Politiker: Lägre pris på bensin inte realistiskt

Med över 16 kronor litern har Sverige i dag bland de dyraste bensinpriserna i EU.

Hundratusentals personer mobiliserar sig nu i protestgruppen ”Bensinupproret 2.0” och planerar landsomfattande demonstrationer. 

Men är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver?

Expressen bad riksdagspartierna leverera svar – och lösningar.

Jörgen Hellman.
Foto: SVEN LINDWALL

SOCIALDEMOKRATERNA. JÖRGEN HELLMAN, ORDFÖRANDE I SKATTEUTSKOTTET:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret?

– Vi delar den frustration och oro som många känner för de ökande bensinpriserna. Det finns många områden i Sverige där man är helt beroende av bilen där höjda bensinpriser slår extra hårt.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver?

– På kort sikt påverkas bensinpriset av oljepriset och valutakursen. Oljeprisuppgången den senaste tiden kan hänföras till de oroliga politiska förhållandena i Venezuela och Libyen samt OPEC:s minskade utbud. På längre sikt måste vi bli mindre beroende av vad som sker i omvärlden och vi behöver i större utsträckning ställa om för att ha en svensk bränsleproduktion med biodrivmedel och el.

Niklas Wykman, Moderaterna.
Foto: Fredrik Wennerlund/Moderaterna

MODERATERNA. NIKLAS WYKMAN, SKATTEPOLITISK TALESPERSON:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret? 

– Priset på bensin och diesel är för högt och bör bli lägre. Vi har därför lagt en motion om att slopa regeringens och Centerpartiets planerade skattehöjningar på bensin och diesel. Nu borde Centerpartiet ansluta sig till Moderaterna och kämpa för landsbygden i stället för att straffa den.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver? 

– Tyvärr inte med den här regeringen. Istället för att straffbeskatta landsbygden och Sveriges stora avstånd behöver klimatarbetet ta sikte på den verkliga boven – kolkraftverken runtom i Europa och världen.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

SVERIGEDEMOKRATERNA. JIMMIE ÅKESSON, PARTILEDARE: 

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret? 

– Deras protest är rimlig och jag förstår den. Många politiker har en föreställning om att drivmedel kan kosta hur mycket som helst men det måste finnas en gräns för hur mycket man kan beskatta den. Den gränsen har regeringen för länge sedan passerat.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver? 

– Det beror nog på vilken regering man väljer. SD vill stoppa fortsatta höjningar och på sikt sänka något.


Kristina Yngwe, Centerpartiet.
Foto: JOHAN JEPPSSON

CENTERPARTIET. KRISTINA YNGWE, LANDSBYGDSPOLITISK TALESPERSON:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret?

– Centerpartiet jobbar hårt för att se till att människor i Sverige, både på landsbygd och i städer, kommer att ha mer pengar kvar i plånboken – inte mindre. Vi är, i grund och botten, ett landsbygdsparti och det släpper vi aldrig. Landsbygden och dess resurser är nyckeln till en hållbar omställning och för oss är det därför oerhört viktigt att människor i landsbygd och glesbygd känner sig som vinnare i omställningen, och inte som i dag de som får betala för den. Vad gäller oron för bensinpriset så kommer bensinskatten inte höjas i år.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver?

– Det som driver upp priserna till de toppnivåer de når i dag är framför allt prisutvecklingen på världsmarknaden. Samtidigt påverkar så klart politiken. Sveriges utsläpp behöver minska. Men det får inte ske på bekostnad av möjligheten att leva och bo var man vill. Därför driver Centerpartiet till exempel på för ett förändrat reseavdrag så att det verkligen riktas till de som inte har några alternativ till bilen. 


Jens Holm, Vänsterpartiet.
Foto: Roger Vikström

VÄNSTERPARTIET. JENS HOLM, KLIMATPOLITISK TALESPERSON:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret? 

– Vänsterpartiet förstår frustrationen och att de ökade priserna påverkar människors ekonomi. På allt för många håll i Sverige finns det dessutom inga eller väldigt få alternativ till bilen. Samtidigt anser vi att skatt på drivmedel är ett viktigt verktyg för att minska bilismens klimatpåverkan. Det är dock helt nödvändigt att införa kompensatoriska åtgärder för de med låga inkomster i glesbygden som saknar alternativ till bilen. Det kan bland annat göras genom att stärka möjligheterna till kollektivtrafik i glesbygd och förändra reseavdraget. Glesbygden bör ekonomiskt kompenseras för höjda skatter på bensin och diesel genom att pengar återförs för att stimulera en hållbar klimatomställning. Vi anser att regeringen bör återkomma med förslag på kompensatoriska åtgärder för att återföra medel till glesbygden med anledning av höjda drivmedelsskatter.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver? 

– Nej, inte på längre sikt. Men nuvarande prisuppgång de senaste månaderna beror på omvärldsfaktorer, och är inte ett resultat av beskattning.

Magnus Jacobsson, Kristdemokraterna.
Foto: PRESSBILD

KRISTDEMOKRATERNA. MAGNUS JACOBSSON, TRAFIKPOLITISK TALESPERSON:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret? 

– Vi förstår oron, framför allt hos människor som bor i delar av landet där man är beroende av bilen. Vi ville stoppa överindexeringen av bensinskatten, som regeringen nu har återupptagit. Vi vill verka för generellt goda villkor på landsbygden. Människor som är beroende av sin bil måste också ha råd att köra den.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver? 

– Så länge januarisamarbetet håller är det inte realistiskt med lägre bensinpriser utan snarare högre. Januaripartierna hotar med nya skatter på 15 miljarder som de inte specificerat, men risken är stor att de drabbar landsbygden.

Adam Alfredsson
Foto: Pressbild/Liberalerna

LIBERALERNA. ADAM ALFREDSSON, PRESSEKRETERARE:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret? 

– Bensinpriserna är höga. Samtidigt, med det klimathot vi möter, så är det nödvändigt att fler bilar använder annat bränsle än bensin. Vi i Liberalerna vill samtidigt sänka skatten på jobb och företagande så att fler får mer kvar i plånboken. Vi vill också strama åt reseavdraget i storstäderna där kollektivtrafiken fungerar bra, men bli mer generöst på landsbygden där människor behöver bilen för att köra till jobbet.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver? 

– Bensinpriset är beroende av skattenivåer här hemma, men också av priset på råolja samt valutakurser. Den svenska kronan är i dag svag och det påverkar priset.

Lorentz Tovatt, Miljöpartiet.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

MILJÖPARTIET. LORENTZ TOVATT, KLIMATPOLITISK TALESPERSON:

1. Vad är ditt partis budskap till personerna som protesterar i bensinupproret? 

– Vi har respekt för att människor har svårt att få ekonomin att gå ihop och behöver bilen på landsbygden. Samtidigt måste vi veta vad höjningen just nu beror på och det är inte skatten utan omvärlden som driver på den utvecklingen. Skatten är inte oförutsägbar och höjs långsamt över lång tid. Den behövs för att vi inte ska vara beroende av olja i framtiden.

2. Är det realistiskt att tro på ett lägre bensinpris framöver? 

– Hur kronan kommer stå sig mot andra valutor framöver och hur oljepriset kommer påverkas på världsmarknaden finns det experter som kan svara bättre på än svenska politiker. Det MP kämpat länge för är att vi ska vara oberoende av fossila drivmedel så snart som möjligt. Då kommer enskilda människor inte hamna lika lätt i kläm när oljepriserna skiftar globalt.