Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Allt du behöver veta om valet till Europaparlamentet

Heléne Fritzon (S), Alice Bah Kuhnke (MP), Tomas Tobé (M) – toppkandidater för respektive parti i EU-valet.
Heléne Fritzon (S), tidigare migrationsminister, på väg mot Bryssel och Strasbourg.
Foto: FILIP ERLIND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tomas Tobé (M), tidigare partisekreterare, riksdagsledamot sedan 2006.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Alice Bah Kuhnke (MP), tidigare kulturminister.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Sverige går till val söndag 26 maj.

Den här gången handlar det om Europaparlamentet. På grund av brexit får vi välja fler ledamöter än tidigare, 21 stycken.

Detta är Expressens stora guide över partierna och kandidaterna.

Vad är EU?

EU är en union av 28 europeiska länder (27 när Storbritannien har lämnat i brexit). I Europeiska rådet, som består av ländernas stats- eller regeringschefer (från Sverige Stefan Löfven) försöker medlemsländerna komma överens om utvecklingen i de stora gemensamma frågorna.

Frågorna bollas vidare till EU-kommissionen, som har ensamrätt på att lägga fram lagförslag. I kommissionen har varje land en kommissionär med en särskild portfölj. Sveriges Cecilia Malmström är handelskommissionär.

I det så kallade ministerrådet träffas ministrar från EU-länderna och bestämmer om sådant som tillhör deras områden: utrikesministrarna, jordbruksministrarna och finansministrarna samlas oftast.

Detta betyder att det egentligen är riksdagsvalet som är det viktigaste EU-valet i Sverige. De som bildar regering har ju med sin statsminister i Europeiska rådet och sina ministrar i ministerrådet.


LÄS MER: EU-valet 2019: Snabba svar på de 7 vanligaste frågorna 


Så vad gäller då valet söndagen den 26 maj?

Det handlar om valet till Europaparlamentet, som är EU:s andra lagstiftande institution, bredvid ministerrådet. Medan ministerrådet representerar ländernas regeringar, utses Europaparlamentet av det europeiska folket. Det betyder att partier som inte är representerade i ländernas regeringar ändå kan få inflytande över Europapolitiken.

I dagens Europaparlament sitter 751 ledamöter från de 28 medlemsländerna. Sverige har 20 platser. Eftersom Storbritannien lämnar EU (brexit) gäller årets val 705 ledamöter, 21 från Sverige.

Europaparlamentet i Strasbourg.
Foto: KRISTOFER SANDBERG

EU-parlamentet är en öppen och debattglad institution, där exempelvis alla utskottsmöten är offentliga. De färgstarka Europaparlamentarikerna uttalar sig ofta vitt och brett om sina hjärtefrågor, vilket inte alltid betyder att de har makt att besluta om dem i parlamentet.

Europaparlamentet har rätt att lagstifta om konkreta regler och lagar inom områden som miljö, jordbruk, rättsliga frågor, migration, konsumentpolitik och energi. Parlamentet antar också ofta viljeyttranden i olika frågor, som mer är att betrakta som debattinlägg. För det är som sagt bara EU-kommissionen som kan föreslå nya lagar.

Vad kan man rösta på i valet? 

Alla riksdagspartierna ställer upp i valet till Europaparlamentet, liksom Feministisk initiativ, som för närvarande har en plats i parlamentet.

Många av kandidaterna är nya för väljarna. Bara hälften av de nuvarande Europaparlamentarikerna ställer upp för omval. Flera partier har valt att nysatsa rejält.

En genväg till beslutet vem du ska rösta på kan vara att fokusera på själva kandidaten. I valet till Europaparlamentet är Sverige en enda valkrets. Vi röstar på samma kandidater oavsett var vi bor i landet. Man har rätt att personkryssa en kandidat.

Marit Paulsen, här i Almedalen 2014, har varit ledamot i Europaparlamentet för Folkpartiet i två omgångar.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Det är vanligare att politiker kommer in via personkryss i Europaparlamentet än i riksdagsvalet. EU-parlamentarikerna är också friare att driva sina hjärtefrågor och få stort inflytande jämfört med en ledamot i den svenska riksdagen.

