Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Efter kritiken: Så vill politikerna fixa akuten

Foto: Sara Strandlund

Svårt sjuka äldre tvingas vänta på akuten när de skulle kunna vårdas hemma.

Politiker på båda sidor blockgränsen är ense.

– Alla skulle tjäna på om man kunde hjälpa äldre i hemmet, säger Lena Hallengren, S, vice ordförande i socialutskottet.

Problemen på landets akutmottagningar är stora och överbeläggningar rapporteras in från alla landsting. Riksdagspolitikerna är i stora drag ense om hur akutvården kan fungera bättre. Mer pengar måste satsas på annat håll: vårdcentraler i primärvården och äldrevården måste få mer resurser.

– Människor ska vårdas på rätt vårdnivå och med rätt läkemedel. Runt 30 procent av de som vårdas på akuten kunde få vård någon annanstans. Väldigt många äldre kommer in till sjukhuset för att de är felmedicinerade, säger moderata riksdagsledamoten Margareta B Kjellin.

"Måste ha beredskap"

Många sjuka äldre åker fram och tillbaka till akuten, och riskerar att smittas med fler infektioner på sjukhusen.

– Vi måste ha en beredskap för inte minst äldre människor så att de ska kunna tas om hand i deras hemmiljö. Då minskar vi samtidigt behovet av sängplatser på akutmottagningarna, säger Barbro Westerholm, Folkpartiets talesperson i socialpolitiska frågor.

Riksdagsledamoten Mia Sydow Mölleby, V, understryker att situationen ser otroligt olika ut i olika delar av landet, men att bristen på specialistutbildad personal är stor på flera håll.

– Till exempel specialistutbildade sjuksköterskor, det är ett jättebristområde. Vi måste betala för sjuksystrars utbildning precis som vi betalar för läkares vidareutbildning, säger hon.

 

Politikerna frågas ut - hur ska akutvården bli bättre?

 

Anders W Jonsson, C, ordförande socialutskottet:

 

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Akutsjukvårdens största problem är brister i primärvården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre. Om akutsjukvården bara skulle ta hand om akut svårt sjuka patienter skulle man inte ha något problem. Men i och med att primärvården på olika håll inte klarar av sitt uppdrag och att många äldre under sina sista veckor i livet får åka skytteltrafik mellan äldreboendet och akuten, får vi det här kaoset som periodvis uppstår.

Vad vill ni göra åt det?

En gammal sjuk människa ska inte behöva besöka en akutmottagning för att få vård. Det andra är att vi måste ställa högre krav på att primärvården även utanför kontorstid tar akuta sjukdomsfall. Det vi har fått igenom är att en av regeringens största satsningar under den här perioden är att förbättra de mest sjuka äldre. Om landstingen skulle ställa högre krav på dem som erbjuder primärvård skulle en del av de här problemen försvinna.

 

Barbro Westerholm, FP, socialpolitisk talesperson:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Överbeläggningar och väntetider. Man klarar inte av när det kommer influensaepidemier av det här slaget, trots att man i förväg vet när de är på väg.

Vad vill ni göra åt det?

Vi måste ha en beredskap för inte minst äldre människor så att de ska kunna tas om hand i deras hemmiljö, så att de inte åker i väg till sjukhus och där drar på sig infektioner. Därmed kan man också minska behovet av sängplatser. Vi som håller på med äldrefrågor har tjatat om det länge. Det är skonsammare för den äldre människan att inte behöva åka i väg till akuten och sitta och vänta.

 

Agneta Luttropp, MP, ledamot socialutskottet:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Lediga platser, antal sjukhussängar. Det är ett stort problem. När det gäller kötiderna skulle jag säga att problemen är större vid andra besöket. Det finns också en brist inom vissa specialiteter som psykiatri och geriatrik, där är det inte brist bara bland läkare utan sjuksköterskor i minst lika hög utsträckning.

Vad vill ni göra åt det?

