Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expertens varning: Rör aldrig igelkottar

Bär på en ovanlig bakterie.  Foto: ERIK ÅGREN, SVA
Björn Bengtsson, SVA. Foto: Märit Pringle

På sommaren syns de taggiga små djuren lite varstans. Många tycker att igelkottarna är söta, men att ta i dem rekommenderas absolut inte.

Många igelkottar bär på en ovanlig bakterie som kan göra människor sjuka, skriver tidningen Land.

– Blir man smittad och har sår så kan man få infektioner som är svårare att behandla, säger Björn Bengtsson, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Om MRSA

Bakterien kallas emellanåt för sjukhussjukan och är en typ av gula stafylokocker. Den är motståndskraftig mot olika sorters antibiotika och kan vara svår att behandla.

Att människor besväras av bakterien är inte vanligt men en smitta kan leda till hudinfektioner såsom bölder, hårsäcksinflammation, infektion i ett sår eller eksem.

Om man bär på bakterien ska man vid varje läkarbesök som sker efter en infektion uppge att man har MRSA. Läkare är enligt smittskyddslagen skyldiga att anmäla samt följa upp fall där infektioner orsakats av MRSA.

Källa: Vårdguiden

Igelkottar förknippas ofta med sommaren. Godhjärtade människor ställer ut vätska, lite mat och ser till att de vilda djuren får en trivsam tillvaro i trädgården.

Men man bör vara försiktig. I en svensk studie visade det sig nämligen att två tredjedelar av de 55 igelkottarna som undersöktes bar på en specifik typ av bakterien MRSA.

Bakterien är av typen gula stafylokocker, är motståndskraftig mot flera sorters antibiotika och kallas ibland för sjukhussjukan.

Typen som hittades hos igelkottar kallas MRSA mecC.

– Resultaten var förvånande eftersom det är en ganska ovanlig bakterie bland andra djur och människor i Sverige, säger Björn Bengtsson.

”Inga konkreta svar”

Utanför Sverige har man inte sett samma förekomst av bakterien hos någon enskild djurart. Igelkotten är ett vilt djur som inte behandlas med antibiotika, och därför måste det finnas en annan förklaring till att de bär på MRSA mecC.

Den förklaringen har man ännu inte hittat.

– Vi har inga konkreta svar. Studien är ganska liten och bör ses som en intressant observation. Sannolikt så sprids bakterien mellan igelkottar i det vilda, men exakt hur och varför vet vi inte, säger Björn Bengtsson.

Inte heller hos djur som brukar behandlas med antibiotika, såsom grisar och kor, har bakterien hittats i någon stor utsträckning.

Björn Bengtsson från SVA är förvånad över resultaten. Foto: Märit Pringle

”Man ska tänka sig för”

Människor som kommer i kontakt med bakterien kan bli sjuka. Vanligast är sårinfektioner som är svåra att behandla då bakterien är resistent mot olika sorters antibiotika.

– Man ska tänka sig för, inte ta i igelkottar eller leka med dem. Och ska man ta hand om en skadad igelkott så bör man ha handskar på sig och tvätta med sprit efteråt. Det gäller även om man tar i föremål eller material som igelkottar haft kontakt med.

Men att bli sjuk är ovanligt. MRSA av andra typer drabbar cirka 4 000 svenskar om året, medan det enligt Björn Bengtsson endast finns ett knappt 80-tal dokumenterade fall av mecC någonsin i Sverige.

– Det vanligaste är att det inte händer någonting. Men blir man smittad och har sår så kan man få infektioner som är svårare att behandla än vanliga stafylokocker.