Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dokumenten: Silvias far smugglade motståndsmän

Ny dokumentation visar att drottningens pappa Walther Sommerlath kan kopplas till den tyska motståndsrörelsen.
NYA UPPGIFTER OM PAPPAN. Ny dokumentation visar att drottningens pappa Walter Sommerlath kan kopplas till den tyska motståndsrörelsen och utsmuggling av personer ur denna grupp 1944.
Foto: DANA / SCANPIX
NYA UPPGIFTER OM PAPPAN. Ny dokumentation visar att drottningens pappa Walter Sommerlath kan kopplas till den tyska motståndsrörelsen och utsmuggling av personer ur denna grupp 1944.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
ARKIVFYNDEN. Delar av det material som bevarats inom släkten Sielski och som nu granskas av ett forskningsteam med bas i Malmö. Walter Sommerlath visade sig vara omnämnd i flera av handlingarna.
Foto: PRIVAT

Pappans nazistbakgrund har beskrivits som drottning Silvias mörka familjehemlighet.

Men Expressen kan nu avslöja nya uppgifter som kopplar fadern till motståndsrörelsen som ville störta nazismen.

Enligt hittills okända dokument stod han bakom en hemlig tågtransport där tyska motståndsmän smugglades till Sverige efter ett attentat mot Hitler.

– Drottningen känner till att det kommit fram ny information om hennes far, Walther Sommerlath, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

Den 18 juli 2002 avslöjades drottningens far som nazist.

Reportaget, i tidningen Arbetaren, visade att han varit medlem i det tyska nazistpartiet. 

2010 följde ett reportage i TV4:s Kalla Fakta där Walther Sommerlath anklagades för ”arisering” och utnyttjandet av en judisk affärsman.

Drottning Silvia reagerade med ”chock” och har under de senaste åren varit starkt personligt engagerad i en egen utredning av faderns historia, där man tonat ned pappans nazistroll.

Expressen kan nu avslöja nya uppgifter om Walther Sommerlaths roll under andra världskriget.

FÖRSVARAR PAPPAN. Walther Sommerlath med dottern Silvia i juli 1990. Han avled i oktober samma år. Drottningen har försvarat pappan och tonat ned nazistrollen i en egen utredning.
Foto: STIG NORLING

Nya handlingar kopplar samman Sommerlath med den tyska motståndsrörelsen, som ville störta Adolf Hitler, och en tågsmuggling av personer ur denna grupp mitt under kriget.

Handlingarna uppges också visa att fadern inte var så starkt kopplad till nazistpartiet som tidigare uppgetts. 

Bakom de nya uppgifterna står IT-konsulten Tomas Sielski i Malmö och ett forskningsteam bestående av bland andra historikern Sven Rosborn och journalisten Paul Minakowsky.

Sielski har genom oväntade fynd i sina polska släktarkiv fått en unik inblick i Walther Sommerlaths historia.

MÖTE MED DROTTNINGEN. Tomas Sielski med familj fångades på bild av Expressens fotograf under ett möte med Silvia på Solliden i juli 2017.
Foto: SVEN LINDWALL

Det handlar om originaldokument från andra världskriget, som i slutet av 1960-talet hittades i ett dolt vindsutrymme i Sielskis barndomshem i polska Koszalin.

Expressen har tidigare berättat om Sielskis möte med drottning Silvia på Sollidens slott 2017, där han tillsammans med sin familj hade en tre timmar lång sittning med kronprinsessan och drottningen.

Möten med drottningen

Sielski betonar att han är oberoende i sin granskning och att han inte förväntade sig att uppgifterna skulle tala till Walther Sommerlaths fördel. 

– Det har varit möten för att kunna slå fast vissa fakta kring Sommerlaths roll. De har skett på vårt initiativ som granskare, säger Tomas Sielski. 

Dokumentationen från Tomas Sielski består bland annat av dagböcker och minnesanteckningar som äldre släktingar i släkten Sielski kommit över från en person i Walther Sommerlaths närmaste krets. 

OFFICIELLA RESEHANDLINGEN. Ett dokument visar att tåglasten officiellt innehöll diverse möbler på väg till Sverige. Den verkliga lasten var människor.
Foto: PRIVAT
FORSKAR OM KRIGET. Historikern Sven Rosborn (t v) och Tomas Sielski (t h) i Malmö undersöker skeenden under andra världskriget utifrån Sielskis släkthandlingar.
Foto: JENS CHRISTIAN

Detaljerat beskrivs en tågtransport i augusti 1944, mitt under Hitlers jakt på förrädare efter det så kallade 20 juli-attentatet då Hitler var nära att dödas i ett sprängdåd arrangerat av motståndsrörelsen.

