Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Svenska bolaget har Ukrainas gastillgångar

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Skandinaviska affärsmän är Misens ansikten utåt. Bolaget kontrolleras helt av anonyma ägare i skatteparadis men för den dagliga driften står affärsmän från Sverige och Norge.GÖRAN WOLFF, 58.Roll: VD.Bor: Göteborg.Inkomst: 1,2 miljoner kronor (2012).Bakgrund: Industrichef, senast chef inom Geveko, som säljer vägmarkeringsprodukter.
Foto: Olle Sporrong
HANS LUNDGREN, 64.Roll: Styrelseledamot.Bor: Lidingö.Inkomst: 1,0 miljoner kronor (2013).Bakgrund: Hade ledande roll inom Vattenfall, även arbetat på näringsdepartementet.
TORE SANDVOLD, 67.Roll: Styrelseordf.Bor: OsloInkomst: Inkomst: 12,3 miljoner norska kronor (2012). Taxerad förmögenhet på 18,8 miljoner kronor.Bakgrund: Fd generaldirektör för norska oljeministeriet och energirådgivare på norska ambassaden i USA.
Foto: Olle Sporrong
KNUD NÖRVE, 50.Roll: Styrelseledamot.Bor: Bærum, Norge.Inkomst: Inkomst: 4,4 miljoner norska kronor (2012). Taxerad förmögenhet på 5,2 miljoner kronor.Bakgrund: Lång bakgrund inom norska oljeindustrin och har även arbetat på norska ambassaden i London.

I största hemlighet har Misen, ett mindre Göteborgsbaserat företag, skaffat sig kontrollen över hälften av Ukrainas jättelika gas- och oljetillgångar.

Expressen kan i dag avslöja en lång rad interna dokument som visar att anonyma personer som gömmer sig bakom brevlådeföretag i skatteparadis kommit över ukrainska gastillgångar som uppskattas vara värda tusentals miljarder kronor.

Sanningen om affärernas omfattning har undanhållits det ukrainska folket och hemligstämplats för decennier framåt.

Det var en miljardaffär som passerade obemärkt.

Den 25 februari 2011 undertecknades avtal, som hemligstämplades fram till år 2036, mellan den ukrainska staten och ett privat bolag.

Först ett år senare, den 7 februari 2012, kom sedan ett kortfattat pressmeddelande från det statliga bolaget Ukrgasvydobuvannya.

Beskedet i pressmeddelandet var att ett samarbete hade inletts med ett svenskt företag som skulle hjälpa till att modernisera naturgasproduktionen och investera pengar.

"Samarbetet handlar i första hand om att få investerare och modern teknik", skrev det statliga bolagets chef, Yuri Borisov.

Det var allt.

Hemliga avtal

Men i skymundan hade ett avgörande skifte skett där en ny aktör fått starkt inflytande över de omfattande naturgastillgångarna i ett av Europas mest instabila och fattigaste länder.

Det svenska bolaget Misen Energy. Ett bolag, noterat på Stockholmsbörsens marknadsplats First North, som från organisationen Aktiespararna och börsanalytiker kritiserats för bristande information om affärerna i Ukraina och dess hemlighållna ägare.

Expressen har tagit del av de hemligstämplade samarbetsavtalen och kan avslöja hela miljardaffären.

Det visar sig att avtalen ger det svenska bolaget kontrollen över delar av Ukrainas naturgastillgångar i 20 års tid.

Hemlighetsmakeriet kring avtalen är stort:

"Deltagarna är överens om att all information kring samarbetsavtalet, inklusive den här överenskommelsen, ska anses konfidentiell och ska förbli konfidentiell och inte röjas under tiden för överenskommelsen, och fem år efteråt".

Avtalstiden sträcker sig till år 2031 och informationen skulle därmed kunna bli offentlig först år 2036. Avtalen visar att de ger Misen kontrollen över 110 naturgaskällor på 26 fält i Ukraina.

70 procent av reserverna

I interna presentationer framgår att de totala statliga naturgasreserverna i Ukraina är 798 miljarder kubikmeter - varav runt 70 procent ingår i affären med Misen. Det innebär att Misen kontrollerar ungefär hälften av de totala naturgastillgångarna i landet på runt 1 100 miljarder kubikmeter.

Avtalen gäller även olja och kondensat och fälten finns koncentrerade i centrala Ukraina men också i de västra och östra delarna av landet.

Misen och dess dotterbolag får kontrollen över tillgångarna och äger majoriteten, 50,1 procent av det gemensamma projektet.

Det statliga bolaget står för licenserna och Misen Energy ska lösa finansieringen och teknologin. Inaktiva naturgaskällor ska repareras och tas i drift. Booster-stationer, som ökar farten i ledningarna, ska byggas.

