Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Experten: Cheferna
bröt mot grundlagen

Bo Rothstein Foto: Tommy Svensson / Dn / Scanpix / DN SCANPIX SWEDEN

Helena Dyrssen, överdirektör på Skatteverket.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Foto: SVT

Professor Bo Rothstein tycker att de två toppcheferna på Skatteverket bör sparkas.

– De har enligt mitt förmenande visat sådan omdömeslöshet att de borde entledigas. De verkar sakna insikter om de grundprinciper som gäller för hur offentliga tjänstemän skall agera, säger han.

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap och verksam vid universitetet i Oxford, går hårt åt de båda toppcheferna Helena Dyrssen och Ingemar Hansson på Skatteverket.

– Jag blev synnerligen överraskad när jag fick höra om detta. Agerandet är att se som att man bryter mot ett av de centrala stadgandena i den svenska grundlagen, säger han.

Bo Rothstein hänvisar till Regeringsformen (1 kap 9 par): ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

"Agerat i strid med grundlagen"

– Det är alltså på två punkter man som jag ser det agerat i strid med grundlagen. Dels har man brutit mot principen om ”likhet inför lagen”, dels har man brutit mot principen om ”opartiskhet”. En person som inte stått i särskild vänskapsförbindelse med Skatteverkets chefer hade inte delgivits sådan information, säger han och påpekar att det är synnerligen allvarligt när offentliga tjänstemän i hög ställning bryter mot vad som stadgas i grundlagen.

Bo Rothstein konstaterar också att chefernas agerande får allvarliga konsekvenser på flera plan.

– Det skadar inte bara förtroendet för en av de viktigaste myndigheterna utan det skadar generellt förtroendet i samhället, det vill säga också det vi benämnar social tillit. En hög grad av social tillit är en mycket viktig tillgång för ett samhälle. Människor har i allmänhet en mycket stark motvilja mot olika former av favoritism i den offentliga verksamheten, ett lite gammaldags ord för detta är att man ogillar ”mannamån”, förklarar han.

Rothstein: "De borde entledigas"

Rothstein tycker inte att Helena Dyrssen och Ingemar Hansson kan sitta kvar.

– De båda cheferna har enligt mitt förmenande visat sådan omdömeslöshet att de borde entledigas. De verkar sakna insikter om de grundprinciper som gäller för hur offentliga tjänstemän skall agera.

Han tillägger:

– Båda har sannolikt fått sina tjänster i huvudsak på grund av sina politiska meriter, båda har varit statssekretare. Vår forskning visar att en sådan politisering av statsförvaltningen har negativa effekter, bland annat på graden av korruption i samhället.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!