Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Eliasson raderade mejl hos F-kassan

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
HÄNVISAR TILL RÄTTSLÄGET. Försäkringskassans generaldirektör, och tillträdande rikspolischefen, Dan Eliasson förnekar bestämt att åtgärden inte handlar om hämnd mot internutredarna.
Foto: Olle Sporrong

Försäkringskassans internutredare kan inte längre avslöja brott och missförhållanden med hjälp av myndighetens mejlsystem. Ledningen har beslutat att radera miljontals mejl som skickats till och från de 13 000 medarbetarna.

Generaldirektör Dan Eliasson motiverar åtgärden med att man ska ha upptäckt att det råder ett osäkert rättsläge.

- Det här är katastrofalt för den interna kontrollen och ett led i att minska våra möjligheter att granska cheferna på det sätt som vi tidigare gjort, säger medarbetare vid säkerhetsstaben.

Enligt vad Expressen erfar har den drastiska åtgärden redan orsakat problem för brottsbekämpningen.

Polisen ska nyligen ha kontaktat Försäkringskassan i ett känsligt ärende och begärt ut mejltrafik från en anställd som misstänks ha koppling till den organiserade brottsligheten.

- Svaret blev att vi inte kunde hjälpa till eftersom uppgifterna var raderade, säger en centralt placerad tjänsteman.

- Ledningens agerande är obegripligt. Först köper man in ett säkerhetssystem och ger oss i uppdrag att spara all trafik. Sedan, efter att vi granskat ett antal chefer, säger man plötsligt att loggandet av e-post bryter mot reglerna.

Gav flickvännen chefsjobb

Tjänstemannen syftar på de chefsskandaler inom Försäkringskassan som Expressen kunde avslöja i våras:

Sjukförsäkringschefen Dani Razmgah anställde i strid med reglerna sin sons flickvän.

Före detta informationschefen Jonas Lindgren gav sin flickvän ett chefsjobb, lyfte hennes lön och attesterade ledighet som arbetstid.

I bägge fallen ingick sparade mejl i internutredarnas granskning. Bland annat framgick att högste chefen Dan Eliasson länge hade känt till förhållandet mellan Lindgren och hans flickvän.

- Den sortens uppgifter har vi från och med nu svårare att upptäcka och bevisa, säger en annan internutredare.

Dan Eliasson har utåt berömt internutredarnas arbete - trots att flera personer vittnat om att han försökte begrava de färdiga rapporterna innan Expressen skrev om dem. När han i torsdags utsågs till rikspolischef sa han vid en presskonferens att fallen till och med "berikat" Försäkringskassan. Samtidigt visar medarbetarundersökningar att de anställdas förtroende för Eliasson har rasat. Kritiker menar att han hållit sina närmaste chefer bakom ryggen.

När Expressen efter presskonferensen ber Dan Eliasson att berätta om de förändringar som nu skett rörande e-postloggarna är han vag.

- Jag vet inte... externt bör... då ska det loggas för det är en del av offentlighetsprincipen. Sen har vi nog gjort begränsningar hur länge man ska spara internmejl om man själv som handläggare inte har bestämt sig för att spara det hela. Där har vi gjort ett förändringsarbete, det stämmer.

"Det fanns osäkerheter"

Varför då?

- Jo, för att det fanns osäkerheter hur det där arbetet bedrivs, om de rättsliga mekanismerna kring var tillräckligt utvecklade eller inte. Och fram till att vi har klargjort det så sa vi att vi är försiktiga med den typen av lagring.

Dina egna mejl hamnade ju i fokus och blev en del av granskningen. Var det ett problem att internutredarna kunde läsa dem?

- Nej, jag har inte upplevt att det är ett problem för mig. Men om man tänker så här: när de anställda anställdes var det ingen som har klargjort för dem att deras mejl skulle läsas. Så det fanns otydligheter här som vi behöver klara ut.

Att brottsutredare inom polisen, den myndighet som Dan Eliasson alltså själv snart leder, fått problem på grund av massraderingen säger sig generaldirektören inte känna igen.

Efter intervjun valde Försäkringskassans ledning att publicera en informationstext med rubriken "E-postregister har raderats efter oklarheter" på sitt intranät. Loggarna av alla mejl som tagits emot eller skickats av myndighetens 13 000 anställda sedan mars 2013 är nu förstörda av IT-avdelningen, enligt meddelandet.

Alla har vetat om lagringen

Flera personer som Expressen pratat med uttrycker förvåning över agerandet.

- Om ledningen säger att rättsläget är oklart borde man väl rimligtvis vänta med att trycka på raderingsknappen tills man verkligen vet vad som gäller, säger en person.

- Påståendet om att anställda inte känt till loggningen av e-post är nys. Vi har varit väldigt öppna med hur det här fungerar och det står uttryckligen i de informationsriktlinjer som skickats till alla staber att e-postregistret finns och hur det fungerar, hävdar en av anställda på säkerhetsstaben.

Efter massraderingen väntas Försäkringskassans ledning göra ytterligare förändringar i det interna kontrollarbetet. Enligt uppgifter till Expressen väntas internutredarna mista sin rätt att granska personer i chefsställning. I stället föreslås att uppdraget läggs över på antingen internrevisionen eller externa konsulter.

- Känslan är att ledningen vill straffa oss för att man anser att vi varit för besvärliga, fortsätter tjänstemannen.

Avfärdas av Eliasson

Detta förnekas bestämt av generaldirektör Dan Eliasson.

- Nej, vi pratar inte i termer av hämnd. Nu ska vi se hur vi kan utveckla verksamheten, ge den ännu mer muskler och samtidigt säkra upp de rättsliga aspekterna.

E-post kan inte längre återskapas

I början av 2013 köpte Försäkringskassan in datorverktyget Compliance Search. Därmed loggades all e-post och gjordes sökbar i ett särskilt register vid misstanke om oegentligheter. Tidigare hade mejl bara sparats i tio dagar.

Efter att registret nu raderats sker ingen loggning. Säkerhetsavdelningen kan fortfarande komma åt mejltrafikloggar i 30 dagar, men om en anställd själv valt att radera ett mejl går detta inte att återskapa.

Expressen avslöjade jävshärvan på F-kassan

Expressen kunde i våras i en serie artiklar avslöja jävssituationer inom Försäkringskassan:

Försäkringsdirektör Dani Razmgah befordrades - trots att han anställt sin sons sambo och försökt ordna jobb till hustrun. Razmgah hävdade själv att han bara velat avlasta sin överansträngda personal.

Kommunikationsdirektör Jonas Lindgren utsåg sin flickvän till chef och höjde hennes lön. Efter en USA-resa godkände Lindgren att hon fick betalt fast att hon varit ledig.

Generaldirektör Dan Eliasson hävdade att han skulle utreda det misstänkta jävet, men detta stämde inte enligt utredare på Säkerhetsstabens dataanalys- och internutredningsenhet.

Lindgren beställde även en ny IT-tjänst för 450 000 kronor. Detta utan att IT-avdelningen eller inköpsavdelningen på Försäkringskassan kände till det. Den 31 mars avgick Jonas Lindgren till följd av händelserna.

Försäkringskassans säkerhetschef Torgny Collin stängdes av från sin tjänst och riskerar JK-åtal för efterforskande av Expressens källor.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.