EU:s handlingar kan lättare hållas hemliga

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Handlingar från bland annat EU ska lättare kunna hållas hemliga, enligt ett lagförslag som riksdagen ska besluta om i dag.

Lagförslaget innebär att en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagstiftningen införs. Den ska garantera att myndigheter kan sekretessbelägga handlingar från EU och andra länder, som Sverige fått inom ramen för internationella samarbetsavtal. Till exempel avtal om frihandel eller brottsbekämpning.

Miljöpartiet varnar för att andra länder i praktiken får bestämma vad som får lämnas ut i Sverige.

- Detta är ett rejält yxhugg för att minska offentlighetsprincipens räckvidd, sade konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) när lagförslaget debatterades på onsdagen.

Eriksson ser risker för att myndigheter kommer att använda den nya bestämmelsen slentrianmässigt.

Kommer avgöra

Redan i dag finns möjligheter att sekretessbelägga dokument från andra länder med hänvisning till att ett offentliggörande kan skada den mellanstatliga relationen. Men domar i Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det är handlingens innehåll och inte varifrån den kommer som ska avgöra om den kan lämnas ut.

Tänkt underlätta

Regeringen har påpekat att andra länder ofta kräver att det i internationella avtal skrivs in att de har vetorätt när det gäller om handlingar från dem ska få offentliggöras. Den nya sekretessbestämmelsen innebär att sådana handlingar ska kunna skyddas av utrikessekretess även om innehållet ur svenskt perspektiv framstår som harmlöst.

Bestämmelsen är tänkt att underlätta för Sveriges medverkan i internationella samarbeten.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.