Enligt dokumenten hade Walther Sommerlath en central roll i en tågsmuggling från Berlin till Trelleborg av både judar och motståndsmän.

Känsligheten i operationen beskrivs i en av handlingarna, en dagbok tillhörande en kvinna som fanns i kretsen kring motståndsrörelsen:

”För om judarna, och framför allt 'de andra', skulle hittas i vagnarna så skulle alla svenskar arresteras av Gestapo.”

UTDRAG UR DAGBOKEN. Utdrag ur den svenska översättningen av en dagbok tillhörande Emma Wegner, som fanns i kretsen kring Walther Sommerlath. I texten nämns också Erik Wesslén, vid Victoriaförsamlingen i Berlin, samt den tyske tidigare underrättelseagenten Kurt Jahnke som vid denna tid arbetade nära SS-officeren Walter Schellenberg.
Foto: PRIVAT
ARKIVFYNDEN. Delar av det material som bevarats inom släkten Sielski och som nu granskas av ett forskningsteam med bas i Malmö. Walter Sommerlath visade sig vara omnämnd i flera av handlingarna.
Foto: PRIVAT

De som enligt dessa vittnesmål stod bakom aktionen – svenska diplomater, medlemmar ur Victoriaförsamlingen i Berlin och några tyskar – riskerade att arresteras om aktionen skulle misslyckas.

Walther Sommerlath ordnade vid denna resa, enligt dokumentationen, fram ny plombering till tågvagnarna och såg till att lasten balanserades med betongklossar så att den vägde exakt lika mycket som den angivna vikten i resehandlingarna, trots att godset nu bestod av människor i stället för de möbler som var den officiella lasten. 

Han gömde också undan de möbler som egentligen skulle ha fraktats. 

Sommerlath ordnade ID-handlingar

Förutom denna tågsmuggling ordnade Sommerlath enligt dokumentationen också giltiga identitetshandlingar till Berlinförsamlingen som användes för att smuggla ut judiska flyktingar. Det ska ha varit ett samarbete mellan honom och församlingens sekreterare Erik Wesslén som började redan 1942 eller 1943. 

– De vittnesmål vi tagit del av pekar på att de som smugglades till Sverige 1944 var nazister, och eventuellt deras familjer, som ville störta Hitler. Det var folk som gömde sig efter det misslyckade 20:e juli-attentatet, säger Tomas Sielski.

Tågresan med den hemliga människolasten gick genom Tyskland, mot Sassnitz och sedan genom färjetransport till Trelleborg.

Tomas Sielskis undersökningar ger också en ny bild av Walther Sommerlaths roll inom nazistpartiet.

NAZISTMEDLEMSKAPET. Registerkortet som avslöjade Walther Sommerlaths nazistmedlemskap.
Foto: PRIVAT

Det tidigare publicerade kartotekskortet visar att Walther Sommerlath gick med i nazistpartiet den första december 1934.

Den fortsatta granskningen i bland annat Kalla Fakta 2010, och senare i en bok av journalisten Johan Åsard, ledde till stor uppståndelse. Drottningen engagerade sig starkt genom en egen utredning där pappan gavs mer av en hjälteroll men där nazistmedlemskapet samtidigt bekräftades.

Utifrån de nya handlingarna tolkar nu Sielski medlemskapet som en skenmanöver där det enda syftet var att kunna genomföra en bytesaffär med den judiske affärsmannen Efim Wechsler.

En affär som krävde medlemskap i nazistpartiet.

– Allt tyder på att Sommerlaths medlemskap var mycket kortvarigt och arrangerades enbart i syfte att kunna genomföra affären med Wechsler. Det upphävdes efter endast ett par månader. 

TRE FORSKARE OM NYA UPPGIFTERNA

 Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet:

- I Victoriaförsamlingen finns verkligen okända hjältar och om Sommerlath haft kontakt med den församlingen så är det ingen tvekan om att det talar till hans fördel. Jag är lite skeptisk till drottningens tidigare historieskrivning, men om en sån här sak dyker upp tycker jag att det är viktigt att det publiceras och lyfts fram.

Åmark har i en bok från 2016 försökt dra slutsatser av det som framkommit i bland annat Kalla Fakta och i drottningens egen utredning.

– Det jag kom fram till är att man inte kan dra någon slutsats åt något håll om han gjort en god gärning eller utnyttjat läget.

Om uppgifterna att Sommerlath endast var medlem under en kortare tid 1939, för att genomföra en affär, säger han:

– Det är intressant. Jag är inte tvärsäker men det är fullt möjligt att den här förklaringen är riktig, att han behövde vara medlem för att genomföra köpet.


