familj, säger Terese Cristiansson.

Efter ett några samtal och möten fick hon veta att mannen hette Enes Abi Ahmed. Han var inte alls död utan arbetade som målare i en stad i Turkiet, nära gränsen till Bulgarien.

Oavsett vem som är skyldig eller inte så ska det vara rättssäkert och grunden är ju ändå att man hör både målsäganden och vittnen

– Att det var så pass enkelt och att den information som fanns i förundersökningen så snabbt ledde oss fram till detta gjorde att man tyckte att så här ska ju inte en rättegång gå till. Oavsett vem som är skyldig eller inte så ska det vara rättssäkert och grunden är ju ändå att man hör både målsäganden och vittnen. Det visar också hur kärvt samarbetet är mellan poliser över nationsgränserna, i detta fallet hade ju svensk polis behövt få hjälp av turkisk polis, säger Terese Cristiansson.

Efter att Enes Abi Ahmed hade gått med på att träffas och fick se misshandelsfilmen konstaterade han:

– Det är jag.

Han svarade med förvånad blick på frågan om polisen i Sverige hade kontaktat honom.

– Nej, ingen har försökt kontakta mig, sa han.

När Enes Abi Ahmed såg misshandelsfilmen konstaterade han: ”Det är jag”.

Under arbetet med att spåra Enes Abi Ahmed i Turkiet talade Terese Cristiansson också med ledaren för FSA i det aktuella området, Saaid Tarboush. Han berättade då om vad som låg bakom misshandeln.

– Mannen i videon kom till oss en tid innan. Han var soldat i den syriska armén men sade att han ville lämna dem. Vi tog in honom men eftersom jag inte litade på det lät vi en grupp undersöka saken, sade Tarboush och fortsatte:

– Vi genomförde ett rutinförhör med misshandel. Många deltog. Droubi var bara en av dem. Det de gjorde är ju ingenting mot tortyren i regimens fängelser. Varför säger Sverige inget om det?

Jag kände flera av de här männen. Men de hävdade att jag hade begått brott och därför slog de mig

Enes Abi Ahmed bekräftade att han hade anklagats för att vara spion. Det var helt felaktigt, hävdade han.

Mohannad Droubi lade själv upp en video på Facebook där han ses misshandla en person i Syrien .
Videon ledde till en fängelsedom i Sverige.

– Jag hade ju hoppat av regimen och var med i FSA. Jag kände flera av de här männen. Men de hävdade att jag hade begått brott och därför slog de mig.

Innan Expressen hittade Enes Abu Ahmed hade han inte haft en aning om att en av männen som misshandlat honom i Syrien nu satt inlåst i Sverige.

– Nej, skulle du fråga var Sverige ligger skulle jag inte veta vilket håll det låg på, sa han och skrattade.


Fallet tog en ny vändning i februari i år. Då meddelades att fallet inte alls skulle upp i hovrätten, efter att tidigare ha skjutits upp. Enes Abu Ahmed hade nu förhörts av turkisk polis på uppdrag av de svenska kollegorna. I ett pressmeddelande som skickades ut stod det:

Så blev misshandeln ett rättsfall i Sverige

• En man misshandlades 2012 på en okänd plats i Syrien och filmas. På klippet hörs hot och slag.

• Svensk polis griper senare Mohannad Droubi, 29, efter att en vän till honom visat klippet för polisen. Droubi har sedan misshandeln ägde rum sökt och beviljats asyl i Sverige.

• Han åtalades för grov misshandel och folkrättsbrott och dömdes till fem års fängelse i Södertörns tingsrätt, utan att offret för misshandeln identifierats.

• Efter att Expressens Terese Cristiansson hittat målsäganden i Turkiet sköt Svea hovrätt upp den förhandling som skulle hållas efter att domen överklagats. Hovrätten menade att målsägandens uppgifter gjorde att tingsrätten borde ta om rättegången.

• När förhandlingen inleds i Södertörns tingsrätt på torsdag har Enes Abu Ahmed flugits in till Sverige för att vittna.

• Enligt advokat Magnus Strömberg ska den åtalade Mohannad Droubi kalla flera nya vittnen till sitt försvar.

“Hovrätten anser att eftersom parterna vill lägga fram ny utredning i hovrätten, främst förhör med målsäganden, som är av central betydelse för prövningen av åtalet och som inte prövats av tingsrätten är det påkallat att målet prövas på nytt i tingsrätten i stället för i hovrätten som första instans. Hovrätten undanröjer därför tingsrättens dom och återförvisar målet till tingsrätten för ny prövning där. Den åtalade mannen ska fortfarande vara häktad”.