Exempel på tidigare svenska Europaparlamentariker som fått stort genomslag är Marit Paulsen (FP/L), Anna Maria Corazza Bildt (M) och Isabella Lövin (MP). 


LÄS MER: Så röstar du i EU-valet – svar på frågorna du inte vågat ställa


Vilka frågor står i fokus i valet?

Flera bedömare tror att de svenska väljarna kommer att passa på att belöna eller straffa olika partier efter den utdragna och komplicerade regeringsbildningen i Sverige. Mycket tyder på att valdeltagandet, som var 51 procent i förra valet till Europaparlamentet 2014, blir betydligt högre i år.

EU-valet blir även en mätning av den politiska temperaturen i Sverige. Till exempel visar de opinionsmätningar som gjorts hittills att Liberalerna riskerar att åka ur parlamentet.

En annan dimension som tagit stor plats i debatten är att det efter årets val kan bli en förändrad maktbalans i Europaparlamentet . SD:s Björn Söder skriver på sin blogg att parlamentet ”kan ha en konservativ och patriotisk majoritet efter valet” och menar att SD och systerpartier i andra länder kan ta makten i EU.

– Årets Europaparlamentsval kommer stå mellan demokrati och högerextremism, anser Heléne Fritzon, förstanamn på Socialdemokraternas valsedel.

Partierna som ställer upp i årets val till Europaparlamentet

Moderaterna

Valet 2014: 3 ledamöter

Prognos valet 2019: 3 ledamöter 

Moderaterna anser att EU ska bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Vill ha en gemensam syn på migrationen och förstärka unionens yttre gränser.

EU:s inre marknad ska stärkas när det gäller tjänster och information. De vill ha nya frihandelsavtal, en gemensam politik för energieffektivisering och bättre handel med utsläppsrätter. EU:s budget ska reformeras och användas mer effektivt. Det behövs ett större svenskt ansvar för Europas säkerhet. 

Moderaterna vill behålla Sveriges självbestämmande på områden som beskattning, arbetsmarknad och familjerätt.

UT: Gunnar Hökmark, Anna-Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner

IN: Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Jessica Polfjärd (M) under en resa till Grekland tillsammans med partiledaren Ulf Kristersson.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Kristdemokraterna

Valet 2014: 1 ledamot

Prognos valet 2019: 2 ledamöter

Kristdemokraterna betonar att EU syfte att bevara fred och säkerhet i Europa, och anser att många andra frågor hanteras bäst av medlemsstaterna eller medborgarna själva. Arbetet för den inre marknaden för tjänster måste påskyndas och frihandeln värnas, investeringsklimatet stärkas och gemensamma lösningar på migrationsområdet komma på plats.

Vill se krafttag mot terrorhotet med fokus på att strypa terrorismens finansieringskällor. Vill att EU tar ett kliv tillbaka i andra frågor, motsätter sig EU-lösningar om arbetslöshetsstöd, familjepolitik och välfärdsfrågor. 

UT: Anders Sellström

IN: Sara Skyttedal, David Lega

Sara Skyttedal, kommunalråd i Linköping och tidigare ordförande i KDU, toppar Kristdemokraternas lista.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Liberalerna

Valet 2014: 2 ledamöter

Prognos valet 2019: 1 ledamot

Liberalerna vill minska reglerna för små och medelstora företag, och underlätta den inre marknaden för tjänstesektorn och e-handeln. Kräver koldioxidskatt på EU-nivå och en europeisk skatt på utsläppen från flyg. Vill att Sverige genast går med i EU:s bankunion. Säger ner till gemensam politik för kulturfrågor, turism och media, och vill avveckla den gemensamma jordbrukspolitiken.

Liberalerna vill ha ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Säger ja till gemensamma regler för sociala rättigheter. 