 Mats Deland, historiker som 2002 avslöjade Sommerlaths nazistmedlemskap:

– Det enda beviset vi har för hans medlemskap i nazistpartiet är ju ett kartotekskort och där står det att han gick med 1934. Men när det kartotekskortet upprättats vet vi ju inte. 

Enligt de nya uppgifterna skedde detta först senare, 1939, och han ska endast ha varit medlem ett par månader.

– Det är en intressant teori som jag tror kan ställa mycket på huvudet i så fall. 

– Jag utesluter ingenting och har de bevis eller nån form av belägg så får de lägga fram det och så får man ta ställning till det då.

– Jag har dock svårt att se att partiet skulle hålla på med sådana ”dealar”, men om de kan bevisa det så får de väl lägga fram bevisen i så fall.


 Johan Perwe, forskare och författare som forskat kring Victoriaförsamlingen i Berlin:

– Jag har haft kontakt med Tomas (Tomas Sielski, reds anm) och flera andra om den här frågan. 

– Min slutsats är att jag inte kan leda i bevis att Sommerlath varit delaktig i det här. Det kan mycket väl vara så att han var det, men det behövs mer information.

Perwe nämner Tomas Sielskis forskning i en bok om Victoriaförsamlingens från 2018, där också just en tågsmuggling av människor i augusti 1944 finns bekräftad.

– Det är ett viktigt arbete som Tomas gör men jag har inte själv kunnat verifiera någonting av det. Man måste söka vidare i källorna. Det är jättespännande och högst intressant och viktigt att fortsätta söka information. 

Perwe bekräftar också att det i hans forskning framkommer uppgifter om att inte bara judar, utan även regimkritiker, fått hjälp av den svenska församlingen.

Bakom slutsatsen finns bland annat ett arkivfynd där Sielski hittat en helt annan person, som har kopplingar till Sommerlath, som är den egentliga innehavaren av hans medlemsnummer. Denna person gick med i partiet 1934, vilket fick det att se ut som att Sommerlath gick med i partiet redan då. Enligt Sielskis efterforskningar gick dock Sommerlath med i partiet först 1939 och lämnade efter ett par månader.

– Vi har hittat en annan person som har exakt samma medlemsnummer och det finns mycket som tyder på att de gjort en uppgörelse om att Sommerlath tillfälligt skulle få ta över medlemskapet för att kunna genomföra affären.

AFFÄREN REGISTRERAS. Registreringshandlingarna från tyska handelskammaren visar att affären med en judisk affärsman registrerades så snart Sommerlath påstås ha blivit nazistmedlem 1939.
Foto: PRIVAT

Nazistpartiet, som under lång tid inte accepterade nya medlemmar, ville inte godkänna affären förrän Sommerlath blivit medlem i partiet. 

Att ta över ett nazistmedlemskap är egentligen omöjligt.

Men enligt Sielskis efterforskningar blev det möjligt att göra en uppgörelse som ej kunde kontrolleras eftersom både han och den andra mannen var bosatta i Brasilien.

Bortsett från detta rådde det från 1933 ett stopp för antagning av nya medlemmar i nazistpartiet NSDAP. 

När Sommerlaths nazistmedlemskap ska ha registrerats den första maj 1939 gick det sedan bara tre dagar innan affären fick tillåtelse att genomföras.

Saknas i medlemslistor

I övrigt hänvisar Sielski, som bland annat varit i kontakt med forskare i Brasilien, till en granskning av den brasilianska säkerhetspolisens medlemslistor över nazister i Brasilien där Sommerlath bodde.

Ingenstans finns han omnämnd som nazistmedlem.

– Han finns inte heller i ett stort register med nazisympatisörer och NSDAP-medlemmar från hela Syd- och Nordamerika som vi lyckats komma över, säger Sielski.

Han hänvisar också till att Sommerlaths bostadsadress saknas på medlemskortet. 

– Tyskarna var nitiska kring sin syn på byråkrati och privat adress skulle absolut finnas med på grund av medlemsavgifter som betalades varje månad.

Dokumentationen från Tomas Sielski har sin grund i släktberättelserna från andra världskriget och vindsfyndet som gjordes i Polen 1968.

SOMMERLATH PÅ MOTSTÅNDSLISTAN. På en bevarad lista över motståndsmän under andra världskriget, under många år gömd på en vind i Polen, finns Walther Sommerlaths namn tillsammans med svensken Erik Wesslén vid Victoriaförsamlingen (här stavad ”Erich Wasslen”). Den bortgångne Wessléns anhöriga har godkänt publicering av hans namn.

En central person är Otto Wegner, en tysk man som i sin yrkesroll som chaufför åt en SS-man mötte många högt uppsatta medlemmar inom nazistpartiet.