Fredrik Wersäll, hovrättspresident och chef för Svea Hovrätt, säger att det är mycket ovanligt att mål skickas tillbaka till tingsrätten.

– Av just det här skälet, då är det väldigt ovanligt. Det kan ju förekomma om det åberopas väldigt mycket ny bevisning i hovrätten. Men i grunden är det väldigt ovanligt, säger Wersäll.


”Han (Droubi) har varit på Hall, Kronoberg och Flemingsberg. Det är påfrestande och det har pågått länge nu. Men han tycker det är bra att rättegången tas om”, säger hans advokat Magnus Strömberg.

När rättegången återigen inleds på torsdag i Södertörns tingsrätt har åklagarsidan gjort justeringar i åtalets gärningsbeskrivning.

– Tidigare gjorde vi gällande att det var misshandel som fanns på film och som pågick i fem minuter. Nu påstår vi att det här är en misshandel som pågår flera dagar och nätter. Det är alltså betydligt längre tid än tidigare, säger kammaråklagare Hanna Lemoine.

I tingsrätten finns den här gången även Enes Abu Ahmed och hans målsägarbiträde Claes Borgström. Advokaten säger att han inte har någon uppfattning om att svensk polis aldrig hittade hans klient inför första rättegången.

Jag vet ju inget om svenska domstolar men med tanke på att de flyger mig dit och ger mig en advokat verkar det vara ett rättssäkert land

– Man kan ju döma för alla möjliga brott utan att man hittar målsäganden. En del försvinner för gott som du vet och man kanske inte vet om det rör sig om mord eller kidnappning, säger han.

Terese Cristiansson vill inte spekulera i hur rättegången ska sluta. Det är ett komplicerat mål som kommer att handla om huruvida den misstänkte kan anklagas för folkrättsbrott, hur allvarlig misshandeln var och vilken roll Mohannad Droubi hade.  Men hon menar att målsägandens närvaro har betydelse.

De inblandade i målet

MOHANNAD DROUBI, åtalad för folkrättsbrott och grov misshandel och dömd till fem års fängelse.

Företräds av advokat MAGNUS STRÖMBERG.

– Hans inställning är den samma som tidigare, han åberopar nöd och han har inte varit med vid ytterligare tidpunkter som åklagaren nu påstår, säger Strömberg.

ENES ABU AHMED, målsäganden som var okänd när förra rättegången genomfördes.

Företräds av advokat CLAES BORGSTRÖM.

– Han har sagt att han vill komma hit och berätta. Han har varit väldigt utsatt och tycker det är viktigt att det prövas i domstol, säger Borgström.


Kammaråklagarna HANNA LEMOINE och HENRIK SÖDERMAN vid internationella åklagarkammaren.

– Jag bedömde när vi väckte åtal, utan att höra målsäganden, att det fanns tillräckligt gott beslutsunderlag för domstolen. Men självklart tycker jag det är bra nu att de får ett ännu fylligare underlag, säger Hanna Lemoine.

– Det enda som går att säga är att rättegången kommer att vara mer rättssäker än den förra, säger hon.

Enes Abu Ahmed är på väg till Sverige när han talar med Terese Cristiansson på nytt och säger:

– Jag känner mig säker och lugn. Jag vet ju inget om svenska domstolar men med tanke på att de flyger mig dit och ger mig en advokat verkar det vara ett rättssäkert land.

Vad tror du kommer hända efter rättegången?

– Jag hoppas och tror att domaren tar ett bra beslut. Han kommer lyssna på mig och bedöma vad som ska göras, säger Enes Abu Ahmed.


EXPRESSENS TIDIGARE ARTIKLAR:

DÖMD TILL FÄNGELSE FÖR MISSHANDEL AV BUNDEN

HÄR ÄR OFFRET POLISEN INTE KUNDE HTTA

NU SKJUTS RÄTTEGÅNGEN I HOVRÄTTEN UPP

TERESE CRISTIANSSON: DET VAR DET ENDA MÖJLIGA BESLUTET

RÄTTEGÅNGEN KAN TAS OM – OCH OFFRET HÖRAS

NU SKJUTS RÄTTEGÅNGEN I HOVRÄTTEN UPP

TERESE CRISTIANSSON: ETT OVANLIGT MEN SJÄLVKLART BESLUT

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.