Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Eldningsförbud – det här är reglerna som gäller nu

Foto: LENNART HYSE / HYSE LENNART PRESSENS BILD

Det är torrt i skog och mark – och på flera platser avråder räddningstjänsten från att elda i skog och mark.

Men vad innebär ett eldningsförbud – och vad är grillförbud?

Nu berättar vi vad som gäller – och hur man straffas om man bryter mot reglerna.

Vad är normalt eldningsförbud?

Det här gäller vid normalt eldningsförbud:

• Det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark.

• Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i alla former av grillar. 

• Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

• Det är inte förbjudet att göra upp eld på din egen tomt – men räddningstjänsten rekommenderar att du inte gör det.

Vad är en iordningställd grillplats?

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vad är totalt eldningsförbud?

Foto: TOMAS LEPRINCE

Det här gäller vid totalt eldningsförbud, utöver reglerna för ”vanligt” eldningsförbud:

• Det är totalförbjudet att göra upp eld i skog och mark – även på permanenta grillplatser.

• Det är totalförbjudet att elda på din egen tomt – förutom i upphöjda grillar. Som tomt räknas även gårdar till hyreshus och bostadsrättshus.

• Även friluftskök som gasolkök, trangiakök och stormkök har öppen låga och är därmed förbjudna att använda

Tänk på detta när det är totalt eldningsförbud:

• Ha alltid släckutrustning i närheten om du grillar på din tomt och släck kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.

• Släng inte fimpar i naturen.

• Det kan slå gnistor från verktyg och maskiner.

• Katalysatorn i din bil kan antända underlag, tänk efter om du parkerar på gräs eller annat underlag som kan fatta eld

Grillförbud – ett ännu strängare eldningsförbud

Foto: COLOURBOX

Länstyrelsen eller kommunen kan besluta om en skärpning av det totala eldningsförbudet. Det innebär att:

• Alla former av öppna lågor är förbjudna om man inte har specifikt tillstånd från kommunen. Det är alltså förbjudet att grilla med både kol och gasol.

• Elgrillar är normalt tillåtna, men dubbelkolla med din kommun, det kan finnas lokala restriktioner.

Vad är straffet för att bryta mot eldningsförbudet?

Eldning under eldningsförbud kan ge böter. Om brand uppstår handlar det om allmänfarlig vårdslöshet vilket kan ge från 6 månaders fängelse och dagsböter, upp till fyra års fängelse om brottet anses vara grovt.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!