Andra interna och hemligstämplade bolagshandlingar som Expressen tar del av visar också vilken guldgruva affären utgör för de hemliga ägarna.

En intern presentation för investerare visar att man räknar med ett nettoresultat under hela avtalstiden på motsvarande 30 miljarder svenska kronor. Bara under den första femårsperioden beräknar man sälja för närmare 15 miljarder svenska kronor och få ett nettoresultat på 6,1 miljarder kronor.

I en annan intern rapport, en konsultrapport från Pricewaterhouse Coopers inför affären, värderas avtalet till mellan 9 miljarder och 14 miljarder svenska kronor. Konsulten har dock gjort en försiktig analys utifrån olika, exempelvis politiska, scenarior.

Värde: 218 miljarder dollar

I de interna handlingar redovisas de totala tillgångarna fält för fält: bland dem det mäktiga Sheblelynske-fältet som beräknas ha 95 miljarder kubikmeter naturgas och 671 000 ton kondensat. Och Yablunivskeviske-fältet som räknas ha 63 miljarder kubikmeter gas, sex miljoner ton kondensat och närmare 8 miljoner ton olja.

Totalt innebär det, med de senast redovisade europeiska gaspriserna för april, att värdet på naturgasen som Misen fått kontrollen över i dag ligger på 218 miljarder dollar.

Motsvarande 1,5 biljoner svenska kronor.

Historien om det svenska bolagets affärer i Ukraina inleddes 2007.

Då började männen bakom Misen Energy leta efter olja i västra Ukraina. Det Göteborgsbaserade bolaget härstammar från det svenska oljeprospekteringsbolaget Capital Oil som tidigare varit verksamma i Storbritannien. 2011 skedde stora förändringar i bolaget.

Anonyma skatteparadisbolag

Två anonyma skatteparadisbolag gick in som huvudägare. Interna avtal som Expressen kommit över visar att de nya ägarna pumpade in en miljard kronor i bolaget - en i sammanhanget liten investering som skulle ge kontrollen över stora delar av de omfattande gastillgångarna i landet.

Det nybildade börsnoterade bolaget kom att kallas Misen Energy.

Ett dotterbolag i Ukraina som sedan tidigare hade statliga kontrakt, Karpatygaz, köptes upp.

Bakom de omfattande arrangemangen låg avtalen med den ukrainska staten som bolaget lyckats få Ukraina att underteckna efter flera års intensivt arbete. Den nya verksamheten inriktades helt på de nya miljardavtalen.

- Det är win-win.

Det säger Misen vd, Göran Wolff, om samarbetet med ukrainska staten. Han menar att samarbetet ger Ukraina en chans att modernisera sin naturgasindustri och bli självförsörjande.

- Utan att gå in på några funderingar över rättvisa så är det väl så att konstruktionen med JA (samarbetsavtalet mellan Misen och ukrainska staten, reds anm) sattes uppför att kunna attrahera utländskt kapital till den ukrainska gasindustrin som efter Sovjettiden var väldigt nedgången, utländska investerare skulle knappast investera i ett land där man inte kan få avsättning för produktionen till marknadspris.

- Genom dessa utländska investeringar eftersträvar Ukraina att 2030 bli självförsörjande vad avser naturgas.

Bolagets företrädare menar, bland annat när Expressen besöker företagets årsstämma, att ukrainska staten enligt gällande lagstiftning inte får sälja gasen till marknadspriser.

- Det är dessa strukturer som gör att detta arrangemang blir tillåtet att använda i Ukraina, säger Misens projektledare i Ukraina, Gediminas Vaikasas.

Avtalen ger rätt till hälften av landets naturgasresurser men utåt redovisar bolaget, noterat på First North, endast att man fått rätt "till delar av tillgångarna".

"Jag är inte geolog"

Vd:n Göran Wolff:

- Hur mycket det totalt finns vet jag inte, jag är inte geolog. Det kan komma teknisk utveckling som gör att vi kan få upp mer men vi har kommunicerat det vi i nuläget beräknar kunna ta upp, det vill säga runt 17 miljarder kubikmeter.

Wolff menar att bolaget lämnat den information de kunnat om affärens värde och de miljardvärden de kontrollerar, bland annat genom att de informerat om en rapport (CPR, Competent Persons Report) med information om gasreserverna som Misen har tillgång till.

- Vi har kommunicerat via pressmeddelanden och på vår hemsida de nya rön som framkommit genom CPR så jag tycker nog att vi varit öppna med denna info.

Han menar också att bolaget i dagsläget står för en mindre del av den totala naturgasmarknaden i Ukraina och hänvisar till den stora importen från Ryssland, att företaget haft problem i det rådande konfliktläget i Ukraina och att han inte kan bedöma hur mycket av de totala naturgastillgångarna de i slutändan kan få upp.

