Dokumenten avslöjar misstänkta mutorna

KAPSTADEN/STOCKHOLM. Saab avfärdade alla anklagelser om mutor i Jas Gripen-affären med Sydafrika.

Men nu kan Expressen avslöja Jas Gripen-dokument som visar att Saab betalade en miljard kronor till kontroversiella mellanhänder - kända från mutskandaler.

Hemligstämplade brittiska förhör visar att ledningen godkände och hade full insyn i de kontroversiella kontrakten.

– På vd-nivå var de informerade om agentarrangemangen, de visste, säger BAE-direktören Allan MacDonald i förhör.

Det var en av Sveriges genom tiderna största exportaffärer.

Den tredje december 1999 undertecknade Sydafrikas regering ett kontrakt om att köpa 28 stycken Jas 39 Gripen.

Men det skulle visa sig att det i kulisserna pågått ett smutsigt miljardspel, med kontroversiella mellanhänder och misstänkta mutor ända in i den sydafrikanska regeringen. En fråga som lever än i dag och så sent som 2012 levererades de sista Jas Gripen-planen till Sydafrika.

Efter flera nedlagda utredningar arbetar en sydafrikansk kommission nu med att utreda vapenaffären.

Saab har hittills inte erkänt några utbetalningar till agenter och har lagt skulden på den brittiska samarbetspartnern i affären, försvarsjätten BAE Systems.

HEMLIGA AVTALET. I ett konfidentiellt avtal från Saabs samarbetspartner, brittiska försvarsjätten BAE System, avslöjas hur kostnaderna för de hem- liga agenterna skulle delas mellan BAE och Saab.
1,5 MILJARDER. Interna transaktionslistor visar hur pengarna flödade från Saab och BAE till de hemliga agenterna. Totalt motsvarande 1,5 miljarder kronor.
SAAB GODKÄNDE. BAE-direktören Allan MacDonald berättar i förhör att Saab-ledningen godkände agentbetalningarna. "Jag informerade dem. Jag gav dem mer information än de någonsin fått förut och på vd-nivå var de informerade om agent-arrangemangen. De visste," säger han i de hemliga polisförhören.
STJÄRNVITTNE. BAE-direktören Allan MacDonald blev den brittiska polisens nyckelvittne. I det över 500 sidor långa protokollet berättar han om agentavtalen.
VD VISSTE. Saabs vd fick omfattande information om avtalen, berättar MacDonald i förhör.
GODKÄNDE. MacDonald berättar att Saab-ledningen godkände betalningar till agenterna. Saabs högsta ledning skulle godkänna agenterna och den ersättning de fick i procent på Jas Gripens försäljningssumma. Saab skulle inte bara känna till namnet på de anonyma skatteparadisbolag som agenterna betalades genom. Saab skulle också veta exakt vem pengarna gick till – namnet på agenterna som stod bakom de anonyma bolagen.
MÖTEN I LINKÖPING. MacDonald åkte personligen tre gånger till Linköping och informerade Saab-ledningen om agenterna.
FÖRDELNINGEN. BAE-direktören Allan MacDonald bekräftar att Saab skulle betala agentkostnaderna för Jas 39 Gripen.
"DE BETALADE FÖR GRIPEN". BAE-direktören Allan MacDonald avslöjar att Saab betalade för Jas Gripens agentkostnader: 940 miljoner kronor. De kände till agenterna, ägarna bakom de anonyma skatteparadisbolag som fick pengarna, och godkände deras ersättningar.
940 MILJONER KRONOR. Ett konfidentiellt avtal visar att 7,25 av Gripens försäljningssumma, 940 miljarder kronor, skulle gå till de mutmisstänkta agenterna.
1 / 10

Nekar för kommissionen

I ett färskt vittnesmål, till den sydafrikanska vapenkommission som granskar affären, uppger Saab att de inte kände till de kontroversiella agenterna och deras ersättningar.

Men Expressen kan i dag avslöja de hemliga dokumenten som visar hur Saabs pengar slussades till de misstänkta mutagenterna och hur Saab fick full insyn och godkände BAE:s betalningar till agenter.

Ett internt BAE-dokument som lämnats över till den brittiska polisens korruptionsenhet SFO, Serious Fraud Office, visar hur agentkostnaderna skulle fördelas mellan Saab och BAE Systems. Avtalet är daterat den 20 september 1999, skrivet av BAE:s marknadschef och märkt "Strikt konfidentiellt". Tre av BAE:s toppdirektörer har också signerat dokumentet.