Otto Wegner hade bland annat tillgång till en känslig lista över personer inom nazistpartiet som hade kopplingar till motståndsrörelsen som ville störta Hitler.

Det var bland dessa som Walther Sommerlaths namn först dök upp.

Släkten Sielski fick tillgång till handlingarna när Tomas Sielskis äldre släkting Stefan Sielski mötte Otto Wegner i Wollin, i nuvarande Polen, i samband med krigsslutet.

I slutet av 1960-talet sökte Otto Wegner sedan upp familjen Sielski i Polen för att bland annat hämta sin frus dagbok, som medlemmar ur familjen Sielski tagit hand om.

GÖMSTÄLLET. I denna kista i ett polskt bostadshus hittades 1968 dokument och foton som senare ärvdes av Tomas Sielski i Malmö. Inmurat i väggen bakom hittades ytterligare dokument. På flera ställen i handlingarna nämns Walther Sommerlath och hans gärningar under andra världskriget.
Foto: PRIVAT

Dagboken hittades i ett dolt vindsutrymme i huset, inmurat i väggen, och innehöll även den uppgifter om Walther Sommerlaths aktiviteter under andra världskriget tillsammans med motståndsmännen. I samband med besöket hos släkten Sielski nedtecknades också hela Otto Wegners livshistoria, där Sommerlath är ett återkommande namn.

Tomas Sielski har sedan ärvt handlingarna, som under många år legat orörda, och först under senare år börjat kartlägga dem i detalj. 

Sielski understryker att hans efterforskningar är oberoende. 

FADERN. Walther Sommerlath kopplas till motståndsrörelsen och utsmuggling av människor till Sverige 1944.
Foto: ROGER TILLBERG

Drottning Silvia, som också fortsatt med egna efterforskningar kring faderns nazistbakgrund, har dock stått i kontakt med Sielski och fått viss inblick i de fynd som gjorts.

– Hon har inte på något vis någon kontroll över vårt arbete men kommer att få ta del av den slutliga rapport jag ska presentera senare under våren.

Hovet uppges nu invänta den rapporten. 

VÄNTAR PÅ RAPPORTEN. Drottning Silvia och kung Carl Gustaf under det samiska nationaldagsfirandet under kungaparets besök i Jokkmokk nyligen. Drottningen ska ta del av de nya uppgifterna genom en rapport som kommer senare i vår.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Hovets informationschef Margareta Thorgren säger:

– Drottningen känner till att det kommit fram ny information om hennes far, Walther Sommerlath. Drottningen har själv gjort en del efterforskning som överensstämmer med de nya uppgifterna.

I en intervju med SVT i december 2018 beskrev hon de 20 pärmar hon samlat på sig under egen utredning kring sin far, och känslorna kring att han avslöjats som nazistmedlem:

– Ska jag vara ärlig? Jag tycker det var väldigt närgånget. Det var en stor chock.

Tomas Sielski och hans forskarteam har ännu, liksom andra forskare på området, inte fått kontakt med några av de motståndsmän som ska ha smugglats till Sverige 1944. 

Han säger att efterforskningarna visat att de fick nya identiteter i Sverige. Spåren efter den känsliga operationen suddades ut, för att skydda svenskarna i Berlin som hjälpt dem och andra nyckelpersoner som Sommerlath.

20 juli-attentatet

Den 20 juli 1944 inträffade det så kallade 20 juli-attentatet i Hitlers stabkvarter ”Varglyan” utanför staden Rastenburg i nuvarande Polen.

Attentatet skedde inom ramen för vad som kallats ”Operation Valkyria”, ett skeende som på senare år filmatiserats med Tom Cruise i huvudrollen (2008). 

En man ur motståndsrörelsen, en tysk överste, gömde en sprängladdning i en portfölj under ett konferensbord.

Fyra personer dog, men Hitler överlevde, när bomben exploderade i ”Wolfsschanze”.

Hämnden blev hård och tusentals personer arresterades, och dödsdömda hängdes i snaror fastsatta i köttkrokar, under Hitlers jakt på ansvariga för upproret. 

Avslöjanden om Walther Sommerlath

 2002 avslöjade tidningen arbetaren Walther Sommerlaths medlemskap i nazistpartiet.

 2010 avslöjade TV4:s Kalla Fakta Sommerlaths förvärv av en fabrik ägd av den judiske affärsmannen Efim Wechsler precis före andra världskrigets utbrott. Affären 

 2017 avslöjade Expressen de första uppgifterna om Sommerlath kopplingar till den tyska motståndsrörelsen och utsmuggling av judiska flyktingar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.