SD om klimatet: ”Vi får inte drabbas av panik”

Jytte Guteland, Gita Nabavi och Martin Kinunnen.
Foto: Expressen TV
Pär Holmgren (MP).

Under onsdagskvällen hålls en klimatpolitisk debatt om EU-valet på Clarion Hotel i Stockholm. 

EU-parlamentskandidaten Martin Kinnunen (SD) menar att vi inte får drabbas av klimatpanik – utan måste fatta väl avvägda och underbyggda beslut. 

– Det handlar inte om panik, det handlar om att ta ansvar, säger EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) – och kallar SD för ”fossila dinosaurier”. 

Under onsdagskvällen hålls en EU-debatt om klimatfrågan på Clarion Hotel i Stockholm, som arrangeras av den partipolitiskt obundna föreningen Klimatriksdagen. 

Debatten inleddes mellan EU-parlamentskandidaten Martin Kinnunen (SD), Feministiskt initiativs ordförande, Gita Nabavi och EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S). 

SD manar till lugn – får inte drabbas av panik

Det hettar till när Martin Kinnunen manar till lugn. 

– Jag tror att det är viktigt att vi inte får panik. Vi behöver väl avvägda beslut med effektiv policy. Vi ska definitivt inte förhindra tillväxten. Folks liv har blivit bättre tack vare tillväxt. Man kommer inte kunna minska utsläppen om vi inte kan få mer teknik som inte är fossil, därför behöver vi satsa på forskning, säger Martin Kinnunen. 

Gita Nabavi menar i stället att tillväxtkraven behöver skruvas ned. 

– Vi i Europa behöver ta ansvar för det sätt vi har levt över vår planets gränser i generationer på bekostnad av andra delar av världen. Vi kan göra mycket inom EU:s ramar. Jordbruksstödet kan användas till klimatomställning, säger Gita Nabavi. 

Jytte Guteland: ”SD väljer att vara fossila dinosaurier”

Jytte Guteland reagerade på Martin Kinnunens uppmaning – att inte drabbas av panik. 

– Det handlar inte om panik, det handlar om ansvar. SD och andra högerut väljer att vara fossila dinosaurier och det gör mig sjukt trött att ni inte kan se det vi behöver göra för vår planet och den roll som EU kan spela. Vi konsumerar som att vi hade fyra jordklot. Vi har snart mer plast än fisk i haven. Vi har extrema naturkatastrofer. Här hemma ser vi skogsbränderna. Jag undrar hur mycket mer bevis SD behöver? säger Guteland. 

Kinunnen: ”Parisavtalet är till stor del en PR-produkt”

Martin Kinnunen ger inte mycket för Pariasavtalet. 

– Vi måste få andra länder att agera. Parisavtalet är till stor del en PR-produkt, som låter de stora länderna öka sina utsläpp. EU måste driva på det globala arbetet, bland annat med utsläppshandelsystemet. Vi bör få med oss fler länder där. 

Gita Nabavi tror på mer beskattning. 

– Vi behöver införa gemensamma skatter i EU. Koldioxid, flyg, finansiella transaktioner. Sådant som kan bidra till att vi kan ställa om från privat konsumtion till välfärd. Vi vill säkerställa en social omställning med en klimatomställning. De går hand i hand och går inte att separera. 

Pär Holmgren: ”Kanske tömmer haven på fisk”

Nästa trio som debatterar är EU-parlamentskandidaten, meteorologen Pär Holmgren (MP), EU-parlamentskandidaten Gustav Hemming (C) och Liza-Maria Norlin (KD) som kandiderar till EU-parlamentet. 

Pär Holmgren, Liza-Maria Norlin och Gustav Hemming.
Foto: Expressen TV

– Det gäller att hitta en rimlig balans mellan en ekologisk hållbar utveckling och en ekonomisk. När det gäller den ekonomiska tillväxten är den centrala frågan att skilja på det som gör det bättre för oss och kommande generationer och människor i fattiga delar av världen - från det som gör det sämre, kanske tömmer haven på fisk. Vi måste se vad för tillväxt som inte är bra, säger Pär Holmgren.  