Agenterna skulle få provision i procent på försäljningssumman för Saabs Jas Gripen och BAE:s flygplan Hawk, som båda ingick i affären. 7,25 procent av den totala försäljningssumman för Jas-planen - 13 miljarder kronor - skulle gå till de hemliga agenterna. Det innebär att minst 940 miljoner kronor gick till de agentarvoden som den brittiska polisen betraktar som mutor.

POLITISKT STÖD. Jas Gripen-affären i Sydafrika hade starkt stöd bland politiker och näringsliv i Sverige. Här Göran Persson och Sydafrikas tidigare president Nelson Mandela.
Foto: Torbjörn Selander

Allan MacDonald, ansvarig för avtalen och BAE:s dåvarande marknadschef i södra Afrika och Asien, bekräftar fördelningen i hemligstämplade brittiska förhör som Expressen kan avslöja. Han säger också att Saab, utöver agentkostnaden, också betalade ytterligare arvoden till BAE mot att britterna fick huvudansvaret för agenterna.

MacDonald beskriver hur Saab betalade en procentsats av försäljningssumman på Jas Gripen för att slippa ta huvudansvaret för agenterna.

– De ville inte ha något ansvar för att ta hand om agenterna.

Förhörsledare: Så ni betalade för Hawk och Saab betalade för Gripen?

– Vi betalade för Hawk och de betalade för Gripen, ja.

Förhörsledare: Så Saab betalade 100 procent av Gripens marknadsföringskostnader?

– Ja.

Saab har senare - i intervjuer och i förhör med den svenska polisen - hänvisat till att det var BAE som hade ansvaret för agenterna.

Och i det färska vittnesmålet till vapenkommissionen i Sydafrika skriver Saab att de inte visste något närmare om BAE:s agenter och deras ersättningar.

KAPSTADEN. Bilden från november 1998 när Jas 39 Gripen flyger och visar upp sig över Kapstaden i Sydafrika, som köpt 28 plan från svenska Saab.
Foto: AP/TT

Visste om avtalen

Men nu kan Expressen också avslöja att Saab informerades om både agentkostnader och exakt vilka de olika agenterna var.

Allan MacDonald, direktören på BAE som basade över agenterna, berättar i de hemligstämplade förhören om sina möten med Saabs högsta ledning i slutet av 1990-talet:

– Jag informerade dem. Jag gav dem mer information än de någonsin fått förut och på vd-nivå var de informerade om agentarrangemangen. De visste.

"De skulle ha kunskap"

– De skulle godkänna, de skulle ha kunskap om vem vi anlitade och vem som godkände arvodena.

AGENTCHEFEN. BAE:s dåvarande direktör Allan MacDonald, marknadschef för Sydafrika och Asien, ansvarade för agentavtalen och avslöjar i förhör att han informerade Saabs ledning.

MacDonald bekräftar också att Saab-cheferna inte bara kände till namnet på de anonyma bolag som tog emot pengarna från Saab och BAE. Saab-ledningen visste också exakt vilka personer som fick pengarna.

Förhörsledare: Menar du då personen bakom eller namnet på bolagen?

– Personen bakom bolaget, inte processen runtomkring och hur det hanterades.

Förhörsledare: Ok, så de kände till personen bakom bolaget och arvodet, procentsatsen på Gripen?

– Ja.

MacDonald säger att det var vd:n som informerades och det var MacDonald själv som personligen åkte till Saabs huvudkontor i Linköping och informerade.

– Personligen, öga mot öga, i Linköping, säger han.

Ökända vapenhandlare

Agenterna som fick hundratals miljoner kronor från Saab och BAE var ökända vapenhandlare och affärsmän som tidigare förekommit i muthärvor. Pengar som brittiska polisen betraktat som mutor.

"Ytterst misstänkta", skriver brittiska polisen om Saab och BAE:s utbetalningar.

Brittiska polisens ekobrottsenhet misstänker att ersättningarna skulle "betalas vidare till sydafrikanska regeringstjänstemän som kunde påverka beslutet att välja Hawk och Gripen".

Kontoutdrag och transaktionslistor, som Expressen tagit del av, visar hur pengarna hamnar på agenternas konton i olika skatteparadis.

Tagit emot 214 miljoner

Bland de som fick dela på miljarderna - och som Saab ska ha godkänt - finns den ökände vapen- och tobakshandlaren John Bredenkamp som varit svartlistad av EU, USA och FN. Bland agenterna finns också personer som tidigare varit uppmärksammade i samband med vapenmutor i Saudiarabien.

