Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

England varnar: 350 döda varje dag

Svininfluensan kan vara farligare än experterna tidigare trott. I England varnar man nu för att dödssiffran kan stiga till 350 offer per dag. Foto: Dario Lopez-Mills
Svininfluensan kan vara farligare än experterna tidigare trott.
I England varnar man nu för att dödssiffran kan stiga till 350 offer per dag.
Svininfluensan har påståtts vara ungefär lika farlig och dödlig som vanlig säsonginfluensa.
I tidskriften British Medical Journal, BMJ, hävdar nu en grupp forskare att man kan ha underskattat hur dödlig svininfluensan är.
- Den går ned i lungorna direkt och kan i allvarliga fall ge lunginflammation, säger influensaexperten Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Klassades som vanlig influensa

Hittills har myndigheterna klassat svininfluensan som ungefär lika farlig som vanlig influensa. Men nu varnar en grupp forskare i BMJ för att underskatta svininfluensans allvarlighet.
Forskarna anser att svininfluensan är farligare än en vanlig säsongsinfluensa eftersom den slår hårdare mot unga. Svininfluensan gör att också att risken för hjärtattack och andra sjukdomar ökar tillfälligt. Så även om influensan orsakar ett dödsfall registreras den inte alltid som dödsorsak, rapporterar Vetenskapsradion.
Pojke skyddar sig mot svininfluensan. Foto: Natacha PisarenkoForskarna anser att myndigheterna måste räkna in dessa faktorer innan man säkert kan veta hur farlig influensan är.
Annika Linde berättar att svininfluensan, i studier på djur, visat sig gå djupare ned i luftvägarna än vanlig influensa. De drabbade får i värsta fall allvarliga komplikationer i form av en virusorsakad lunginflammation. Och det är denna lunginflammation som ligger bakom många dödsfall.

Kan ändra inställning

Annika Linde poängterar att myndigheterna har beslutat att betrakta svininfluensans farliga som i nivå med vanlig säsonginfluensa, men kan ändra inställning om det finns tillräckligt starka skäl.
- Vi följer detta och om fler än vi trott drabbas av allvarliga komplikationer får vi vidta andra åtgärder.
Och för att dödsfall orsakade av svininfluensa inte ska "dölja" sig bakom dödsfall i andra sjukdomar som hjärtinfarkter följs även den totala dödligheten noga.
– Vi följer om dödligheten bland yngre ökar av oklara orsaker. Så var exempelvis fallet med spanska sjukan i New York 1918, då fick man ett större antal dödsfall bland yngre, säger Annika Linde.

Manar till lugn

Brittiska läkare har uppmanat befolkningen att hålla sig lugn och att de flesta bara får lindriga symptom. Men doktor Liam Donaldson tror att det blir värre än så. Enligt hans värsta-tänkbara-scenario kommer upp till 65 000 människor dö inom ett par månader, 360 000 kommer att behöva sjukhusvård, 90 000 vara i behov av intensivvård och omkring 30 procent av befolkningen kommer att ha insjuknat under hösten och vintern.
Om Donaldsons antagande stämmer innebär det att svininfluensan, som fortfarande är i ett tidigt skede, redan är större än förra årets influensa som var den största på nio år, skriver Daily Mail.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!