Projektets värde, som i interna handlingar uppgår till åtskilliga miljarder, vill Göran Wolff inte kommentera.

- Vi försöker redovisa fakta och avstår därför från att redovisa kalkyler på projektets värde. Värdet påverkas av så många olika parametrar som till exempel framtida gaspris, utvinningstakt, diskonteringsränta, politisk utveckling och så vidare att vi överlämnar till andra att göra sina egna beräkningar och riskbedömningar, säger Göran Wolff

Och när Expressen den officiella vägen, genom vd:n, begär ut de avtal vi redan tagit del tar det tvärstopp.

- Avtalen är konfidentiella.

På onsdagen handelsstoppades bolaget efter fem minuter på börsen.

Bildtexter till dokumenten

Sidorna 1 och 2: Affärens bakgrund:

Samarbetsavtalet mellan Misen Energys föregångare Capital Oil som visar bakgrunden till affären: Misen ordnar kontraktet med ukrainska staten, Capital Oil ordnar en svensk börsplattform och ukrainska staten har naturgastillgångarna.


Sidorna 3 och 4: Hemliga ägarnas inträde
Konfidentiella aktieköpsavtalet som visar hur okända ägare, genom anonyma skatteparadisbolag, betalade en miljard kronor och tog kontrollen över Misen Energy med 80 procent av ägandet.


Sidorna 5 och 6: Avtalets värde
Intern konsultrapport från PriceWaterhouseCoopers. Avtalet med ukrainska staten beräknas för Misen, utifrån olika scenarier, vara värt mellan 9 och 14 miljarder svenska kronor.


Sidorna 7-14: Statliga avtalet
Delar av avtalet mellan svenska Misen Energy AB och ukrainska staten. Avtalet visar att Misen, tillsammans med dotterbolaget Karpatygaz, blir majoritetsägare över alla statliga tillgångar över 110 naturgaskällor på 26 fält i Ukraina. Avtalet är hemligstämplat till år 2036 och gäller till 2031.


Sidorna 15-17: Misens miljardkontroll
Interna bolags- och konsultrapporter. Visar att de totala bevisade naturgastillgångarna är 1122 miljarder kubikmeter och ukrainska statens del är 798 miljarder kubikmeter. Av detta tillhör 574 miljarder kubikmeter avtalet med nya majritetsägaren Misen. Misen kontrollerar därmed mer än hälften av landets totala naturgastillgångar och 70 procent av de statliga tillgångarna. I en intern värdering radas Misens fält upp och de totala tillgångarna anges vara 563,5 miljarder kubikmeter.


Sidorna 18-19: Miljardvinsterna
Interna bolagsrapporter. Nettoresultatet under hela avtalstiden beräknas bli motsvarande 32,5 miljarder svenska kronor och man beräknar försäljningsintäkter på 16,5 miljarder kronor 2011-2015.


Läs hela dokumenten

TOPPARNA I MISEN

Skandinaviska affärsmän är Misens ansikten utåt. Bolaget kontrolleras helt av anonyma ägare i skatteparadis men för den dagliga driften står affärsmän från Sverige och Norge.

GÖRAN WOLFF, 58.

Roll: VD.

Bor: Göteborg.

Inkomst: 1,2 miljoner kronor (2012).

Bakgrund: Industrichef, senast chef inom Geveko, som säljer vägmarkeringsprodukter.

HANS LUNDGREN, 64.

Roll: Styrelseledamot.

Bor: Lidingö.

Inkomst: 1,0 miljoner kronor (2013).

Bakgrund: Hade ledande roll inom Vattenfall, även arbetat på näringsdepartementet.

TORE SANDVOLD, 67.

Roll: Styrelseordf.

Bor: Oslo

Inkomst: Inkomst: 12,3 miljoner norska kronor (2012). Taxerad förmögenhet på 18,8 miljoner kronor.

Bakgrund: Fd generaldirektör för norska oljeministeriet och energirådgivare på norska ambassaden i USA.

KNUD NÖRVE, 50.

Roll: Styrelseledamot.

Bor: Bærum, Norge.

Inkomst: Inkomst: 4,4 miljoner norska kronor (2012). Taxerad förmögenhet på 5,2 miljoner kronor.

Bakgrund: Lång bakgrund inom norska oljeindustrin och har även arbetat på norska ambassaden i London.

MISEN ENERGY KONTROLLERAR 110 NATURGASKÄLLOR PÅ 26 FÄLT I UKRAINA

Flera rapporter och presentationer från Misen Energy AB visar att bolaget i hemlighet fått kontrollen över mer än 70 procent av Ukrainas statliga naturgastillgångar. Kartan visar var Misens 26 naturgastfält ligger.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.