Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Experten: Därför är elevledda utvecklingssamtal bra för alla

Att låta eleven ta ansvar och reflektera över sitt lärande hjälper den att lära sig mer, menar forskningen.Foto: TT NYHETSBYRÅN
Olle Uppenber är lärare och tvåbarnspappa. Han tycker att det har blivit för mycket fokus på barnets medvetande av lärandet, i stället för det faktiska lärandet.Foto: Privat
Ann S Philgren är skolutvecklare och har gjort flera utvärderingar av de elevledda utvecklingssamtalen, som hon menar gynnar elevens lärande.Foto: Ignite Research Institute

Eleven håller i utvecklingssamtalen i stället för läraren.

Det är ett upplägg som spritt sig till allt fler skolor – och ska enligt forskning gjord av bland andra Ann S Philgren leda till att eleven får lättare att lära sig. 

Läraren och tvåbarnsföräldern Olle Uppenberg är kritisk. 

– Det är ju lärarens åsikt man vill höra, säger han.

Traditionellt sett har utvecklingssamtal sett likadant ut väldigt länge, till och med när de kallades kvartssamtal och ägde rum utanför skoltid: Eleven och vårdnadshavare träffar lärare som berättar om hur det går för eleven i skolan. 

Men sedan nästan två årtionden tillbaka har det i flera skolor runt om i Sverige utvecklats en hel del, bort från läraren – till mer ansvar för eleven. 

Eleven förbereder samtalet

I så kallade elevledda utvecklingssamtal är det eleven som håller i samtalet – och förberedelserna inför dem. Eleven berättar vad den kan och vad som är nästa steg. Först i slutet av samtalet kommer läraren in och ger sina tankar.

– Enligt skollagen ska utvecklingssamtalet vara information för föräldrarna, planeringsunderlag för läraren och ett sätt för eleven att lära sig av samtalet. Med elevlett samtal förbereder sig eleven tillsammans med läraren för att förstå vad den kan och vad som är nästa steg – vilket blir ett sätt att lära sig om sitt eget lärande, förklarar forskaren och skolutvecklaren Ann S Pihlgren.

Ann S. Pihlgren är fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i flera kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute.Foto: Ignite Research Institute

LÄS MER: Debatt: Elevledda utvecklingssamtalen tar priset i ren skär dumhet

Skollagen om utvecklingssamtal

Enligt Skollagen ska skolan ha ett utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare minst en gång per termin. Hur samtalet ska gå till finns inga fasta direktiv för. 

Skolverket ger ut allmänna råd i ämnet, där står bland annat att läraren bör: ”ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren som präglas av respekt och förtroende mellan parterna”. Vidare står där att det är viktigt att elev och vårdnadshavare är delaktiga i samtalet.

”Det är ju lärarens åsikt man vill höra”

Gymnasieläraren och tvåbarnspappan Olle Uppenberg är kritisk till att eleverna ska hålla i samtalen. 

– Som förälder är det lärarens åsikter man vill höra, barnen umgås man ju med och kan prata med hela dagarna ändå, säger han. 

Olle Uppenberg anser att elevledda utvecklinggsamtal är slöseri på både lärarnas och elevernas tid. Foto: Privat

Han menar att elevledda utvecklingssamtal är ett tydligt exempel på en trend att fokusera på barnets medvetande av lärandet, i stället för det faktiska lärandet.

– Det här med metakognition i skolan, att barn ska lära sig att lära i stället för att lära sig ämnet, det idealet tycker jag har gått för långt. Vill du bli bra på matte, räkna matte. I den processen blir man mer och mer medveten om vad man håller på med. Att göra övningar som fokuserar på sitt eget medvetande är ineffektivt, både för elev, lärare och föräldrar, säger Olle Uppenberg, som fortsätter med att resonera om att det tar tid för lärarna att planera samtalen. 

– Man har en legitimerad lärare som vet exakt vad barnet är bra på och vad det behöver träna mer på. Då tycker jag att man ska fokusera på lärarens analys.  

Forskningen visar att eleven lär sig

De elevledda utvecklingssamtalen har använts i skolor sedan början av 2000-talet och arbetssättet sprids allt mer. Tanken med elevledda utvecklingssamtal är att eleverna lättare ska utveckla en medvetenhet om sitt lärande och sin kunskapsutveckling. Någonting Ann S Pihlgrens forskning visar ökar elevens förmåga att lära sig.  

– Vi vet enligt forskning att elever som förstår sin egen kunskapsnivå och nästa steg har lättare att lära sig. De kan göra bättre val, resonerar bättre, har en bild av hur de ska gå vidare och lär sig saker om samtalen som är till nytta till dem fortsättningsvis i livet, säger hon.

– Har man svårt i ett ämne kan det bero på att man inte ser vad man kan och vad som är nästa steg, fortsätter hon och refererar till en utvärdering som gjorts av elever som arbetat med elevlett utvecklingssamtal i 9-10 år. 

Men vill inte de flesta föräldrarna hellre höra vad läraren har att säga?

– Det är spännande, för det funkar inte så, har vi sett. De allra flesta föräldrar är mer nöjda med de elevledda samtalen och det tycks vara av två skäl. Det första är att när eleven och läraren förbereder informationen föräldrarna ska få ihop blir den mer strukturerad. Det andra är att mötet mellan vuxna i vanliga samtal tenderar bli en bedömningsplattform, där läraren respektive föräldern känner sig och blir bedömda. Det blir alltså mer fokus på de vuxna än på eleven, säger Ann S Philgren.

Tar tid att lära om – men inte i längden

Inte heller ska det ta längre tid i anspråk för lärarna, trots att förberedelserna ska ske på lektionstid, menar hon.

– Meruppgiften för läraren är inte större i längden. Men det tar tid att lära om. I förlängningen spar man tid som lärare, för man kan lägga flera samtal samtidigt.

Är elevledda utvecklingssamtal verkligen någonting som passar alla elever?

– Elevledda samtal passar alla, men det gäller att se det som en läroprocess och man ska komma ihåg att vissa elever behöver mer stöd än andra, och det kräver en del av läraren. Man ska också komma ihåg att det är ett samtal där alla tre parter; lärare, elev och förälder gemensamt beslutar om målen. Så att eleven styr samtalet innebär så klart inte att den ensam ansvarar för sina mål eller utvecklingen.

Så kan ett elevlett utvecklingssamtal se ut

Skolor i Helsingborg stad har hållit elevledda utvecklingssamtal i flera år. Så här går själva mötet till hos dem:

Eleven hälsar välkommen till mötet

Eleven berättar om sin psykosociala skolsituation – allmän trivsel

Eleven sammanfattar sina skriftliga omdömen som hen har läst igenom i Unikum (vi ser till att lyfta fram såväl styrkor som utvecklingsområden och som lärare stöttar man genom att förklara och exemplifiera)

Eleven utvärderar tidigare mål

Eleven sätter upp nya mål

Eleven ger förälder utrymme att kommentera och ställa frågor (förälder uppmanas att förbereda denna punkt)

 Mentorn får utrymme att kommentera och komplettera

Eleven avslutar mötet i tid

 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.