Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En sågad rikspolischef slår tillbaka

Rikspolischefen Sten Heckscher (till vänster) och Gunno Gunnmo, länspolismästare i Stockholm, bråkade öppet i våras - något som slutade med Gunnmos avgång. Efter en turbulent tid bemöter nu Heckscher kritiken mot honom.
Rikspolischefen Sten Heckscher har haft en tuff vår.
Kritiken har varit hård - i synnerhet efter bråket med avgående länspolismästaren Gunno Gunnmo.
Nu slår en pressad Heckscher tillbaka.

FAKTA

200 MILJONER SAKNAS I POLISENS BUDGET
Polisens budget för i år är 13,6 miljarder kronor.
Det beräknade under-skottet på 200 miljoner omfattar vare sig de kraftigt höjda pensions-premierna eller löneökningar högre än 3,5 procent i snitt.
Löneavtalet sträcker sig från den 1 april 2002 till den 30 september 2004.

I botten finns ett ramavtal som garanterar minst 6,4 procent under perioden.
För första gången någonsin sköts löne-förhandlingarna helt och hållet ute på landets 21 olika myndigheter.
Omkring en tredjedel av myndigheterna är ännu inte färdiga med sina löne-förhandlingar.
Hur dyra löneavtalen blir totalt står klart tidigast i slutet av nästa år.

Regeringens löfte är 17133 poliser om drygt ett och ett halvt år.
Vid årsskiftet fanns det 16149 poliser i landet.
De 4000 nya poliserna som ska utbildas under de närmaste åren kommer delvis att täcka upp för stora pensions-avgångar.
Medel-åldern för landets poliser är 46 år.

Han ser kritiken mot honom personligen - senast framförd i ett öppet brev till justitieminister Thomas Bodström - som ett inlägg i avtalsrörelsen och tycker inte att det ska tillmätas för stor betydelse. Det öppna brevet från kriminalinspektör Leif Svensson på ekobrottsmyndigheten i Kristianstad beskriver Heckscher som "yvigt". - Det har väl inte fullständig kontakt med verksamheten. Men det råder fullständig yttrandefrihet i den här organisationen och människor får tycka vad de vill, säger Sten Heckscher till TT. "Någorlunda hyfsad" På frågan om vad medarbetarnas förtroende betyder för honom personligen säger Sten Heckscher att det har stor betydelse. - Naturligtvis är det viktigt att medarbetare tycker att jag är någorlunda hyfsad. Samtidigt är min huvuduppgift inte att vara populär utan att försöka sköta ett jobb så bra som möjligt, säger Sten Heckscher. Han förstår missnöjet och oron hos utredare vid rikskriminalen efter Stockholmspolisens senaste gynnsamma löneavtal. - Avtalet har ställt till stora bekymmer för oss. Det pågår nu en besvärlig löneförhandling och vi får se vad den ger. Rikskriminalens utredare hävdar att de förlorat tusentals kronor på att jobba för Rikspolisstyrelsen i stället för vid Stockholmspolisen. Vid rikskriminalens barnpornografigrupp har utredare slutat för att ta jobb vid Stockholmspolisen i stället. Målet ska klaras - trots pressat läge - Det är besvärligt när erfarna utredare slutar, men även andra poliser kan göra det jobbet, säger rikspolischefen. Han bedömer att polisen, trots hårt ansträngd ekonomi, ska klara det uppsatta målet om drygt 17 000 poliser år 2004/2005. Regeringen har också utlovat pengar. Men läget är pressat. - Den sista smällen var pensionspremierna. Systemet är närmast otillständigt där man ständigt får nya besked och helt oförutsedda utgifter, säger Sten Heckscher. Enligt honom betyder höjningen av pensionspremierna för statliga myndigheter för polisens del en höjning på nästan 300 miljoner kronor för innevarande år. - Det gör ekonomisk planering synnerligen vansklig, säger Sten Heckscher. Pressad om sin framtid Det var en starkt pressad rikspolischef som svarade på pressens frågor efter det att han invigt Kriminalpolisdagarna på mässan i Älvsjö. - Nej, jag avgår inte, sade Heckscher upprepade gånger. Han anser att de pågående svåra löneförhandlingarna är orsaken till den starka kritik som riktas mot honom. Du ser inga skäl alls till självkritik? - Det finns alltid skäl till att vara självkritisk och lyssna till vad folk säger. Det är en stor kår med många uppfattningar. 325 poliser vid rikskriminalen Vid Rikskriminalpolisen i Stockholm arbetar det enligt personalhandläggaren Christian Petrén cirka 325 poliser. - 25 av dem hade den 1 april i år sin grundanställning vid polisen i Stockholm och var inkommenderade till Rikskriminalpolisen. Sju av dessa har eller är på väg att återvända till Stockholmspolisen. Bland de resterande 17 är det flera som funderar på att återvända. Bodström har fullt förtroende Justitieminister Thomas Bodström har trots kritiken fullt förtroende för rikspolischef Sten Heckscher. - Jag och regeringen har full förtroende för Sten Heckscher. Men jag ska naturligtvis gå igenom brevet noga och se vad som ligger bakom det. Att det framkommit kritik förvånar inte Bodström som det ser det som ett sundhetstecken att anställda vågar gå ut med den offentligt: - Jag tar alla uppgifter som handlar om polisen och rikspolischefen på fullt allvar. Men det finns 22 000 poliser inklusive civilanställda och det är ganska naturligt att inte alla kan ha fullt förtroende för högsta chefen.

FAKTA/STEN HECKSCHER:

  • 60-årige Sten Heckschers förordnande som rikspolischef sträcker sig till den 28 februari 2005. Han tillträdde tjänsten den 1 mars 1996.
  • Då ondgjorde sig polisen i Värmland över att få en rikspolischef som i slutet av 50-talet provat hasch och preludin, och som dömts för lindrig misshandel av flera personer på en åländsk nattklubb 1973.
  • Under Heckschers tid som chef har polisen också tvingats till flera sparpaket. Även här har han dragit på sig personalens missnöje. Ofta har orsaken varit att Heckscher flera gånger stämt in i kritik mot polisens ineffektivitet.
  • Sten Heckscher tog 1968 en jur kand i Uppsala. Under 70- och 80-talen tjänstgjorde han bland annat i Svea hovrätt, på Brottsförebyggande rådet och i regeringskansliet.
  • Mellan 1987 och 1991 var han statssekreterare (s) på justitiedepartementet. 1991- 1994 var Heckscher generaldirektör för Patent- och registreringsverket (PRV).
  • Efter s-valsegern 1994 utsågs Sten Heckscher till näringsminister, en post han innehade till 1996.

    Logga in för att följa

    Det är gratis och går snabbt!