UT: Jasenko Selimović, Cecilia Wikström 

IN: Karin Karlsbro, Said Abdu

Cecilia Wikström (L) petades av partistyrelsen på grund av styrelseuppdrag i näringslivet.
Foto: PER GROTH/TT / TT NYHETSBYRÅN

Centerpartiet

Valet 2014: 1 ledamot

Prognos valet 2019: 2 ledamöter

Centerpartiet vill ha ett effektivare EU inom klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet. De vill inte att EU ska lägga sig i frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser. De vill att EU blir mer demokratiskt och införa en offentlighetsprincip.

Vill öppna tjänstemarknaden och energimarknaden och skapa en verklig europeisk digital marknad.  Medlemsländerna ska drabbas av kännbara sanktioner om de bryter mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet.

KVAR: Fredrick Federley

IN: Abir Al-Sahlani

Fredrick Federley (C), har varit EU-parlamentariker sedan 2014.
Foto: HAMID ERSHAD SARABI / CENTERPARTIET

Socialdemokraterna

Valet 2014: 5 ledamöter

Prognos valet 2019: 5 ledamöter

Socialdemokraterna vill att EU ska ta en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik. De vill göra det tryggare att åka tåg genom Europa, och enklare att köpa tågbiljetter. De vill att EU ska vara drivande i att minska flygets klimatpåverkan.

De anger att de viktiga politiska frågorna är krafttag mot högerextremister och fokus på ”fler schyssta jobb”. Vill fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster.

Vill ha ett nytt asylsystem i EU som bygger på att alla medlemsstater tar emot människor på flykt.

UT: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic.

KVAR: Jytte Guteland

IN: Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Erik Bergkvist, Evin Incir

Jytte Guteland, den enda av Socialdemokraternas nuvarande EU-parlamentariker som blir kvar i Bryssel efter valet.
Foto: NAINA HELEN JÅMA/ TT / TT NYHETSBYRÅN

Miljöpartiet

Valet 2014: 4 ledamöter

Prognos valet 2019: 2 ledamöter

Miljöpartiet vill att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande. Miljökrav och ”schyssta arbetsvillkor” ska ingå i all handelspolitik. Miljöpartiet vill öka investeringarna i förnybar energi och klimatanpassa unionens budget. De vill satsa på snabba, pålitliga järnvägar i hela Europa. De anser att människor ska kunna fly till EU och vill skapa fler lagliga vägar att invandra till unionen. De vill att offentlighetsprincipen enligt svensk modell bör gälla också i EU och vill ha bättre regler för lobbyister.

UT: Max Andersson, Bodil Valero, Jakop Dalunde, Linnéa Engström 

IN:  Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren

Pär Holmgren, tidigare bland annat känd som tv-meteorolog, kandiderar för Miljöpartiet.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vänsterpartiet

Valet 2014: 1 ledamot

Prognos valet 2019: 2 ledamöter

Vänsterpartiet kräver inte längre ett svenskt EU-utträde (swexit), utan vill ha ”ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen”. De kräver att inga nya bilar med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025, de vill ha förbättrad tågtrafik i Europa och progressiv flygskatt i alla EU-länder.

De vill skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar. De vill att EU inför en feministisk handelspolitik, och vill minska EU:s budget och sänka löner och förmåner för EU-parlamentarikerna. De vill ha ett socialt protokoll så att alla arbetare, oavsett land, får bra villkor och skälig lön

KVAR: Malin Björk

IN: Ana Süssner Rubin

Malin Björk är ensam vänsterpartist i Europaparlamentet den nuvarande mandatperioden. Mycket tyder på att hon får sällskap efter valet.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sverigedemokraterna

Valet 2014: 2 ledamöter

Prognos valet 2019: 4 ledamöter

Sverigedemokraterna driver inte heller längre kravet på swexit. De vill att EU ska fokusera på den inre marknaden och förutsättningar för handel och utbyte över nationsgränserna. SD vill minska EU-avgiften och begränsa EU:s budget.

