Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klimatet stridsfråga i EU-valrörelsen

Koldioxidskatt, utsläppsrätter, kärnkraft eller vindkraft – hur ska EU arbeta för att nå klimatmålen?

Klimatet är en av de stora stridsfrågorna i EU-valrörelsen – och partierna är långt ifrån överens om vilka åtgärder som behövs.

– Vi vill ha nattåg till kontinenten. Det är viktigt för att folk ska göra klimatsmarta val, säger Lorentz Tovatt, kandidat för Miljöpartiet.

LÄS MER på Expressen Klimat

EU-valet 2014 blev ett katastrofval för Moderaterna.

Det blev samtidigt ett succéval för Miljöpartiet, som med 15,4 procent av rösterna körde om M som näst största parti.

 

LÄS MER: EU-valkompassen – snabb och enkel guide inför EU-valet

 

Redan inför en av årets valrörelses första debatter pekade Moderaternas toppnamn Tomas Tobé ut Miljöpartiet som huvudmotståndare – och lyfte klimatfrågan som en av de viktigaste.

– Jag tycker att vi bör öppna för mer kärnkraft både i Europa och i Sverige. Vi har kommit en bit när det gäller det förnybara, men vi kommer inte att klara av klimathotet om vi inte också ser till att kärnkraften byggs ut, säger Tobé.

Tomas Tobé (M). Foto: MICHAELA HASANOVIC

Han utesluter inte satsningar även på vindkraft, men menar att Miljöpartiets politik kommer leda till större utsläpp:

– Både och kommer att behövas. Vi kommer att behöva sol och vind men vi kommer också att behöva kärnkraft. Det vi inte behöver är smutsigt brunkol eller rysk gas, säger Tomas Tobé.

 

LÄS MER: Toppkandidaterna – de vill ha din röst i EU-valet

Miljöpartiet: ”Vill ha nattåg till kontinenten”

Lorentz Tovatt (MP). Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lorentz Tovatt, kandidat för Miljöpartiet, tycker att en storsatsning på nattåg skulle vara den viktigaste klimatåtgärden för Europa just nu.

– Intresset för att ta sig runt med tåg exploderar och vi vill bygga ut för att det snabbt ska gå att ta sig runt med tåg. Vi vill ha nattåg till kontinenten. Det är viktigt för att folk ska göra klimatsmarta val, säger Lorentz Tovatt.

Han avfärdar Moderaternas kärnkraftutspel och vill i stället att både Sverige och Europa går samma väg som Tyskland, som kraftigt byggt ut vindkraften de senaste åren.

– Vindkraft är just nu hälften så dyrt som kärnkraft. Prisutvecklingen är fenomenal och det byggs jättemycket vindkraft. Det är framtiden, säger Lorentz Tovatt.

Socialdemokraterna: ”Ska leva upp till Parisavtalet”

Heléne Fritzon (S). Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Heléne Fritzon, Socialdemokraternas förstanamn i EU-valet, lägger stor vikt vid klimatfrågan.

– Det handlar om att vi måste höja klimatambitionerna i EU. Där driver vi i S väldigt hårt. Vi har Parisavtalet och ett pågående arbete för energi och temperaturförändringar, säger Heléne Fritzon.

Vad är den enskilt viktigaste klimatsatsningen som borde göras i EU den kommande mandatperioden?

– Det är att leva upp till Parisavtalet. Det innebär att vi 2050 kan titta våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde det.

Vad borde satsas på – vindkraft eller kärnkraft?

– Vi tycker absolut att man ska utveckla alternativa energikällor, men kärnkraften är inte en fråga som vi har på dagordningen i dag.

Kristdemokraterna: ”Utvidga handeln med utsläppsrätter”

Sara Skyttedal (KD). Foto: JENS CHRISTIAN

Kristdemokraternas toppkandidat Sara Skyttedal säger att den viktigaste klimatåtgärden för EU skulle vara att utöka handeln med utsläppsrätter – system där utsläppstunga företag beläggs med utsläppstak.

