"Diskriminering av kvinnor i högre åldrar"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.
Foto: SPF Seniorerna/Tomas Södergren
Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Endast kvinnor upp till 64 år ska få gratis kallelse till provtagning för livmoderhalscancer.

Trots att äldre kvinnor löper stor risk att drabbas.

– Det är en diskriminering av kvinnor i högre åldrar, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Tidigare erbjöds kvinnor upp till 60 år avgiftsfri provtagning för att förebygga livmoderhalscancer. Nu höjer regeringen gränsen till 64 år. 

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna är kritisk till att äldre kvinnor stängs ute.

– Man lämnar en stor grupp kvinnor utanför denna möjlighet. Det är mycket vanligt att man i högre ålder får livmoderhalscancer, säger ordförande Eva Eriksson.

Socialstyrelsens rekommendation

24 procent av de som drabbas av livmoderhalscancer är över 65 år, enligt SPF Seniorerna. De måste själva tänka på att boka tid för provtagning och får betala upp till 200 kronor, beroende på landsting.

Vänsterpartiet, som fick igenom den höjda åldersgränsen i budgeten, hänvisar till Socialstyrelsens rekommendationer. För två år sedan höjde Socialstyrelsen sin rekommendation för att kallas till provtagning av livmoderhalscancer från 60 till 64 år. 

– Vi har utgått från Socialstyrelsens rekommendationer. Det har inte varit några ekonomiska skäl eller annat. Om Socialstyrelsen kommer med rekommendationer högre upp i åldersgrupperna kommer vi självklart också jobba för att den äldre gruppen i så fall ska inkluderas, säger Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson.

"Socialstyrelsen måste ta sig an detta"

Eva Eriksson tycker inte att det håller. Hon är även kritisk till att endast kvinnor upp till 74 år får avgiftsfria kallelser till mammografi för att se över risken för bröstcancer.

– Här måste Socialstyrelsen ta sig an detta och titta på om det här verkligen är rimligt. Det är en diskriminering av kvinnor i högre åldrar, säger hon.

Enligt Socialstyrelsen bygger rekommendationen på aktuell forskning. Socialstyrelsen bevakar utvecklingen och planerar en utvärdering om några år.


Livmoderhalscancer

* Varje år får omkring 450 svenska kvinnor diagnosen livmoderhalscancer. Sedan gynekologisk cellprovtagning infördes i Sverige i mitten av 1960-talet har antalet kvinnor som får livmoderhalscancer halverats. 

* Den vanligaste anledningen till att man får livmoderhalscancer är att man genom sex smittats med ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus. 

* Om man har livmoderhalscancer kan man bli opererad, få strålbehandling eller cytostatika. Ibland kombineras alla tre metoderna. Behandlingen innebär ofta att livmodern behöver tas bort eller bestrålas.

* Livmoderhalscancer är mycket ovanligt före 25 års ålder. Vanligast är sjukdomen hos kvinnor mellan 30 och 40 år och hos kvinnor över 70 år. Sju av tio kvinnor blir i dag friska från livmoderhalscancer.

* Genom att lämna cellprov kan cellförändringar upptäckas och behandlas innan cancer har utvecklats. 

* Alla kvinnor mellan 23 och 64 år bjuds in till avgiftsfri gynekologisk cellprovskontroll för livmoderhalscancer. Kontrollerna erbjuds med tre till sju års intervall, beroende på ålder. I vissa landsting är provtagningen redan gratis medan det i andra kostar upp till 200 kronor. Satsningen beräknas kosta 141 miljoner kronor per år och träder i kraft vid årsskiftet.

* Man kan även skydda sig genom att vaccinera sig. Vaccinationen skyddar mot virustyperna HPV 16 och 18, som orsakar omkring 70 procent av all cancer i livmoderhalsen.

* Eftersom HPV överförs sexuellt kan man delvis skydda sig genom att använda kondom.

Källa: Vårdguiden 

Så säger Socialstyrelsen

* "Screeningprogrammet innebär att hälso- och sjukvården bör erbjuda alla kvinnor i åldern 23–64 år cellprov för cytologi eller HPV med 3–7 års intervall, med avsikt att upptäcka markörer för att utveckla livmoderhalscancer, förstadier för livmoderhalscancer eller livmoderhalscancer."

* "Studier har visat att screening för livmoderhalscancer har en cancerförebyggande effekt även för kvinnor äldre än 60 år. Detta motiverar en höjning av den övre åldersgränsen för screening, från 60 till 64 år. Tillgängliga data talar för att HPV-test har bättre effekt än cytologi också i dessa åldrar, och därför rekommenderar Socialstyrelsen cellprov för HPV även för kvinnor över 60 år."

* "Även kvinnor 65–70 år bör erbjudas ett cellprov om de inte har ett cellprov registrerat efter 64 års ålder, varför uppföljningen omfattar kvinnor till och med 70 års ålder."

* "Programmet innebär sammanlagt 12 provtagningstillfällen, det vill säga vid 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 57 respektive 64 år."

* "Aktuell rekommendation bygger på kunskapsläget och Socialstyrelsen bevakar utvecklingen inom forskningsområdet. Socialstyrelsen planerar en utvärdering av det rekommenderade screeningprogrammet om cirka 5 år."

Källa: Socialstyrelsen

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.