De anser att offentlighetsprincipen ska införas på samma sätt som i Sverige. De vill ta krafttag mot korruption och bedrägerier inom EU.

De vill ha förbättrade yttre gränskontroller och begränsa den fria rörligheten. Nej till tvingande omfördelning av migranter. Förstärkt gränsöverskridande arbete mot terrorism.

KVAR: Peter Lundgren, Kristina Winberg

IN: Jessica Stegrud, Charlie Weimers

Charlie Weimers, som värvades från KD strax före riksdagsvalet, är tredjenamn på SD:s EU-lista.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Feministiskt initiativ

Valet 2014: 1 ledamot

Prognos valet 2019: Åker ut

Fi vill öka skyddet mot diskriminering i EU, i synnerhet för utsatta grupper som romer, personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer, samt synliga och religiösa minoriteter.

De vill värna om den fria rörligheten inom EU, och på sikt öppna EU:s gränser. Migrationspolitiken ska skapa öppna och säkra vägar till EU för alla. De vill motverka trafficking och våld mot kvinnor.

Vill ha obligatorisk utbildning om jämställdhet och antidiskriminering för de högsta EU-tjänstemännen och ledamöterna i EU-kommissionen. Fi vill utveckla offentlighetsprincipen inom EU-organisationen.

KVAR: Soraya Post 

Soraya Post och Feministiskt initiativ tog sig in i parlamentet 2014. Mycket tyder på att det blir svårt att behålla platsen efter årets val.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Övriga partier

Dessutom har ett 70-tal mer eller mindre okända partier anmält sig hos Valmyndigheten, bland andra  det nybildade Partiet Vändpunkt med avhoppare från Miljöpartiet, Piratpartiet, Sveriges Kommunistiska Parti och nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.


Partigrupper i Europaparlamentet

EPP

Valet 2014: 221 mandat

Prognos valet 2019: 172 mandat

EPP-gruppen med kristdemokrater och konservativa är den största i Europaparlamentet. Här ingår svenska Moderaterna och KD och tyska CDU. Ungerska regeringspartiet Fidesz har stängts av.

S&D

Valet 2014: 191 mandat

Prognos valet 2019: 130 mandat

Näst största grupp med socialdemokrater från samtliga medlemsstater. Från Sverige ingår Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ. Drabbas hårt när brittiska Labours 20 ledamöter försvinner i brexit. 

ECR

Valet 2014: 70 mandat

Prognos valet 2019: 63

Tredje största grupp av EU-skepiska konservativa och högerpartier. Här samsas engelska Tories med bland andra Sannfinländarna och Dansk Folkeparti. Förra året gick Sverigedemokraterna med här.

ALDE

Valet 2014: 67 mandat

Prognos valet 2019: 100 mandat

Liberala och socialliberala partier, bland andra svenska Liberalerna och Centerpartiet. Vill ge EU mer makt och brukar vara vågmästare i omröstningarna.

EFA

Valet 2014: 50 mandat

Prognos valet 2019: 48 mandat

Här finns de gröna partierna, bland annat de svenska miljöpartisterna.

GUE/NGL

Valet 2014: 52 mandat

Prognos valet 2019: 55 mandat

Samlar de EU-skeptiska vänstergrupperna, bland andra svenska Vänsterpartiet.

EFDD

Valet 2014: 48 mandat

Prognos valet 2019: 50

EU-skeptisk nationalistisk grupp med brittiska Ukip och italienska Femstjärnerörelsen, Här var Sverigedemokraterna med tidigare.

ENF

Valet 2014: 37 mandat

Prognos valet 2019: 63 mandat

EU-skeptiska högerpopulistiska gruppen är EU-parlamentets minsta. Samlar franska Nationella fronten och nederländska Frihetspartiet.

Grupplösa

Dessutom finns ett antal ledamöter med oklar partigrupp eller grupplösa.


Fakta om valet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år i alla EU-länder. Det sker 23-26 maj i år. I Sverige kan man förtidsrösta från 8 maj, och själva valdagen är 26 maj.