Ekströms nya fel om PISA-studien

Expressen hade rätt: Sverige bröt mot reglerna
Utbildningsminister Anna Ekström, S.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ministern har fel om felen i den svenska PISA-studien.
Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utbildningsminister Anna Ekströms hävdar att felaktigheterna i PISA bara handlar om utrikes födda elevers resultat.

Men ministern har fel.

– Det är alla möjliga exkluderingar som har blivit fel, säger Sofia Sandgren Massih på Riksrevisionen.

Ekström lägger samtidigt ansvaret för PISA-misslyckandet på Skolverket – och ber att få återkomma när hon hunnit analysera kritiken.

– I dagsläget har jag förtroende för generaldirektör Peter Fredriksson, säger Anna Ekström.

På torsdagsmorgonen släppte Riksrevisionen sin granskningsrapport om den senaste svenska PISA-studien. Rapporten gav Expressens tidigare avslöjanden rätt och pekade ut stora brister i genomförandet av PISA 2018. Både Skolverket och regeringen får samtidigt hård kritik av revisionen för att de brustit i att följa upp de misstänkte felaktigheterna.

Anna Ekström bemötte kritiken under en presskonferens på förmiddagen, där hon upprepade gånger hävdade att misstagen endast påverkar resultaten för utrikes födda elever – och att svenskfödda elevers resultat inte berörs.

– När det gäller utrikes födda elevers resultat så finns det frågetecken, och när det gäller utrikes födda elevers resultat så får man luta sig med mot andra studier än PISA 2018, säger Ekström.

Men det stämmer inte. Riksrevisionen slår i rapporten fast att det skett felaktiga exkluderingar av en stor mängd elever och att detta skett av flera olika anledningar.

”Ansvaret är Skolverkets”

Ett av flera exempel ur rapporten:

”Till exempel har några skolsamordnare exkluderat hemmasittare och några har exkluderat elever som kan tänkas uppleva det jobbigt att skriva provet. Någon har även exkluderat elever vars vårdnadshavare inte låtit eleven skriva provet trots att dessa elever ska registreras som bortfall.”

Revisionsdirektör Sofia Sandgren Massih, som ansvarat Riksrevisionens granskning, bekräftar att ministern missuppfattat rapporten:

– Ja, det är alla möjliga exkluderingar som har blivit fel. Det skriver vi också i rapporten, säger Sofia Sandgren Massih.

När Expressen läser ur rapporten samt citerar Sandgren Massih för utbildningsminstern ber hon att få återkomma med ett skriftligt svar.

På frågan om det är hon och regeringen eller Skolverket som har det yttersta ansvaret för felen i PISA-studien svarar Anna Ekström:

– Ansvaret för PISA-undersökningen i Sverige är Skolverkets.

Tung kritik mot Skolverkets hantering

I Riksrevisionens rapport framkommer tung kritik mot Skolverkets hantering av PISA-studien:

Skolverket har inte leverat den granskning från OECD som generaldirektören utlovade i kontakt med Utbildningsdepartementet i somras.

Skolverket har lämnat direkt felaktiga underlag till OECD, vilket lett till felaktiga slutsatser i OECD:s tidigare granskning av Sveriges PISA-resultat.

Skolverket har enligt Riksrevisionen inte gjort några som helst ansträngningar för att undersöka de misstag som har begåtts i PISA 2018.

Hur motiverar du att du fortfarande har förtroende för den nuvarande generaldirektören mot bakgrund av det som har framkommit i den här rapporten?

– Jag har förtroende för generaldirektören och det har jag eftersom det har man som ledamot av regeringen till dess annat meddelas. I dagsläget och med den information som jag nu har på bordet så har jag förtroende för Peter Fredriksson, säger Anna Ekström.

Är det något som kan ändras när du får tid att med regeringskansliets tjänstemän analysera den här informationen som har framkommit?

– Det får man i så fall återkomma kring. Jag kan bara konstatera att jag i dagsläget har förtroende för Peter Fredriksson.

Anna Ekström: Värt att läsa och ta till sig

I ett pressmeddelande på torsdagen vidhåller Skolverket att de följt regelverket och att Riksrevisionens bedömning ”delvis baseras på osäkra antaganden”. 

När Expressen frågar Anna Ekström om hon tycker att det är problematiskt att myndigheten och dess generaldirektör fortfarande inte vill ta till sig av kritiken, svarar hon:

– Nej men jag får återkomma i den frågan eftersom jag själv inte har tagit del av det pressmeddelande som du hänvisar till. Men jag tycker att det är viktigt att Riksrevisionens analyser ska kunna analyseras och vridas och vändas på. Men samtidigt så är det ju självklart så att när Riksrevisionen gör en gedigen och ordentlig rapport så är det någonting som är värt att läsa och intressant att ta till sig, säger Anna Ekström.

Senare återkom Ekström mycket riktigt. I en skriftlig kommentar säger hon:

”Som jag sagt kommer vi behöva luta oss mindre mot resultaten i PISA 2018 och mer mot de andra internationella kunskapsmätningarna och den nationella statistiken. Även om vi har en väg kvar till att svensk skola åter är den bästa och mest jämlika i världen så ger den sammantagna bilden vid handen att resultatnedgången sedan några år tillbaka är bruten och att svensk skola presterar allt bättre.”

”Det går inte att med säkerhet fastslå exakt hur stor del av exkluderingarna som består av elever som är inrikes eller utrikes födda. Men i Riksrevisionens rapport framgår i referatet av intervjuerna med skolsamordnarna att det huvudsakligen skett felaktiga exkluderingar av utrikes födda elever.”


Efter Riksrevisionens kritik mot regeringens hantering av Pisa-studien höll utbildningsminister Anna Ekström, en pressträff på torsdagen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.