Centerpartiet: ”Klimatets värde är oändligt”

Även Centerpartiet anser att klimatet är viktigare än tillväxten. 

– Jag är ingen systemkritiker mot en liberal marknadsekonomi. Däremot är det absolut ett fel i marknadsekonomin när inte miljön tillmäts det värde som det har. Klimatets värde är oändligt - för klarar vi inte det är allt annat inte värt något, säger Gustav Hemming. 

KD anser inte att EU behöver ytterligare makt för klimatpolitiken. 

– Min bild är att EU redan sätter ramarna. Sedan kan vi se olika på hur ambitiösa de ska vara. Vår handel utanför unionen är viktig, där vi kan använda Parisavtalet, säger Liza-Maria Norlin. 

Sist ut att debattera är EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M), EU-parlamentskandidaten Karin Karlsbro (L) och EU-parlamentarikern Malin Björk (V). 

M: ”Problemet är att EU bara står för 9 procent av världens utsläpp”

Karin Karlsbro om hur EU ska jobba för att nå klimatmålen:

– Förslaget om koldioxidskatt är en viktig del, sedan måste vi rensa och få bort subventioner som gynnar olika industrier. Jag vill också lyfta den cirkulära ekonomin, när man bygger nytt och renoverar handlar det om enkla saker som hur man byter ut kontorsmöbler. Gör man det på rätt sätt kan man spara enorma mängder koldioxid. 

Christofer Fjellner, Malin Björk och Karin Karlsbro.
Foto: Expressen TV

Christofer Fjellner lyfter fram ekonomisk tillväxt som viktigt för att andra länder, med väldigt höga koldioxidutsläpp, ska följa EU:s exempel. 

– Jag har ägnat 15 år i EU-parlamentet och jobbat med klimatfrågan. EU är mest ambitiösa i världen, Sverige är mest ambitiösa i EU. Om klimatfrågan hade varit så enkel hade jag sagt att vi ska ha 100 procent mindre utsläpp till 2050. Problemet är att EU bara står för 9 procent av världens utsläpp. Vi måste få andra att följa efter. Tillväxt är en förutsättning för att andra ska följa vårt exempel, säger Christofer Fjellner. 

Malin Björk menar att Vänsterpartiet, som ett EU-kritiskt parti, fyller en viktig roll i EU-parlamentet. 

– Om man tittar på hur politiken utformas är det företagarnas frihet till vinst har gått före allt annat. Därför är ett EU-kritiskt parti som V användbart, för vi nöjer oss inte där. När det kommer till tillväxt ska vi självklart stötta upp de företag som gör omställningen. Man får inte vara rädd att ta i frågorna och säga ”stopp och belägg”. Det är självklart att de som EU handlar med ska ratificera Parisavtalet. 

”Unga ska inte ha ångest”

Senare fick debattörerna ge svar till 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg och den världsomfattande rörelse hon gett upphov till.

Vänsterpartiets Malin Björk säger att hon ser högerpopulister som ett stort hot i Europa.

– Jag har fajtats i frågan om solidarisk flyktingpolitik, jämställdhet och hbtq-rättigheter. Högernationalister är ett hot mot de som står upp för de rättigheterna. De är rasister, sexister och homofober. Men de är också klimatförnekare. Det fantastiska med alla unga som engagerar sig är trycket som de skapar, men då måste vi också kämpa mot de som försöker motarbeta de unga.

Miljöpartiets Pär Holmgren:

– När jag förut träffade 90-talister tänkte jag att det var underbart att de hade kunskap och engagemang för att förändra världen. Nu möter jag 00-talister och de har klimatångest. Det är vårt fel. De unga ska inte ha ångest för framtiden. De strejkande skolbarnen vill att vi politiker ska göra det vetenskapen säger. Vi behöver bygga politiken på vetenskapen, minska utsläppen med 10-15 procent per år. Annars misslyckas vi med Parisavtalet.