Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Efter RFSL-kritiken – Skyttedal slår tillbaka

Sara Skyttedal (KD) i kvällens ”Bara politik”. Foto: Expressen TV
Sara Skyttedal (KD). Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: OLLE SPORRONG

Organisationen RFSL pekar ut Kristdemokraterna som sämst på hbtq-frågor av alla svenska partier i EU-valet.

– Det är en självklarhet för mig att stå upp för mänskliga rättigheter, kommenterar KD:s Sara Skyttedal i ”Bara Politik” i Expressen TV.

I RFSL:s rapport ”En kartläggning av EU:s hbtq-politik” har organisationen dels undersökt hur svenska ledamöter i Europaparlamentet 2014-2019 förhållit sig till hbtq-frågor, dels vilka åsikter partiernas toppkandidater i stundande EU-val har i ett antal utvalda hbtq-frågor.

– Kristdemokraternas omsvängning är anmärkningsvärd. Från att deras kandidater höll med RFSL till 75 procent 2014, är årets siffra så låg som 5 procent, säger Sandra Ehne, RFSL:s förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Organisationen konstaterar dock att majoriteten av de svenska EU-parlamentarikerna och toppkandidaterna ”håller med RFSL i stora drag”. Den stora skiljelinjen handlar om hur mycket, eller hur lite, inflytande EU bör ha i olika frågor. Tidigare har Vänsterpartiet hamnat längre ner i rankingen av just detta skäl, noterar RFSL.

”Svenska politiker är ganska naiva”

När Sara Skyttedal gästar Expressens ”Bara Politik” på onsdagskvällen tar programledaren Karolina Skoglund upp RFSL-rapporten. KD-kandidaten tar ganska lätt på den dåliga placeringen och menar att rapporten inte berättar hela sanningen om partiets politik på hbtq-området.

– Vi tycker att många av de frågor det handlar om – sociala frågor, familjepolitik, diskriminering – så ska det bestämmas på nationell nivå. Det finns egentligen bara två linjer här: Antingen får vi kompromissa om de här frågorna med länder som Polen och Malta. Eller så accepterar att vi hanterar det på nationell nivå. Det är vad det handlar om här.

– Jag tycker att svenska politiker är ganska naiva, när man tror att vi ska exportera våra värderingar och våra system och tror att alla andra bara ska lägga sig. Det funkar inte så, säger Sara Skyttedal.

Men vad gäller hbtq-personer… Är det inte bra att EU värnar deras rättigheter – i hela EU?

– Det finns ju redan en lång rad regler. Och vi vill stärka EU:s möjlighet att ge sanktioner mot länder som diskriminerar sina minoriteter. Oavsett om det är sexuella eller etniska minoriteter är det uppenbart att det finns länder som inte ens lever upp till en grundläggande nivå.

Miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnkes åsikter i hbtq-frågor stämmer till 100 procent överens med RFSL:s. Även Soraya Post (Fi) får full pott.

Alice Bah Kuhnke riktar skarp kritik mot Kristdemokraterna apropå RFSL-rapporten.

– Det är skrämmande siffror. De här siffrorna visar med tydlighet vad som hänt med det kristdemokratiska partiet. Det är allvarligt att man inte ens kan stå upp för de mest grundläggande rättigheterna för hbtq-personer, säger Alice Bah Kuhnke i Expressen TV.

Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: OLLE SPORRONG

Hon fortsätter:

– Jag hoppas att många tar del av den här rapporten och ställer Kristdemokraterna till svars. Och framför allt ställer deras toppkandidat Sara Skyttedal till svars för vad hon faktiskt står för.

Sara Skyttedal: ”Det hon säger, det stämmer inte”

I ”Bara Politik” svarar Sara Skyttedal på angreppet från Alice Bah Kuhnke:

– Det hon säger, det stämmer inte. Det faktum att man hamnar lågt i en ranking från en organisation vars intressen inte nödvändigtvis sammanfaller med exakt den tolkning som ett parti har av hur vi ska lösa utmaningar – det betyder absolut inte att vi inte står upp för människors lika värde, säger Skyttedal.

– Vår nuvarande Europaparlamentariker har dedikerat sin tid i parlamentet med att jobba för mänskliga rättigheter. Det är en självklarhet för mig som kristdemokrat att stå upp för det.

RFSL har 7 000 medlemmar

 RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950.

 RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

 RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7 000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige.

Källa: RFSL.se