– Det främsta verktyget är att utvidga handeln med utsläppsrätter. Dels inkludera fler områden som inte inkluderas i dag, men också att inkludera fler länder, säger Sara Skyttedal.

Hon vill även att Europas elproduktion ökar.

– Jag tror också att vi måste säkra energi- och elförsörjningen, för vi kommer behöva mer el framöver. Där tror jag EU kan göra mer för att vi ska få billigare kärnkraft, säger Skyttedal.

Hon tycker att olika länder måste göra olika satsningar vad gäller elproduktion.

– Det beror ju på hur förutsättningarna ser ut. På vissa håll, till exempel i Tyskland där man avvecklar kärnkraften i en tid då man fortfarande är beroende av smutsig el från kolkraft, det är ju helt fel. Men det finns ju länder som har goda förutsättningar för förnybar energi. Nu är inte Norge med i EU, men de har ju 100 procent vattenkraft, och det är inte så att jag tycker att de ska bygga kärnkraft, säger Sara 

Skyttedal.

LÄS MER: EU-valet 2019: Snabba svar på de 7 vanligaste frågorna

Liberalerna: ”Vill ha europeisk koldioxidskatt”

Said Abdu (L). Foto: MAGNUS FRÖDERBERG / LIBERALERNA

Liberalernas andranamn i EU-valet, Said Abdu, tycker att en europeisk koldioxidskatt är den viktigaste åtgärden för att bekämpa klimatförändringar.

Han vill även se en europeisk flygskatt och en rad andra åtgärder.

– Från Liberalernas sida vill vi i EU ha en koldioxidskatt, en flygskatt och att subventionerna på 1 000 miljarder till kolkraften skall avfasas, säger Said Abdu.

– Vi säger att utsläppsrätterna ska byggas ut, och även att vi ska satsa på forskning och teknik för att kunna lagra koldioxid även i framtiden.

Abdu tycker att klimatfrågan är en av de viktigaste i EU-samarbetet:

– Jag tror att om man ska försöka adressera de här frågorna så måste man göra det i en europeisk kontext. Miljöfrågan är vår tids största utmaning. Vi ser det i många dimensioner, vi har en jättestor hjälte i Greta Thunberg som försöker få engagemang i de här frågorna. Och vi ser det globalt också, säger Said Abdu.

Så vill partierna driva klimatfrågan i EU

Socialdemokraterna

Gör det enklare att köpa tågbiljetter för resor i Europa

EU ska vara drivande i att minska flygets klimatpåverkan

EU ska sätta ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar

 

Miljöpartiet

 Inför ett klimatpolitiskt ramverk på EU-nivå

Inför bindande krav på minskad energianvändning och utbyggnad av förnybara energikällor i EU

Utveckla järnvägsnätet inom EU och knyta samman Europas större städer med snabbtåg

 

Moderaterna

Fördubbla EU:s budget för kärnkraftsforskning

Gemensam politik för energieffektivisering inom EU

Utveckla handeln med utsläppsrätter

 

Liberalerna
Inför en europeisk koldioxidskatt

Förbjud plast som inte går att återvinna

Enklare att boka biljetter och åka tåg i hela Europa

 

Sverigedemokraterna

Globalisera EU:s utsläppshandelssystem

Fasa ut palmolja

 Nej till europeisk koldioxidskatt

 

Centerpartiet

Skärp EU:s handel med utsläppsrätter

Mer forskning och innovation kring förnybar energi och miljövänliga produkter

Fler EU-direktiv för klimatarbetet 

 

Vänsterpartiet

Kolkraften i EU ska vara helt utfasad till år 2030

EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras

 Omvandla den europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank

 

Kristdemokraterna

Utöka systemet med utsläppsrätter till att omfatta fler sektorer och länder

 Fortsätt verka för gemensamma europeiska lösningar för reglering och effektivisering av energimarknaderna

Bedriv EU:s kemikalie- och livsmedelspolitik på vetenskaplig grund

 

Feministiskt initiativ

EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038

EU ska ha ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela Europa samt stöd till nattåg

EU ska kraftigt påskynda omställningen till ett hållbart energisystem med fokus på förnyelsebar energi