Expert: Troligen inte brottsligt uttalande

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
"Det är så klart ett kontroversiellt och på många sätt ett stötande uttalande, men går man över till det juridiska så gör jag bedömningen att uttalandet inte är brottsligt", säger Robin Enander, talesperson för föreningen Juridikfronten till TT.
Foto: SVEN LINDWALL

SD-politikern Martin Strids resonemang om att muslimer inte fullt ut är människor har polisanmälts av flera personer. Men uttalandet är troligen inte brottsligt, enligt en juridisk expert.

– Det är så klart ett kontroversiellt och på många sätt ett stötande uttalande, men går man över till det juridiska så gör jag bedömningen att uttalandet inte är brottsligt, säger Robin Enander, talesperson för föreningen Juridikfronten som i flera år har bevakat fall som rör hets mot folkgrupp.

Tumregeln när det gäller bedömningen av vad som är hets mot folkgrupp – och vad som inte är det – är att uttalandet klart överskrider gränsen för "saklig och vederhäftig" diskussion om exempelvis muslimer eller islam, framhåller Enander.

– Utrymmet för att straffa uttalanden som är av politisk karaktär eller ett led i en debatt är väldigt begränsat enligt svensk lag, säger han.

Det var under Sverigedemokraternas landsdagar i Norrköping som Martin Strid uttalade sig om muslimer.
Foto: SVEN LINDWALL

Friades i hovrätten

Robin Enander drar paralleller till SD-politikern som skrev i ett kommentarsfält hos Aftonbladet att "det är djupt rotat i islam att våldta vissa typer av människor". Hovrätten friade politikern med hänvisning till att en fällande dom skulle inskränka hans yttrandefrihet.

– Bedömningen var att han uttryckte sig i ett debattforum där utrymmet för olika typer av yttranden ska vara särkilt stort.

Enligt Enander ska man ha i åtanke att även kränkande uttalanden och sådana uttalanden som kan karaktäriseras som rasistiska som utgångspunkt är tillåtna enligt svensk rätt.

– Det är bara när dessa uttalanden tydligt överskrider gränsen som straffansvar kan vara aktuellt. Men uttalandet innefattar inget hot eller en uppmaning till våld, säger han.

Kväver det fria ordet

Däremot skulle Strids minutlånga resonemang om hur mycket människor muslimer är eventuellt kunna kvalificeras som missaktning i hetsparagrafen – men även i sådana fall är bedömningarna väldigt restriktiva.

– Det motiveras med att det finns ett starkt intresse av en långtgående yttrandefrihet och att även stötande uttalanden ska vara lagliga som utgångspunkt, för att man inte ska kväva en fri och öppen debatt. Då får man tyvärr på köpet att även stötande uttalanden är tillåtna, säger han.

TT: Finns det en gräns för när yttrandefriheten går för långt?

– Absolut, och de gränserna kanske är snävare i svensk rätt än i många andra rättsordningar. Vi har ett ganska bra skydd i Sverige mot yttranden som kan uppmana till etnisk förföljelse eller liknande.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.