Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Experterna svarar på 21 frågor om branden

Bo Andersson, brandingenjör och senior räddningsledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Varför har Sverige inga egna brandflygplan?

Varför kallas inte brandmän från hela Sverige in?

Hur snabbt sprider sig elden?

Här svarar två experter på 21 frågor om den största skogsbranden i Sverige i modern tid.

Bo Andersson är brandingenjör och senior räddningsledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Dessutom svarar Erik Bergman, kommunikationsansvarig på länsstyrelsen i Västmanland, på frågor om den senaste utvecklingen. Han ger ett positivt besked:

– Branden har egentligen inte spridit sig under tisdagen.

1) Nu är det staten, genom länsstyrelsen i Västmanland, som har tagit ansvaret för att leda räddningsarbetet. Vad betyder det?

– Det finns tre nivåer. Den vanligaste är när kommunens räddningstjänst har ledningsansvaret. Nästa nivå – som sällan sker – är när länsstyrelsen tar över. Och den tredje nivån är när regeringen tar över. När branden går över flera kommungränser tar länsstyrelsen över ledningsansvaret. Det här är tredje eller fjärde gången i historien som det sker, säger Bo Andersson.

2) Kan det bli aktuellt att regeringen tar över ansvaret?

– Nej, det tror jag inte. I så fall skulle det vara en räddningsinsats som berör hela landet.

3) Varför skickas inte brandmän från hela landet till storbranden i Västmanland?

– Jag är övertygad om att många räddningstjänster i landet har erbjudit sina tjänster. De har tackat ja till att få hjälp med stab och ledning, där Södertörn och Stockholm och en del andra hjälper till. Däremot vill man inte ha hur mycket folk som helst i skogen med tanke på att de måste koordineras.

4) Hur snabbt sprider sig elden?

– Det beror helt och hållet på vindarna. Det här är en unik situation som vi inte har ställts inför tidigare. Det är varmt och då bildas uppvindar, precis som i Sydeuropa och Australien, och då blir det en jättefart på branden. I går, måndag, förflyttade sig elden fem kilometer.

5) Hur kan man skydda sig från röken?

– Ett vanligt munskydd av papper eller ett partikelfilter hjälper mot sotpartiklarna i luften, så att man inte får den smutsen i lungorna. Men i röken finns kolmonoxid som munskyddet inte rår på. När man bekämpar en brand ska man helst ha helskydd, det vill säga en andningsapparat.

6) Nu lånar Sverige brandplan från Italien, Frankrike och Spanien – varför har vi inga egna?

– Vi gjorde ett test under två år, 1995-1996, där vi hyrde in flygplan med personal från Kanada. Projektet kallades för "Skopan". Vi såg att planen var effektiva, men i förhållande till kostnaderna var det inte motiverat. Helikopterresurser är nog mer lämpade för Sverige.

7) Har ni bett Norge om hjälp?

– Norge har väl inga flygplan, om de inte har skaffat under senare tid. Under min tid som räddningschef i västra Sverige fick vi hjälp av norska helikoptrar.

8) Hur varmt är det för räddningspersonalen?

– Det är jävligt varmt, framför allt när det är 35 grader i skuggan. Hur nära elden de kan vara beror på eldens intensitet. Räddningsmanskapet befinner sig i en väldigt svår situation.

9) Hur kan en skogsbrand uppstå? Kan en gnista från ett fordon som klipper gräs i vägrenen vara den utlösande faktorn?

– Järnvägen är ofta en orsak sedan det slagit gnistor. Dessutom kan skogsmaskiner orsaka en brand om det är riktigt torrt.

10) Hur kan MSB hjälpa och stötta vid den här storbranden?

– Vi hjälper till med kunskap och dessutom hjälper vi till att koordinera flyget.

11) Vad händer med djuren i skogen?

– De försöker fly. Vi ska ha klart för oss att en skogsbrand är inget nytt. Förr i tiden brann ju skogarna med jämna mellanrum, säger Bo Andersson.

12) Erik Bergman, som just nu sitter i räddningsledningens stab, på hur stort område brinner det just nu, på tisdagskvällen?

– Det brinner en mil i väst-östlig riktning och 1,5 mil i nord-sydlig riktning, säger Erik Bergman.

13) Under måndagen spred sig branden fem kilometer. Hur snabbt har den spridit sig under tisdagen?

– I går, måndag, hade vi mycket kraftiga vindar vilket medförde att branden under eftermiddagen och tidiga kvällen spred sig två kilometer per timme. Det var mycket allvarligt, därför var man beredd att evakuera Norberg. Under natten mot tisdagen mojnade vinden, vilket har hjälpt till. Därför har man satt in massiva insatser med vattenbombning i det nordvästra hörnet av brandhärden.

– Under tisdagen har branden egentligen inte spritt sig. Den kom upp till sjön Snyten, sedan har man lyckats hålla tillbaka elden.

14) Men den lär ha hoppat över vattnet?

– Ja, det har den periodvis gjort och där har man släckt branden.

15) Hur har man lyckats begränsa branden i dag jämfört med de senaste dagarna?

– Tack vare svagare vindar och mer luftfuktighet har man börjat släcka elden – tidigare har det handlat om att begränsa elden.

16) Hur många arbetar just nu i räddningsinsatsen?

– I själva brandbekämpningen har det varierat mellan 110 och 150 personer, sedan kommer det till ytterligare omkring 100 personer från till exempel försvaret som röjer brandgator och sköter logistik. De byts ut för att få vila; vi har folk här från räddningstjänsten på Gotland, Uppland, Stockholm, Sörmland och Dalarna och ytterligare några.

17) Behöver ni mer hjälp?

– Man ser kontinuerligt till att det kommer in nytt folk, för det gäller att ha uthållighet i arbetet. Människor slits ganska hårt i arbetet.

18) Är det ni som ropar på hjälp eller är det räddningstjänster från övriga landet som erbjuder sin hjälp?

– Det sker på båda sätten. På en del ställen i landet där det har regnat mycket går det lättare att rekrytera hjälp.

19) Flyg från Italien, Frankrike och Spanien ska hjälpa till – är det aktuellt med fler?

– Vi har ännu inte fått hit några plan, det råder mycket oklarheter om planen. Jag har fått uppgift om att de franska planen ska komma under tisdagskvällen. På något sätt har det blivit missförstånd om de italienska planen.

20) Hur många helikoptrar är med?

– 15 helikoptrar är på plats och två norska helikoptrar är på väg. När vinden nu är svagare medför det att röken stiger rakt upp och vållar problem för helikoptrarna. Man ser inte genom röken och kan ibland inte se var de ska släppa vattnet. Dessutom är det risk för att de kan krocka med varandra när det är så dålig sikt. Under eftermiddagen var det bara fyra, fem helikoptrar så kunde gå upp.

21) Är ni nöjda med krisarbetet – många människor i området klagar över dålig information?

– Vi har jobbat på och gjort vad vi kunnat. Vi har jobbat med pressen vilket är ett sätt att få ut information. Dessutom lägger vi ut på länsstyrelsens webb och Facebook. Och de människor som har evakuerats har fått besök av polisen som knackat dörr. Generellt sett kan man säga att det är svårt att gå ut med information till alla människor, säger Erik Bergman.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!