Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så bestämmer läkarna om ditt liv är värt att räddas

Varje år tas tusentals beslut om behandlingsbegränsningar. 

Läkare beslutar om att sjuka inte ska ha vård som hjärt- och lungräddning, respirator, närings- och vätskedropp eller antibiotika. 

Ofta tas besluten utan att patienterna får veta - helt 

i strid mot gällande lagar och regler. 

Expressen har listan på koderna som avslöjar om läkarna beslutat att du eller dina anhöriga inte ska få hjälp.

Behandlingsbegränsningar innebär att man beslutar att inte ge viss vård till patienter som inte anses ha medicinsk nytta av det.

 Ofta handlar det om patienter där läkarna anser att allt hopp är ute och att livräddande åtgärder skulle innebära förlängt lidande för patienten.

 En lång rad studier visar att läkare ofta tar beslut om behandlingsbegränsningar utan att samråda med patienten och ibland utan att ens berätta för de anhöriga.

 En stor studie publicerad i tidskriften ”Critical care medicine” visar att svenska läkare diskuterat beslutet med patienten själv i mindre än hälften av fallen där patienterna var klara och vid medvetande. I 28 procent av dessa fall hade beslutet istället diskuterats med de anhöriga.

”Tyvärr är det vanligt”

 Expressens rundringning till kliniker landet runt ger samma bild. På medicinkliniken Falun/Ludvika lasarett har läkaren i knappt hälften av fallen pratat med patienten själv eller de anhöriga.

 – Det är tyvärr så att en patient kan ha ett sådant här beslut utan att veta om det, säger verksamhetschefen Mikael Köhler. 

 Torsten Mossberg vid socialstyrelsen, som har arbetat med att ta fram nya riktlinjer, är skarpt kritisk. Han poängterar att läkarna begår lagbrott.  

 – Tyvärr är det vanligt att beslut tas utan att patienten får veta om det. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården utföras i samråd med patienten så långt det är möjligt, patienten ska inte lämnas utanför och de anhöriga ska informeras.   

 Behandlingsbegränsningar förekommer inte bara på sjukhus, utan också på äldreboenden.

 En läkare vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har granskat fem äldreboenden i södra Stockholm. Av 500 boende hade var tionde någon form av behandlingsbegränsning – oftast 0-HLR. 

Bara hälften av fallen

 I ungefär hälften av fallen har ansvarig läkare varken pratat med den gamle själv eller dennes anhöriga. I regel har beslutet om behandlingsbegränsning tagits på sjukhus – och fanns kvar fast den gamle återvänt till äldreboendet eller hemmet. En del beslut var ett par år gamla.

 – Det är allvarligt att besluten tas utan att patienterna får veta om det, att de tas så godtyckligt och dessutom hänger kvar i journalen, inte omprövas eller tas bort. Dessa äldre lever idag hyggliga liv, de är varken dödsjuka eller döende.

 Detta trots att sådana här beslut – enligt sjukhusets egna regler – bara ska tas i livets slutskede när allt hopp om bot är ute, säger läkaren.

 Inger Ros, ordförande för hjärt- och lungsjukas riksförbund är kritisk till att livsviktiga beslut tas över huvudet på de sjuka.

 – Det gör mig upprörd, det här är ju jätteviktiga beslut. Som patient har du enligt lagen rätt att vara delaktig i din egen behandling. Och de anhöriga är patientens ombud, i de fall patienten inte själv kan vara delaktig.

FAKTA

FAKTA: Du har rätt att läsa din journalSom patient har du rätt att vara delaktig i din egen vård. Prata i första hand med den ansvarige läkaren.
Du har som regel rätt att få ta del av din egen journal. Undantag är om det finns uppenbar risk att behandlingen blir lidande eller om någon person som nämns i journalen kan ta skada.
De anhöriga har inte samma rätt att ta del av journalen. Det prövas från fall till fall.

Källor: Linda Almqvist, jurist
vid Socialstyrelsen, Inger Ros,
Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.