Eldningsförbud eller grillförbud – här är reglerna

Eldning under eldningsförbud kan ge böter.
Vilka regler gäller för att elda i naturen? Vad är skillnaden mellan eldningsförbud och grillförbud?
Foto: Shutterstock

När sommaren blir torr utfärdas eldningsförbud på många platser i Sverige – och ibland råder även grillförbud.

Vill du veta vilka regler som gäller, vad de betyder och skillnaden mellan eldningsförbud och skärpt eldningsförbud – då har du hittat rätt.

Varmt och torrt väder på många håll hittills under försommaren 2020 betyder att det råder stor brandrisk i skog och mark.

Räddningstjänsterna i Stockholms län och på Gotland avråder till exempel från eldning i hela länet från och med den 29 maj, och i Kronobergs län råder eldningsförbud.

Förutsättningarna ändras med vädret. Kolla på SMHI:s brandriskkarta och sök information om eldningsförbud på din kommuns, länsstyrelses eller räddningstjänsts webbplats.

Det finns två typer av eldningsförbud – eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. Läs mer på krisinformation.se. 

Vad är normalt eldningsförbud?

Vid normalt eldningsförbud gäller detta (föreskrifterna kan skilja sig i olika delar av landet):

• Förbjudet att göra upp eld i skog och mark.

• Grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter i alla former av grillar. 

• Förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

• Det är inte förbjudet att göra upp eld på din egen tomt – men räddningstjänsten rekommenderar att du inte gör det.

Vad är en iordningställd grillplats?

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom de inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vad är skärpt eldningsförbud?

Länsstyrelsen eller kommunen kan besluta om en skärpning av eldningsförbudet. Vid skärpt eldningsförbud gäller utöver reglerna för ”vanligt” eldningsförbud även detta (föreskrifterna kan skilja sig i olika delar av landet):

• Totalförbjudet att göra upp eld i skog och mark – även på permanenta grillplatser.

• Förbjudet att elda på din egen tomt – förutom i upphöjda grillar. Som tomt räknas även gårdar till hyreshus och bostadsrättshus.

• Även friluftskök som gasolkök, trangiakök och stormkök har öppen låga och är därmed förbjudna att använda.

Tänk alltid på detta för brandfaran

Här några viktiga punkter att tänka på när det gäller brandfaran.

• Ha alltid släckutrustning i närheten om du grillar på din tomt.

• Släck kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.

• Släng aldrig fimpar i naturen.

• Det kan slå gnistor från verktyg och maskiner.

• Katalysatorn i din bil kan antända underlag, tänk efter om du parkerar på gräs eller annat underlag som kan fatta eld

Vad är straffet för att bryta mot eldningsförbudet?

Om du eldar när det är eldningsförbud kan du få böter. Om brand uppstår handlar det om allmänfarlig vårdslöshet och det kan ge från sex månaders fängelse och dagsböter upp till fyra års fängelse om brottet anses vara grovt.

MSB vill utbilda styrkor i fall att nya skogsbränder bryter ut under coronakrisen

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.