Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Domstol säger nej till ”ekologiskt snus”

Tobaksbolaget Skruf förbjuds att marknadsföra sitt snus som "eko". Foto: Isabell Höjman / TT

Tobaksbolaget Skruf Snus AB får inte marknadsföra sitt snus som "eko" eller "ekologisk tobak". Det har patent- och marknadsdomstolen fastslagit, skriver 

Dagens Juridik.

Ärendet inleddes av Konsumentombudsmannen (KO), som väckte talan i domstolen och begärde att snustillverkaren, vid vite om två miljoner kronor, skulle förbjudas att marknadsföra sitt snus som "eko" och "ekologisk tobak".

Enligt KO – som efterlyste ett generellt förbud mot sådan marknadsföring – uppmanar Skrufs reklam till bruk av tobak, i såväl innehåll som grafisk utformning.

Skruf bestred talan, och hävdade att det handlar om "sakliga och vederhäftiga påståenden".

Domstolen delar dock KO:s uppfattning i fallet, och anser att konsumenter kan "uppfatta begreppet ekologisk som att varan i fråga har hälso- och/eller miljöfördelar".

Skruf förbjuds därmed, vid vite om en miljon kronor, att använda påståendena i sin marknadsföring. Det blev dock inget generellt förbud mot att marknadsföra tobaksvaror som ekologiska.