Det ser otroligt olika ut från landsting till landsting. Vilken vård du får beror på var du blir sjuk. Om vi till akutsjukvård också räknar ambulansvård är det en väldigt viktig del att bygga upp. Vi måste ha tillräckligt med personal, tillräckligt med bra ambulanser som verkligen tar emot akuta. Det är inte alla som kommer till akuten på egna ben, mycket av akutsjukvården börjar innan man kommer fram. Ett annat problem är att alltför många kommer till akutsjukvården som egentligen inte behövde komma dit. Vi måste se till att primär- och äldrevården tar emot fler.

 

Margareta B Kjellin, M, ledamot socialutskottet:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Man får vänta för länge inom akuten, det är tufft på akutmottagningarna. 30 procent av den vård som sker på akutvården behövde inte vara där.

Vad vill ni göra åt det?

Regeringen tittar på problemet med alla återbesök, och att människor ska vårdas på rätt vårdnivå och med rätt läkemedel. Väldigt många äldre kommer in till sjukhuset för att de är felmedicinerade. Åtgärderna måste göras både på landstings- och kommunnivå när det gäller hembesök.

 

Mia Sydow Mölleby, V, ersättare socialutskottet:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Ett stort problem är brist på personal, brist på platser, en ökande befolkning på en del håll som Stockholm som inte har motsvarats av en utbyggd vård. Orsakerna till problemen ser ganska olika ut i landet. Många vittnar om brist på kompetent personal.

Vad vill ni göra åt det?

Vi har lagt i budget att få till fler vårdplatser, det är något man skurit ned på under en lång följd av år, därför att man har för dåligt med pengar ute i landstingen. Vi har lagt statliga stimulanser för att öka antalet vårdplatser, det här är inget nytt problem. Man behöver personalsatsningar. Till exempel specialistutbildade sjuksköterskor, det är ett jättebristområde. Man måste betala för sjuksystrars utbildning precis som man betalar för läkares vidareutbildning.

 

Lena Hallengren, S, vice ordförande socialutskottet:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Sitter man och väntar på akuten för en åkomma när man behöver vård, är det ett problem. Det ser väldigt olika ut i landet, en del personal har en otroligt tuffa arbetssituation. Stockholm och Skåne verkar sticka ut med ökad befolkning och minskade vårdplatser. Jag undrar om vi där har beredskap för medborgare som behöver vård.

Vad vill ni göra åt det?

Det gäller att också göra satsningar i primärvård. Hur kan man bedriva mer vård i hemmet för äldre, skulle de kunna få hjälp hemma skulle alla vinna på det. Det är en fråga för både kommun och landsting. Det handlar om att bygga upp primärvård och äldrevård till stor del.

 

Per Ramhorn, SD, ledamot socialutskottet:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Det största problemet är vårdplatsbristen. Människor får vänta alldeles för länge på akuten. Ser man ur ett europeiskt perspektiv ligger vi väldigt dåligt till när det gäller vårdplatsbristen.

Vad vill ni göra åt det?

I vår senaste budget lägger vi dels resurser till att vi vill öka antal vårdplatser och en sjukvårdsgaranti, att man ska få vård på akuten inom fyra timmar.

 

Anders Andersson, KD, ledamot socialutskottet:

Vilka är den svenska akutvårdens största brister just nu?

Vårdplatsdebatten har varit tabu men det får den inte vara. Ibland är det brist på vårdplatser som gör att man får stopp när det gäller akuta insatser. Det är en fråga jag har lyft i riksdagen. Ibland har man nått vägs ände med rationaliseringar och man måste helt enkelt skapa fler vårdplatser. Det handlar om mer resurser, men kanske ännu mer att använda dem på rätt sätt.

Vad vill ni göra åt det?

Saker och ting hänger samman. Vi måste dels organisera akutmottagningarna på ett bra sätt och använda akutläkare när det är möjligt. Det handlar också om att få ett flöde som gör att platsbrist inte åstadkommer en förvärring av situationen. Alla som kommer till akuten måste få känna att det är en snabb insats man tar del utav.

 

 

 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.