Ekeroths förslag: Utvisa till tortyr

I mejl till partikamraten Mattias Karlsson skriver Kent Ekeroth att han vill ha två olika straffskalor.
Foto: Sven Lindwall
En för utlänningar och en för svenska medborgare.
I mejlet skriver han också att man vid utvisning inte ska ta någon hänsyn till om de dömda riskerar tortyr i sitt hemland.
I ett annat mejl föreslår han att han vill ändra allemansrätten för att invandrare "kommer o sabbar"

Kent Ekeroth vill straffa utlänningar hårdare än svenskar för samma brott.

Han vill utvisa folk till tortyr och dödsstraff.

Och han vill inskränka en av de svenskaste rättigheternas som finns - allemansrätten - eftersom invandrarna kommer och "sabbar".

Expressen kan nu avslöja SD-ledamotens dolda agenda.

– Hej då, säger Ekeroth när Expressen når honom på telefon.

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth är en av partiets mest kontroversiella politiker - där han genom åren liknat invandringen vid hiv-virus, beväpnat sig med järnrör under en natt på Kungsgatan och länge haft en möjliggörande roll för hatsajten Avpixlat.

Den senaste tiden har Ekeroth uppmärksammats för att ha hånat och spridit osanning om en 15-årig pojke som syntes i TV4, och sedan drygt två veckor pågår en förundersökning efter att han varit inblandad i ett krogbråk utanför nattklubben Solidaritet vid Stureplan i centrala Stockholm.

Samtidigt är Kent Ekeroth en av SD:s viktigaste företrädare eftersom han som rättspolitiker länge varit drivande i en central hjärtefråga för partiet - hårdare tag mot brottsligheten.

Ännu hårdare linje

Expressen kan nu avslöja att Ekeroth internt i partiet argumenterar för en ännu hårdare linje än den som partiet hittills har - förslag som går emot rättsprinciper som finns i Sverige.


LÄS MER: Jimmie Åkesson om Kent Ekeroth: "Han bör tänka efter"


Våren 2012 föreslog han att det bör införas olika straffskalor för utlänningar och svenskar - där de förra straffas hårdare än de senare. I ett mejl till partiledningen skrev han om förslaget:

"Om en svensk medborgare begår straff är det illa och personen ska i högre grad än idag bestraffas. Men om en utläning kommer till Sverige, begår ett brott anser jag att det är moraliskt försvarbart att straffa denne mycket mycket hårdare än en svensk medborgare. Om någon zigenare kommer hit och t.ex. begår ett inbrott ska straffet vara, 5-10 år plus livstids utvisning, medan detsamma ej ska gälla en sv.medborgare."

Ekeroth tillade:

"Jag ser ingen som helst anledning att behandla utlänningar lika humant som ens egna medborgare."Till tortyr och dödsstraff

I samma veva föreslog Ekeroth också att människor ska kunna utvisas även om de riskerar tortyr och dödsstraff i länderna de skickas till:

"Vid utvisning ska noll och ingen hänsyn tas till om de riskerar tortyr eller dödsstraff etc i sitt hemland. Det valet gjorde de själva när de valde att begå brott i vårt land. Det var en risk de själva visste och kalkylerade med. Därmed har de sig själva att skylla. Vi borde i vår politik därmed helt bortse från sådan hänsyn."

Mårten Schultz, professor i civilrätt
Foto: Staffan Westerlund

Just frågan om utvisning - även om det leder till tortyr och dödsstraff - är något som Ekeroth har återkommit till. I ett annat mejl till partiledningen från 2012 skriver han att man ska "skita i vad som väntar dem i deras hemland. Inte vårt problem. Vårt prob är dock att ha dem här."


LÄS MER: Här är Kent Ekeroths skandalliv


Ekeroth var själv medveten om att förslagen var svåra att kommunicera öppet, men i ett annat mejl till partiledningen tillade han att "nog fan vore det rätt".

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han säger om förslaget med olika straffskalor för svenskar och utlänningar:

– Det skulle komma i konflikt med grundläggande rättsstatliga principer. Formellt skulle det vara möjligt att stifta en sån lag även om det sen skulle stöta på patrull i rättstillämpningen, men man får hoppas och tro att riksdagens ledamöter inte i majoritet ställer sig bakom ett sånt förslag.

Bryter mot Europakonventionen

Schultz säger att förslaget om att skicka folk till länder där de riskerar tortyr och dödsstraff bryter mot Europakonventionen:

– Så länge vi är med i Europakonventionen och så länge domstolarna följer den kommer det inte att gå att genomdriva ett sånt här förslag.

Sverigedemokraterna har motionerat i riksdagen om att begränsa allemansrätten - alltså den till stor del sedvanerätt som ger alla människor rätt att gå över privat mark i naturen, att uppehålla sig där tillfälligt och till exempel plocka bär, svamp och vissa växter - från viss form av kommersiellt bruk. Offentligt har SD motiverat förslaget med att det inte bör vara "möjligt att mot markägarens vilja utnyttja annans egendom i förvärvssyfte, bland annat eftersom markägarens möjligheter att förhindra att det uppkommer skador idag är mycket begränsade", som det står i en SD-motion från i oktober i år.

Kent Ekeroth förde redan sommaren 2013 fram förslaget om att inskränka allemansrätten, men han motiverade det med att det är "mkt problem med alla inv (invandrare, reds anm) som kommer o sabbar", som han skrev i ett mejl till partiledningen.

"Hej då"

När Expressen når Kent Ekeroth på telefon är han kortfattad:

– Hej då, säger han och lägger på luren.

Senare skriver han i ett mejl:

"Det finns goda skäl att göra skillnad på medborgare och icke-medborgare. En viktig sådan skillnad är att utländska medborgare kan utvisas om de begår brott. Den möjligheten används för sällan idag. 

Med massinvandringen har vi fått nya typer av brottslighet. Ett exempel är grov, organiserad brottslighet med grupperingar baserade på etnisk tillhörighet eller klaner. Detta är nyheter för oss i Sverige. Det svenska rättssystemet behöver utvecklas och förnyas för att kunna hantera denna nya situation. 

En annan följd av massinvandringen är terrorism. Mot terrorister behöver vi vara särskilt tuffa. Dessa måste kunna utvisas ur Sverige oavsett vilken situation som väntar dem i hemlandet. Vi kan inte ta hänsyn till säkerheten för den som kommer till Sverige med syftet att döda oss eller andra. Internationella konventioner som eventuellt tvingar oss att behålla terrorister måste i de delarna göras om eller frånträdas."

Ekeroth väljer däremot att inte svara på frågan om han inte står bakom principen om att alla är lika inför lagen, eller vad han syftar på när han motiverar en inskränkt allemansrätt för att invandrare kommer och "sabbar".

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.