Så gjorde ÖB av med 101 miljoner

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
SATSADE MILJONER. ÖB Håkan Syrén gjorde av med över 100 miljoner kronor på ett projekt med målet att utreda vad försvarsmaktens anställda tycker om sin arbetsplats.
Foto: MARTINA HUBER

Försvarsmakten ville veta vad de anställda tycker om sina chefer och sitt jobb. Uppdraget gick till forskaren och förre tv-programledaren Bi Puranen. Expressen kan i dag avslöja att projektet kostat  försvaret över 101 miljoner kronor -  hittills. - Helt osannolikt, säger försvarspolitikern Allan Widman, fp.

Bi Puranen har på ÖB Håkan Syréns och fackens uppdrag undersökt vad de anställda anser om bland annat sina jobb, chefer,  arbetsmiljön och det nya internationella svenska försvaret.

 Meningen är att undersökningarna ska leda till förändringar och förbättringar.

 Bi Puranens företag har  sedan 2005 genomfört studier av de anställdas värderingar och syn på de mest skiftande områden, med tyngdpunkt på arbetsmiljön och ledarskapet.

 Biträdande stabschef Anders S Engström på Högkvarteret  bekräftar att kostnaden för projektet -  hittills -  uppgår till 101,2 miljoner kronor. Hela den summan har betalats ut till Bi  Puranens bolag. Pengar som  annars skulle ha använts till kompetensutveckling av försvarsmaktens anställda.


Kunnat ta ut stora vinster

 För Bi Puranens företag har det guldkantade uppdraget  inneburit att omsättningen svällt kraftigt. Sedan hon fick kontraktet med försvarsmakten har hon också kunnat ta ut stora vinster i aktieutdelning från bolaget. Så sent som i år redovisade hon ett uttag på 1,2 miljoner kronor i aktieutdelning till sig själv från Bikupan AB.

 Kritiker inom försvarsmakten menar dock att de positiva resultaten för försvaret inte varit lika lätta att se.

 I en snabbenkät som nyligen genomfördes på försvarsmaktens interna hemsida svarade cirka 60 procent nej på frågan om medarbetarundersökningarna lett till någon förändring.

 Projektet är en del av Håkan Syréns ansträngningar att tillsammans med de fackliga organisationerna skapa en mer modern arbetsplats.

 ÖB:s berömda och hårt kritiserade video, där han hugger ved och fritidsklädd talar till sina medarbetare, ingår också i försvarsledningens försök att bygga ett nytt försvar.  Filmen, som bekostades med medel från informationsavdelningens budget, kostade "bara" 3,7 miljoner kronor men orsakade ett ramaskri bland anställda som såg den som ett resursslöseri.


"Helt osannolikt"

 Allan Widman är riksdagsman, ledamot av försvarsberedningen och försvarspolitisk talesman för folkpartiet. Han äger till Expressen om kostnaden på 101,2 miljoner kronor för medarbetarundersökningen:

 - Det framstår som helt osannolikt. Om någon  begärt att jag skulle gissa vad det kostat hade jag aldrig kunnat komma fram till den summan!

 -  Det är svårt att plädera för förstärkningar till försvaret när den här typen av uppgifter kommer fram.

FAKTA

UPPDRAGET
Bi Puranens uppdrag är att hjälpa ÖB bygga ett nytt modernt försvar som är tänkt att baseras på tre nyckelord:
Öppenhet – Samarbeta, Vara ärlig, Visa förtroende.
Resultat – Skapa, Leverera, Vara tydlig.
Ansvar – Ge, Ta, Utkräva.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.