En av de kontroversiella agenterna är Fana Hlongwane, tidigare rådgivare inom den sydafrikanska regeringen och som misstänktes ha slussat pengar från Saab och BAE till sydafrikanska makthavare. Så sent som i februari i år uppgav Saab för Sveriges Radio att man inte hade någon "särskilt utmärkande relation" med Hlongwane.

Men de avtal och kontoutdrag som Expressen tagit del av, allt från den brittiska polisutredningen, visar hur totalt motsvarande 214 miljoner kronor slussats från Saab och BAE till Hlongwane.

En av utbetalningarna skedde den sjätte oktober 1999, bara några månader efter att han lämnat sin tjänst i den sydafrikanska regeringen. Kontoutdragen visar hur 1,3 miljoner kronor slussas från Saabs och BAE:s hemliga dotterbolag Red Diamond. Kontoutdragen visar hur pengarna först tar omvägen via en helt annan agent i Schweiz. På order av BAE:s marknadschef slussas pengarna sedan diskret vidare till Hlongwanes bolag Westunity. Brittiska polisen kallar utbetalningen "ytterst suspekt" och misstänker att det är mutpengar.

MILJARDKONTRAKTER SKRIVS På. December 1999 skriver Saabs dåvarande vd Bengt Halse på försäljningskontraktet med den sydafrikanska regeringen.
Foto: Torbjörn Selander

"Konfidentiell grund"

Tre veckor före den hemliga utbetalningen hade Sydafrika offentliggjort att man kommer att skriva kontrakt om Gripen och två månader senare undertecknades kontraktet formellt.

Expressen har sökt Allan MacDonald - BAE-direktören som gav det mest utförliga insiderbeskrivningarna i de brittiska förhören - för en kommentar.

När han slutligen svarar via mejl tycks han vilja ta tillbaka sin detaljerade redogörelse.

"Det faktum att du har läst en utskrift av min intervju med SFO 2007 oroar mig. För det första gjordes förhöret på en strikt konfidentiell grund", skriver han till Expressen.

Hänvisar till formella fel

MacDonald menar att förhöret inte är rättsligt relevant eftersom det gjordes formella fel av den brittiska polisen. Han hävdar att utskriften av förhöret var felaktigt, att han aldrig fick tillfälle att lyssna igenom förhöret eftersom banden tappats bort och att han ska ha fått en ursäkt av brittiska polisen.

Men när Expressen kontaktar brittiska polisen visar det sig att förhöret är giltigt.

"Förhöret juridiskt giltigt"

– Tyvärr kan vi inte ge detaljer om vårt operativa arbete, inklusive specifika förhör. Men för din vägledning, vårt förhör med Mr MacDonald i korruptionsutredningen var juridiskt giltigt, säger Nilima Fox, talesperson på Serious Fraud Office, SFO, till Expressen.

Bengt Halse, Saabs dåvarande vd, uppges ha haft full insyn i de kontroversiella agentavtalen.

Inga kommentarer

När Expressen konfronterar honom utanför villan i Göteborg, för att få hans kommentar till de interna dokumenten, blir kommentaren kortfattad:

– I helvete heller.

– Det är ett passerat stadium i mitt liv, jag håller på med biodling nu.

BAE har valt att inte svara på Expressens frågor om de misstänkta mutpengarna.

I ett vittnesmål till vapenkommissionen i Sydafrika understryker de kortfattat att även Saab var involverade i agenterna.

"BAE Systems engagerade agenter i relation till BAE Systems och Saab".

BAE vill i övrigt ta avstånd från korruptionsmisstankar och talespersonen Richard Webster-Smith betonar i ett uttalande till Expressen att utredningarna har lagts ner:

"I februari 2010 meddelade BAE Systems en överenskommelse om en global uppgörelse med SFO och det amerikanska justitiedepartementet, efter långa utredningar som utförts av dessa myndigheter i relation till flera länder, däribland Sydafrika. Uppgörelsen involverade inte anklagelser om mutor eller korruption i Sydafrika eller något annat land ."

Kritiserad uppgörelse

Bakgrunden var dock att den brittiska polisen, som också samarbetade med svensk polis, i september 2009 ville åtala försvarsjätten för korruption. I stället gjordes en hårt kritiserad uppgörelse med myndigheterna i USA och Storbritannien.

BAE köpte sig fria - betalade 3,7 miljarder kronor i böter - och utredningarna lades ner.

Läs också: Saabchefen slog larm – tystades ner

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.